CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Cách xây dựng thang, bảng lương như thế nào? Căn cứ theo quy định của Pháp luật về lao động các doanh nghiệp sẽ buộc phải xây dựng thang, bảng lương. Thang, bảng lương là căn cứ để tuyển dụng và trả lương cho người lao động đồng thời đảm bảo lợi ích cho người lao động.

Thang, bảng lương và cách xây dựng thang, bảng lương

Thang, bảng lương và cách xây dựng thang, bảng lương

1. Thang, bảng lương là gì?

Trước khi tìm hiểu về cách xây dựng thang, bảng lương doanh nghiệp cần xác định rõ thang lương là gì, bảng lương là gì? Thang lương, bảng lương được áp dụng cho người lao động trong phạm vi của doanh nghiệp.

Thang lương là hệ thống các nhóm lương (ngạch lương), bậc lương (hệ số lương) được quy định sẵn, làm căn cứ để doanh nghiệp chi trả tiền lương và xét nâng lương định kỳ cho người lao động, thể hiện được tính công bằng, minh bạch.

Bảng lương là văn bản tổng hợp tổng số tiền thực mà doanh nghiệp trả cho người lao động gồm các khoản như: tiền lương, thưởng, phụ cấp và tiền trợ cấp,…trong một khoảng thời gian nhất định.

Lưu ý: Thu nhập mà người lao động nhận được ghi trong bảng lương dựa trên năng suất làm việc, việc hoàn thành công việc của người lao động.

2. Cách xây dựng thang bảng lương

Để xây dựng thang bảng lương đạt chuẩn doanh nghiệp phải lưu ý các quy định của pháp luật về thang lương, bảng lương. Doanh nghiệp sẽ cần xây dựng thang bảng lương trong các trường hợp sau:

 • Doanh nghiệp mới thành lập phải nộp hồ sơ thang bảng lương cho phòng Lao động Thương binh xã hội quận, huyện nơi Doanh nghiệp đóng địa bàn.

 • Doanh nghiệp có sự thay đổi về mức lương phải xây dựng lại thang bảng lương để nộp.

 • Khi các quy định của pháp luật thay đổi thang lương bảng lương doanh nghiệp đã xây dựng trước đó không còn phù hợp.

2.1 Mẫu thang lương, bảng lương

Cách xây dựng thang, bảng lương khó nhưng cần lưu ý rất nhiều các vấn đề. Một mặt để vừa đảm bảo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của người lao mặt khác đảm bảo thang bảng lương có lợi cho doanh nghiệp giúp doanh nghiệp có thể tuyển dụng được nhân lực hiệu quả, cạnh tranh được với các đơn vị khác đồng thời vẫn đảm bảo chi phí kinh doanh.

Hệ thống thang lương, bảng lương mẫu năm 2022

Hệ thống thang lương, bảng lương mẫu năm 2022

2.2 Quy định của Pháp luật về thang lương, bảng lương và định mức lương

Căn cứ theo Điều 93, Bộ luật lao động 2019 mới nhất năm 2022 quy định về xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động trách nhiệm xây dựng thang lương, bảng lương thuộc về người sử dụng lao động. Tuy nhiên, khi xây dựng thang lương, bảng lương người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, ví dụ tổ chức công đoàn tại cơ sở.

Bên cạnh đó thang lương, bảng lương và định mức lao động sẽ làm cơ sở để doanh nghiệp tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận về mức lương theo công việc hoặc chức danh ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động.

Cụ thể, định mức lao động phải là mức lao động trung bình để bảo đảm số đông người lao động thực hiện được công việc mà không phải kéo dài thời giờ làm việc bình thường và phải được áp dụng thử trước khi ban hành chính thức.

Thang lương, bảng lương và mức lương cho người lao động phải được công bố và công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện.

2.3 Mức lương tối thiểu của người lao động khi xây dựng thang lương, bảng lương

Khi xây dựng thang lương bảng lương cần lưu ý mức lương xây dựng không thấp hơn mức lương tối thiểu (được xác lập theo vùng, ấn định theo tháng, giờ) quy định tại Điều 91, Bộ luật Lao động 2019.

Tìm hiểu thêm: Mức lương tối thiểu vùng mới nhất 2022

Mức lương tối thiểu sẽ được điều chỉnh hàng năm dựa trên các yếu tố:

 1. Mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ;

 2. Tương quan giữa mức lương tối thiểu và mức lương trên thị trường;

 3. Chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế;

 4. Quan hệ cung, cầu lao động;

 5. Việc làm và thất nghiệp;

 6. Năng suất lao động;

 7. Khả năng chi trả của doanh nghiệp.

Xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương tăng khả năng cạnh tranh

Xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương tăng khả năng cạnh tranh

Căn cứ theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ từ ngày 01/7/2022 mức lương tối thiểu vùng năm 2022 được điều chỉnh tăng so với mức lương tối thiểu cũ quy định tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP. Cụ thể mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động như sau:

 • Vùng I: 4.680.000 đồng/tháng (tăng 260.000 đồng/tháng);

 • Vùng II: 4.160.000 đồng/tháng (tăng 240.000 đồng/tháng);

 • Vùng III: 3.640.000 đồng/tháng (tăng 210.000 đồng/tháng);

 • Vùng IV: 3.250.000 đồng/tháng (tăng 180.000 đồng/tháng).

Đồng thời, Nghị định số 38/2022/NĐ-CP bổ sung mức lương tối thiểu giờ theo vùng như sau:

 • Vùng I: 22.500 đồng/giờ;

 • Vùng II: 20.000 đồng/giờ;

 • Vùng III: 17.500 đồng/giờ;

 • Vùng IV: 15.600 đồng/giờ.

Để biết doanh nghiệp mình thuộc địa bàn vùng nào căn cứ vào Danh mục địa bàn theo vùng I, vùng II, vùng III, vùng IV được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP. Việc áp dụng địa bàn vùng còn được xác định theo nơi hoạt động của người sử dụng lao động (quy định tại Khoản 3, Điều 3, Nghị định 38/2022/NĐ-CP).

Trên đây là những chia sẻ về cách xây dựng thang, bảng lương đối với Doanh nghiệp sử dụng lao động từ Bảo hiểm xã hội điện tử eBH mong rằng có thể mang lại cho Quý bạn đọc những thông tin hữu ích nhất. Nếu bạn cần thêm thông tin vui lòng liên hệ số hotline trung tâm hỗ trợ khách hàng eBH 1900558873 để được hỗ trợ tốt nhất.