Công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định năm 2023

Công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định năm 2023 áp dụng từ ngày 01/01/2023. Là thông báo giá liên Sở Xây dựng & Tài chính ban hành giá của những loại vật tư phổ biến trên địa bàn thành phố và huyện trên địa bàn tỉnh Bình Định . Làm cơ sở để xác định giá trị dự toán công trình xây dựng tại thời điểm thi công

Công bố Giá Vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định năm 2023

Để tải giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2023 mới nhất.

Giá vật liệu xây dựng ban hành làm cơ sở xác định và lập dự toán xây dựng công trình trên địa bàn

Xác định giá vật liệu tại thời điểm lập dự toán . Giá tại điểm bán nơi cung cấp hoặc tại mỏ nơi sản xuất

Chưa bao gồm giá vận chuyển tới chân công trình thi công

Cập nhật công báo giá vật liệu tỉnh Bình Định năm 2023

Tải file Thông báo giá vlxd Bình Định tháng 1 năm 2023 Tải tại đây

Giá vlxd Bình Định tháng 2 năm 2023 Tải về Tại Đây

Giá vlxd Bình Định tháng 3 năm 2023 Tải về Tại Đây

Giá vlxd Bình Định tháng 4 năm 2023 Tải về Tại Đây

Giá vlxd Bình Định tháng 5 năm 2023 Tải về Tại Đây

Giá vlxd Bình Định tháng 6 năm 2023 Tải về Tại Đây

Giá vlxd Bình Định tháng 7 năm 2023 Tải về Tại Đây

Tải file Thông báo giá vlxd tỉnh Bình Định tháng 8 năm 2023 Tải về Tại Đây

Tải file Thông báo giá vlxd tỉnh Bình Định tháng 9 năm 2023 Tải về Tại Đây

Tải file Thông báo giá vlxd tỉnh Bình Định tháng 10 năm 2023 Tải về Tại Đây

Tải file Thông báo giá vlxd tỉnh Bình Định tháng 11 năm 2023 Tải về Tại Đây

Tải file Thông báo giá vlxd tỉnh Bình Định tháng 12 năm 2023 Tải về Tại Đây

Mức giá vật tư trong thông báo giá vật liệu tỉnh Bình Định chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng ( thuế VAT). Là mức giá tại nơi sản xuất hoặc nơi cung cấp chưa gồm giá cước vận chuyển tới chân công trình

Giá vật liệu trong công bố là mức giá phổ biến tại trung tậm các quận, huyện. Để các đơn vị tham khảo trong quá trình lập dự toán trên địa bàn Bắc Giang

Mua phần mềm dự toán Eta tại Bình Định liên hệ Mr Duy 0965635638

Tải công bố giá vật liệu xây dựng mới nhất tỉnh Bình Định năm 2023

Công bố Giá VLXD tỉnh Bình Định năm 2023 làm cơ sở tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình :

1, Công bố giá vật tư của một số loại sản phẩm, vật liệu xây dựng phổ biến trên địa bàn các quận, huyện . Theo thông tin khảo sát từ trung tâm kiểm định chất lượng công trình và bảng giá tổng hợp vật liệu do các quận, huyện cung cấp gồm có:

2, Công bố giá một số vật liệu trên địa bàn tỉnh Định. Giá vật tư được tổng hợp từ các đơn vị đăng ký sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Bình Định năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Công văn 973/UBND-KT nhân công xây dựng tỉnh Bình Định năm 2022 Xem tại đây

Công bố 973/UBND-KT Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bình Định năm 2022

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bình Định (điều chỉnh) để các cơ quan; tổ chức; cá nhân có liên quan tham khảo trong việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng kể từ ngày 28/2/2022.

Đơn giá nhân công tỉnh Bình Định được ban hành theo hướng dẫn Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 15/10/2021 của Bộ Xây dựng

Đơn giá nhân công xây dựng Bình Định năm 2022 theo công bố 973/UBND-KT sẽ thay thế Văn bản số 6537/UBND-KTN ngày 28/2/2022 của UBND.

Theo đơn giá nhân công xây dựng được chia thành 2 khu vực:

Khu vực 1: Thành phố Quy Nhơn

Khu vực 2. Thị xã An Nhơn, Các huyện Hoài Nhơn, An Lão, Phù Cát, Phù Mỹ, Tuy Phước, Tây Sơn, Vân Canh, Vĩnh Thạnh, Hoài Ân

Là 2 mức lương lập dự toán trên khu vực đồng bằng và thành phố Quy Nhơn các bạn lựa chọn. Còn đối với các khu vực khác sẽ được điều chỉnh với hệ số

Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Bình Định năm 2022 Công bố 975/UBND-KT

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Bình Định năm 2021 theo Công bố 975/UBND-KT ngày 28/2/2022. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Bình Định bao gồm

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng

b, Nhân công lái máy theo Công bố 973/UBND-KT hướng dẫn theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng

Trên đây là hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định mới nhất. Người lập dự toán cần xác định khu vực thi công để áp mức lương cơ sở phù hợp

Mua phần mềm dự toán Eta bản quyền tại Bình Định liên hệ Mr Duy 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2021 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2021

Video hướng dẫn lập dự toán xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định Tại Đây

Xem thêm Tổng hợp các nghị định thông tư về xây dựng mới nhất năm 2023

Điểm mới của Nghị định 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng ban hành ngày 09/02/2021 Xem tại đây

Xử lý chuyển tiếp Nghị định 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng của Chính phủ XEm tại đây

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2022 mới nhất của 63 tỉnh thành phố XEM TẠI ĐÂY

Đăng kí học dự toán Trực tuyến cùng Youtube Duy Dự Toán Mr Duy 0965635638

Tổng hợp đơn giá xây dựng 63 tỉnh thành năm 2023 XEM TẠI ĐÂY