Công bố giá VLXD tỉnh Lạng Sơn năm 2023

Công bố giá VLXD tỉnh Lạng Sơn năm 2023 áp dụng từ ngày 01/01/2023. Là thông báo giá liên Sở Xây dựng & Tài chính ban hành giá của những loại vật tư phổ biến trên địa bàn thành phố, các quận và huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Làm cơ sở để xác định giá trị dự toán công trình xây dựng tại thời điểm thi công

Công bố Giá VLXD tỉnh Lạng Sơn năm 2023

Tải công bố giá VLXD mới nhất tỉnh Lạng Sơn năm 2023

Công bố Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn năm 2023 làm cơ sở tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình :

1, Công bố giá vật tư của một số loại sản phẩm, vật liệu xây dựng phổ biến trên địa bàn các quận, huyện tại Lạng Sơn. Theo thông tin khảo sát từ trung tâm kiểm định chất lượng công trình và bảng giá tổng hợp vật liệu do các quận, huyện cung cấp gồm có:

2, Công bố giá một số vật liệu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Giá vật tư được tổng hợp từ các đơn vị đăng ký sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng

Hướng dẫn lập dự toán Lạng Sơn mới nhất năm 2023 theo Sở Xây dựng XEM TẠI ĐÂY

Tải file Thông báo giá vlxd Lạng Sơn tháng 1 năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Giá vlxd Lạng Sơn tháng 2 năm 2023 TẢI VỀ TẠI ĐÂY

Giá vlxd Lạng Sơn tháng 3 năm 2023 TẢI VỀ TẠI ĐÂY

Giá vlxd Lạng Sơn tháng 4 năm 2023 TẢI VỀ TẠI ĐÂY

Giá vlxd Lạng Sơn tháng 5 năm 2023 TẢI VỀ TẠI ĐÂY

Giá vlxd Lạng Sơn tháng 6 năm 2023 TẢI VỀ TẠI ĐÂY

Giá vlxd Lạng Sơn tháng 7 năm 2023 TẢI VỀ TẠI ĐÂY

Tải file Thông báo giá vlxd tỉnh Lạng Sơn tháng 8 năm 2023 TẢI VỀ TẠI ĐÂY

Tải file Thông báo giá vlxd tỉnh Lạng Sơn tháng 9 năm 2023 TẢI VỀ TẠI ĐÂY

Tải file Thông báo giá vlxd tỉnh Lạng Sơn tháng 10 năm 2023 TẢI VỀ TẠI ĐÂY

Tải file Thông báo giá vlxd tỉnh Lạng Sơn tháng 11 năm 2023 TẢI VỀ TẠI ĐÂY

Tải file Thông báo giá vlxd tỉnh Lạng Sơn tháng 12 năm 2023 TẢI VỀ TẠI ĐÂY

Chú ý trong thông báo giá vật liệu Lạng Sơn

Mức giá vật tư trong thông báo giá vật liệu tỉnh Lạng Sơn chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng ( thuế VAT). Là mức giá tại nơi sản xuất hoặc nơi cung cấp chưa gồm giá cước vận chuyển tới chân công trình

Giá vật liệu trong công bố là mức giá phổ biến tại trung tậm các quận, huyện. Để các đơn vị tham khảo trong quá trình lập dự toán trên địa bàn Bắc Giang

Mua phần mềm dự toán Eta tại Lạng Sơn liên hệ Mr Duy 0965635638

Xem thêm Tổng hợp các nghị định thông tư về xây dựng mới nhất năm 2022

Điểm mới của Nghị định 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng ban hành ngày 09/02/2021 Xem tại đây

Xử lý chuyển tiếp Nghị định 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng của Chính phủ XEm tại đây

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2022 mới nhất của 63 tỉnh thành phố XEM TẠI ĐÂY

Đăng kí học dự toán Trực tuyến cùng Youtube Duy Dự Toán Mr Duy 0965635638

Đăng kí để ủng hộ kênh Youtube Duy Dự Toán. Tham gia các khóa học trực tuyến 1 -1 Liên hệ Mr Duy 0965635638

Tổng hợp bảng tính giá ca máy năm 2022 mới nhất của 63 tỉnh thành phố Xem Tại đây

Tổng hợp thông tư nghị định xây dựng năm 2022 Xem Tại đây

Tổng hợp đơn giá nhân công ca máy năm 2023 XEM TẠI ĐÂY