Công nghệ 11 Bài 12: Thực hành Bản vẽ xây dựng

 • Cho bản vẽ mặt tổng thể và bản vẽ mặt bằng của ngôi nhà

  • Đọc bản vẽ mặt bằng tổng thể

  • Đọc bản vẽ mặt bằng ngôi nhà

1.3.1. Đọc bản vẽ mặt bằng tổng thể

 • Cho bản vẽ mặt bằng tổng thể (hình 12. 1) và hình chiếu phối cảnh (hình 12.2) của một trạm xá xã.

Yêu cầu :

Câu1.

 • Trạm xá có bao nhiêu ngôi nhà?

 • Nêu chức năng của từng ngôi nhà.

Câu 2. Đánh số các ngôi nhà trên hình chiếu phối cảnh theo ghi chú trên mặt bằng tổng thể.

Câu 3: Chỉ rõ hướng quan sát để nhận được mặt đứng ngôi nhà các ngôi nhà của trạm xá cho trên hình 12.3SGK

Gợi ý trả lời

Câu 1.

Có ba ngôi nhà chính:

1. Nhà khám bệnh 2. Nhà điều trị 3. Nhà kế hoạch hóa gia đình

Có một công trình phụ

4. Khu vệ sinh

Câu 2. Đánh số các ngôi nhà trên hình chiếu phối cảnh theo ghi chú trên mặt bằng tổng thể.

1. Nhà khám bệnh

2. Nhà điều trị

3. Nhà kế hoạch hóa gia đình

4. Khu vệ sinh

Câu 3: Chỉ hướng quan sát để nhận được mặt đứng ngôi nhà các ngôi nhà của trạm xá:

1.3.2. Đọc bản vẽ mặt bằng

 • Các kích thước liên quan:

  • Tường dày 0,22M

  • Vách ngăn 0,11M

  • Cửa sổ phòng sinh hoạt chung rộng 2,2M

  • Cửa sổ khác rộng 1,4M

  • Cửa đi rộng 0,8M

 • Thực hiện các yêu cầu sau:

  • Câu 1: Tính toán dùng bút chì ghi các kích thước còn thiếu trên bản vẽ.

  • Câu 2: Tính diện tích các phòng ngủ và phòng sinh hoạt chung (m2).

Gợi ý trả lời

Câu 1.

Câu 2.

 • Diện tích phòng ngủ 1:

(left( {4,2m – 0,22m/2{rm{ }} – 0,11m/2} right).left( {4m – 2.0,22m/2} right) = 15,25{m^2})

 • Diện tích phòng ngủ 2:

(left( {4m – 0,22m/2 – 0,11m/2} right).left( {4m – 2.0,22m/2} right) = 14,50{m^2})

 • Diện tích phòng sinh hoạt chung:

(left( {5,2m – 2.0,22m/2{rm{ }}} right).left( {3,8m – 2.0,22m/2} right) = 17,83{m^2})

Như tên tiêu đề của bài Thực hành Bản vẽ xây dựng , sau khi học xong bài này các em cần nắm vững các nội dung trọng tâm sau:

 • Hiểu được bản vẽ của một ngôi nhà đơn giản.

 • Đọc được bản vẽ mặt bằng tổng thể đơn giản.

 • Đọc được bản vẽ mặt bằng tổng thể, bản vẽ mặt bằng

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 12 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết.

  • A. hình dạng ngôi nhà.
  • B. kích thước ngôi nhà.
  • C. cấu tạo của ngôi nhà.
  • D. Cả 3 đáp án trên
  • A. Nhà hay công trình hiện tại
  • B. Nhà hay công trình cần sữa chữa
  • C. Khu đất để mở rộng công trình
  • D. Không có đáp án chính xác

Câu 2- Câu 5: Xem thêm phần trắc nghiệm để làm thử Online

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập Công nghệ 11 Bài 12 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

Đang cập nhật câu hỏi và gợi ý làm bài.

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Công Nghệ HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!