Địa chỉ, số điện thoại Sở Xây Dựng tỉnh Vĩnh Long

Địa chỉ, số điện thoại Sở Xây Dựng tỉnh Vĩnh Long và quy trình, cách thức thực hiện thủ tục hành chính tại Sở Xây Dựng tỉnh Vĩnh Long sẽ được chúng tôi cung cấp một cách chi tiết sau đây.

XEM ĐỊA CHỈ, SỐ ĐIỆN THOẠI ĐẦY ĐỦ DƯỚI ĐÂY

Sở Xây Dựng tỉnh Vĩnh Long hướng dẫn kê khai, chuẩn bị thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính của Sở Xây Dựng tỉnh Vĩnh Long được thực hiện theo cơ chế một cửa. Quý khách có thể liên lạc qua nhiều kênh khác nhau để được hỗ trợ.

Nhân viên Sở Xây Dựng tỉnh Vĩnh Long hướng dẫn thủ tục bằng cách nào?

– Hướng dẫn qua số điện thoại cơ quan đã công bố công khai;

– Hướng dẫn trực tiếp tại Bộ phận Một cửa;

– Hướng dẫn bằng văn bản được gửi qua dịch vụ bưu chính;

– Nhân viên Sở Xây Dựng tỉnh Vĩnh Long có thể hướng dẫn trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh hoặc qua trang Website của Sở.

Trường hợp thành phần hồ sơ còn thiếu so với danh mục tài liệu được công bố công khai theo quy định hoặc hồ sơ chưa cung cấp đầy đủ thông tin hoặc chưa đúng biểu mẫu theo quy định thì người tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung một lần đầy đủ, chính xác.

Nhân viên thu hồ sơ Sở Xây Dựng tỉnh Vĩnh Long hướng dẫn những gì?

– Hướng dẫn cho công dân quy trình thủ tục hành chính;

– Các tài liệu, giấy tờ, thông tin mà tổ chức, cá nhân phải cung cấp khi giải quyết thủ tục hành chính;

– Cung cấp thời hạn giải quyết thủ tục hành chính, các thông tin và tài liệu liên quan đến việc thực hiện thủ tục khi tổ chức, cá nhân yêu cầu theo quy định pháp luật.

– Hướng dẫn cách thức nộp thuế, phí, lệ phí hoặc các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có);

Nội dung hướng dẫn phải bảo đảm chính xác, đầy đủ, cụ thể theo văn bản quy phạm pháp luật đang có hiệu lực và quyết định công bố thủ tục hành chính của cơ quan có thẩm quyền.

Địa chỉ, số điện thoại Sở Xây Dựng tỉnh Vĩnh Long

Địa chỉ: Số 80, Đường Trần Phú, Phường 4, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 02703.822.145

Email: [email protected]

Ban Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Vĩnh Long

Đoàn Thanh Bình – Giám đốc – 02703 853 571 – [email protected]

Trần Hoài Hiệp – Phó Giám đốc – 02703 853 571 – [email protected]

Nguyễn Văn Tiến – Phó Giám đốc – 02703 822 595 – [email protected]

Nguyễn Quốc Duy – Phó Giám đốc – 02703 853 577

[email protected]

Văn phòng Sở Xây Dựng tỉnh Vĩnh Long

Phạm Thanh Tùng – Chánh Văn phòng – 02703 852 335

[email protected]

Nguyễn Tấn Tường – P. Chánh VP – 02703 822 145

[email protected]

Phạm Thị Tâm – P. Chánh VP – 02703 852 038 – [email protected]

Nguyễn Thị Kim Thoa – Chuyên viên – 02703 822 145

[email protected]

Nguyễn Văn Thơm – Chuyên viên – 02703 852 038

[email protected]

Ngô Thị Thùy Trang – Chuyên viên – 02703 852 038

[email protected]

Phùng Thị Hồng Thắm – Chuyên viên – 02703 852 038

[email protected]

Phòng Giám định chất lượng xây dựng

Trần Minh Thuận – P.Trưởng phòng – 02703 830 397

[email protected]

