Tổng diện tích: 18.333m2  
Tổng số căn hộ: 1.222 căn
Quy mô: Gồm 3 tòa căn hộ
Tòa 01: có 15 tầng, tổng cộng 494 căn hộ.
Tòa 02: có 17 tầng, tổng cộng 364 căn hộ.
Tòa 03: có 19 tầng, tổng cộng 364 căn hộ.
Diện tích: Trung bình từ 48m2 đến 74 m2.  
Mật độ xây dựng: 41%