Căn hộ H

Diện tích thông thủy: 69.28m2

Diện tích tim tường: 74.24m2

Phòng khách: 1

Phòng ngủ: 3

Phòng bếp: 1

Toilet: 2

Căn hộ H

Diện tích thông thủy: 69.28m2

Diện tích tim tường: 74.24m2

Phòng khách: 1

Phòng ngủ: 3

Phòng bếp: 1

Toilet: 2

Căn hộ H

Diện tích thông thủy: 69.28m2

Diện tích tim tường: 74.24m2

Phòng khách: 1

Phòng ngủ: 3

Phòng bếp: 1

Toilet: 2

Căn hộ H

Diện tích thông thủy: 69.28m2

Diện tích tim tường: 74.24m2

Phòng khách: 1

Phòng ngủ: 3

Phòng bếp: 1

Toilet: 2