Tổng công ty Xây dựng công trình hàng không ACC: Trượt dốc thê thảm

Trượt dốc thê thảm

Tổng công ty Xây dựng công trình hàng không ACC (ACC Corp) thành lập năm 1990. Người đại diện là ông Nguyễn Mai Đô. Công ty có nhiệm vụ chủ yếu là xây dựng các công trình quốc phòng, công trình hàng không, giao thông vận tải, công trình công nghiệp, dân dụng…

Hình minh họa

Trong bài giới thiệu được đăng tải trên website của công ty năm 2018, ACC Corp thừa nhận: “Những năm gần đây, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và của Tổng công ty gặp rất nhiều khó khăn”.

Tuy nhiên ACC Corp xác định là công ty phải cơ cấu lại tổ chức biên chế, đổi mới công nghệ, hiện đại hóa thiết bị công nghệ để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

ACC Corp khẳng định, kết quả trong đầu tư và phát triển công nghệ mới đã góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất kinh doanh và đặc biệt là góp phần quan trọng trong khẳng định vị trí luôn là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng công trình hàng không của Tổng công ty trên thương trường.

Tuy nhiên, các chỉ tiêu kinh doanh của ACC Corp trong giai đoạn 5 năm gần đây (2016-2020) lại không cho thấy điều đó. Suốt thời gian qua, ACC Corp chứng kiến đà trượt dốc của đa số chỉ tiêu chính.

Cụ thể, năm 2020, doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ của ACC Corp chỉ là 875 tỷ đồng, giảm 171 tỷ đồng, tương đương 16,3% so với năm 2019. Chỉ tiêu này trong 3 năm trước đó lần lượt là 1.583 tỷ đồng, 2.133 tỷ đồng và 2.278 tỷ đồng.

Như vậy, chỉ sau 5 năm, doanh thu của ACC Corp giảm tới 1.403 tỷ đồng, tương đương 61,6%.

Lợi nhuận có tốc độ giảm chậm hơn nhưng đà mất mát cũng tương đối lớn. So với năm 2016, lợi nhuận giảm 15,9 tỷ đồng, tương đương 50,1% xuống chỉ còn 15,4 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 5 năm, chỉ duy nhất năm 2017, lợi nhuận tăng từ 31,4 tỷ đồng lên 56,7 tỷ đồng. Sau đó, chỉ tiêu này giảm dần xuống 37,3 tỷ đồng (năm 2018) và 28,4 tỷ đồng (năm 2019).

Tổng công ty Xây dựng công trình hàng không ACC: Trượt dốc thê thảm

Tổng tài sản công ty cũng biến động rất mạnh. Tại thời điểm cuối năm 2020, tài sản tại ACC Corp chỉ là 1.513 tỷ đồng, giảm 796 tỷ đồng, tương đương 34,5% so với năm 2016. Trước đó, trong các năm 2019, 2018, 2017 và 2016, chỉ tiêu này lần lượt đạt 1.252 tỷ đồng, 1.605 tỷ đồng, 2.003 tỷ đồng, 2.309 tỷ đồng.

Trong khi đó, vốn chủ sở hữu của công ty không có nhiều biến động, dao động quanh dưới 490 tỷ đồng.

Có thể thấy, tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu của công ty rất thấp, trong năm 2020 chỉ là 3,3%, thấp hơn lãi suất tiền gửi tiết kiệm 12 tháng rất nhiều.

Công ty con nợ đầm đìa

ACC Corp có nhiều công ty con, công ty liên kết. Không ít trong số đó thường xuyên trong trạng thái nợ đầm đìa dù tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu lớn hơn công ty mẹ.

Ví dụ, Công ty TNHH MTV Đầu tư và xây lắp ACC nằm trong hệ thống ACC Corp. Tại thời điểm cuối năm 2020, vốn chủ sở hữu của công ty chỉ là 50 tỷ đồng nhưng nợ phải trả lại lên đến 322 tỷ đồng, cao gấp 6,44 lần vốn chủ sở hữu và chiếm 86,6% tổng nguồn vốn.

Trong 4 năm gần đây, cũng như công ty mẹ, các chỉ tiêu chính của Công ty TNHH MTV Đầu tư và xây lắp ACC có xu hướng đi xuống.

Doanh thu năm 2020 chỉ đạt 304 tỷ đồng, trong khi 3 năm trước đó lần lượt là 407 tỷ đồng, 497 tỷ đồng và 542 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế giảm từ 8,7 tỷ đồng (năm 2017) xuống 8 tỷ đồng (năm 2018), 6,5 tỷ đồng (2019) và 4,9 tỷ đồng (năm 2020).

Công ty TNHH MTV ACC Nha Trang cũng trong tình cảnh tương tự. Chốt năm 2020, vốn chủ sở hữu của công ty tăng mạnh từ 19 tỷ đồng lên 45,6 tỷ đồng nhưng chỉ tiêu này vẫn khiêm tốn hơn rất nhiều so với nợ.

Tại thời điểm cuối năm 2020, nợ phải trả tại ACC Nha Trang lên tới 191,4 tỷ đồng, cao gấp 4,2 lần vốn chủ sở hữu và chiếm 80,8% tổng nguồn vốn.

Mặc dù trong giai đoạn 4 năm qua, doanh thu công ty khá lớn, dao động từ 92,5 tỷ đồng tới 134 tỷ đồng nhưng lợi nhuận công ty khá bèo bọt, cao nhất là 123 triệu đồng năm 2020. Trong năm 2017, công ty thậm chí còn lỗ 1,4 tỷ đồng.