Tìm hiểu và phân biệt tổng thầu và nhà thầu chính trong xây dựng

Khái niệm tổng thầu và nhà thầu chính trong xây dựng vẫn hay bị nhầm lẫn bởi nhiều nét tương đồng trong trách nhiệm đối với hoạt động thi công công trình. Tuy nhiên, hai khái niệm này hoàn toàn khác nhau về mặt bản chất. Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn tìm hiểu và phân biệt tổng thầu và nhà thầu chính trong xây dựng. Tham khảo ngay nhé!

1. Tìm hiểu khái niệm “tổng thầu” và “nhà thầu chính” trong xây dựng

Theo Wikipedia, Tổng thầu xây dựng là đơn vị, tổ chức ký kết hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư xây dựng công trình để nhận thầu toàn bộ một loại công việc hoặc toàn bộ công việc của dự án đầu tư xây dựng công trình.

Căn cứ vào Điều 3 Luật Xây dựng 2014, tổng thầu xây dựng là nhà thầu ký kết hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư để nhận thầu một, một số loại công việc hoặc toàn bộ công việc của dự án đầu tư xây dựng.

phân biệt tổng thầu và nhà thầu chính 1

Tổng thầu xây dựng là nhà thầu ký kết hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư để nhận thầu một, một số loại công việc hoặc toàn bộ công việc của dự án đầu tư xây dựng.

Tổng thầu xây dựng bao gồm các hình thức chủ yếu sau:

  • Tổng thầu thiết kế;

  • Tổng thầu thi công xây dựng;

  • Tổng thầu thiết kế và thi công ..;

  • Tổng thầu thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình;

  • Tổng thầu lập dự án đầu tư xây dựng công trình, thiết kế cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình.

Nhà thầu chính trong hoạt động xây dựng là nhà thầu ký kết hợp đồng nhận thầu trực tiếp với chủ đầu tư xây dựng công trình để thực hiện phần việc chính của một loại công việc của dự án đầu tư xây dựng công trình.

2. Phân biệt tổng thầu và nhà thầu chính trong xây dựng

Tuy đều là đơn vị nhà thầu ký kết hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư xây dựng công trình để nhận thầu nhưng khái niệm tổng thầu và nhà thầu chính trong xây dựng về bản chất là khác nhau.

Trước hết, tổng thầu xây dựng phải có trách nhiệm thực hiện bao gồm việc lựa chọn tổng thầu để thực hiện gói thầu thiết kế (E); thi công (C); thiết kế và thi công (EC); thiết kế, cung cấp thiết bị, vật tư và xây lắp (EPC); lập dự án, thiết kế, cung cấp thiết bị, vật tư và xây dựng (chìa khóa trao tay) nhà thầu đảm nhiệm trọn vẹn.

phân biệt tổng thầu và nhà thầu chính 2

Khái niệm tổng thầu và nhà thầu chính trong xây dựng về bản chất là khác nhau.

Trong khi đó, nhà thầu tham gia đấu thầu, nếu khi trúng thầu nhà thầu này tự làm thì không có khái niệm nhà thầu chính hay nhà thầu phụ ở đây. Tuy nhiên, nếu khi trúng thầu nhà thầu này đi thuê 1 đơn vị khác làm cho một phần công việc đã trúng thầu thì mới xuất hiện khái niệm nhà thầu chính và nhà thầu phụ.

Như vậy, khái niệm tổng thầu nhằm mô tả việc nhà thầu tham gia dự thầu một hoặc một số có khi là tất cả các gói thầu thuộc một dự án.

Nhà thầu chính là khái niệm để mô tả khi nhà thầu trúng thầu, không tự mình thực hiện tất cả các quy trình hay thi công công trình mà phải đi thuê một đơn vị/công ty khác để tham gia cùng nhằm hoàn tất công việc.