Thanh tra việc quy hoạch xây dựng tại Hà Nội, TP.HCM cùng nhiều bộ và địa phương

Phó tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy ký văn bản hướng dẫn thanh tra chuyên đề quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng – Ảnh: TTCP

Phó tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy vừa ký văn bản hướng dẫn thanh tra chuyên đề quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng gửi các địa phương trên cả nước.

Theo Thanh tra Chính phủ, việc này được thực hiện theo chỉ đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng – trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực – và theo định hướng chương trình thanh tra năm 2023 đã được Thủ tướng phê duyệt.

Theo nội dung văn bản hướng dẫn do ông Lê Sỹ Bảy ký, thể hiện mục đích của thanh tra nhằm phát hiện những sơ hở, bất cập, khuyết điểm, vi phạm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý về quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng. Từ đó xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng cơ quan gắn với trách nhiệm cá nhân để có biện pháp chấn chỉnh và xử lý nghiêm.

Qua thanh tra sẽ kiến nghị Chính phủ, bộ, ngành, địa phương, các cơ quan chức năng sửa đổi những bất cập về cơ chế, chính sách và pháp luật về quy hoạch.

Thời kỳ thanh tra từ 1-1-2015 đến 31-12-2022, nếu có nội dung liên quan trước và sau thời kỳ này thì đoàn thanh tra cũng kiểm tra để làm rõ.

Về tổ chức thực hiện, Thanh tra Chính phủ sẽ thành lập các đoàn thanh tra để thanh tra trực tiếp việc quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng tại các bộ: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải.

Việc thanh tra cũng được tiến hành tại các địa phương: Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Bình, Bình Định, Long An và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Phạm vi và nội dung thanh tra gồm việc chấp hành quy định pháp luật, chế độ, chính sách, văn bản hướng dẫn của cơ quan chức năng; quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đối với quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng. Trong đó tập trung vào quy hoạch và thực hiện đối với quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.

Đối tượng bị thanh tra là tổ chức, cá nhân có trách nhiệm lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý và thực hiện quy hoạch xây dựng.

Với các địa phương còn lại, Thanh tra Chính phủ đề nghị khảo sát, nắm tình hình để xây dựng kế hoạch thanh tra việc quy hoạch và thực hiện quy hoạch phù hợp với thực tế. Kết thúc thanh tra, các địa phương gửi kết quả về Thanh tra Chính phủ theo đề cương.