Nguyễn Quang Hiếu – Chuyên viên – 02703 830 397

[email protected]

Nguyễn Thiện Đăng Khoa – Chuyên viên – 02703 830 397

[email protected]

Nguyễn Minh Thông – Chuyên viên – 02703 830 397

[email protected]

Nguyễn Minh Ngà – Chuyên viên – 02703 830 397 – [email protected]

Phòng Kiến trúc Quy hoạch

Đỗ Công Danh – Trưởng phòng – 02703 825 945 – [email protected]

Nguyễn Thị Thùy Trang – Chuyên viên – 02703 825 945

[email protected]

Huỳnh Thiên Hồng Hậu – Chuyên viên – 02703 825 945

[email protected]

Mai Minh Nguyệt – Chuyên viên – 02703 825 945

[email protected]

Lê Thị Thu Hà – Chuyên viên – 02703 825 945 – [email protected]

Phạm Ngọc Linh – Chuyên viên – 02703 825 945 – [email protected]

Phòng Quản lý nhà & Thị trường bất động sản

Nguyễn Hữu Thạnh – Trưởng phòng – 07203 853 755

[email protected]

Ngô Tấn Quốc Hùng – P.Trưởng phòng – 02703 853 75

[email protected]

Lê Thị Băng Châu – Chuyên viên – 02703 853 755 – [email protected]

Nguyễn Duy Hiền – Chuyên viên – 02703 853 755 – [email protected]

Nguyễn Minh Hiếu – Chuyên viên – 02703 853 755

[email protected]

Trần Thị Kim Quyên – Chuyên viên – 02703 853 755

[email protected]

Phòng Quản lý Xây dựng

Nguyễn Lâm Duy Linh – Trưởng phòng – 02703 831 810

[email protected]

Trần Hoàng Dũng – P.Trưởng phòng – 02703 831 810

[email protected]

Lê Thị Lệ Nga – Chuyên viên – 02703 827 563 – [email protected]

Lê Minh Thảo – Chuyên viên – 02703 827 563 – [email protected]

Phạm Trung Nam – Cán sự – 02703 831 810 – [email protected]

Võ Nguyễn Hải Yến – Chuyên viên – 02703 827 563

[email protected]

Mã Thị Kim Ngân – Chuyên viên – 02703 831 810

[email protected]

Roãn Ngọc Anh Thắng – Chuyên viên – 02703 827 563

[email protected]

Phan Thị Hải Băng – Chuyên viên – 02703 827 563

[email protected]

Thanh tra Sở Xây Dựng tỉnh Vĩnh Long

Nguyễn Anh Tuấn – Chánh Thanh tra – 02703 825 577

[email protected]

Nguyễn Đăng Khoa – P. Chánh Ttra – 02703 823 377

[email protected]

Võ Quang Phú – P. Chánh Ttra – 02703 823 377 – [email protected]

Nguyễn Thị Hồng Tươi – Kế toán – 02703 823 377

[email protected]

Trương Huỳnh Thanh – Thanh tra viên – 02703 825 577

[email protected]

Phan Hữu Nghĩa – Thanh tra viên – 02703 825 577

[email protected]

Nguyễn Hữu Huy – Thanh tra viên – 02703 823 377 – [email protected]

Lê Văn Kiệt – Thanh tra viên – 02703 823 377 – [email protected]

Dương Duy Khánh – Thanh tra viên – 02703 823 377

[email protected]

Dương Quốc Tuấn – Thanh tra viên – 02703 823 377

[email protected]

Trương Thị Kim Phượng – Thanh tra viên – 02703 823 377

[email protected]

Cách thức nộp hồ sơ cho Sở Xây Dựng tỉnh Vĩnh Long

Có nhiều hình thức nộp hồ sơ cho Sở Xây Dựng tỉnh Vĩnh Long để quý khách lựa chọn. Tùy vào nhu cầu, điều kiện hoặc khả năng của mình mà quý khách lựa chọn hình thức phù hợp nhất trong số các hình thức khác nhau như nộp qua đường bưu điện, nộp trực tuyến qua công thông tin hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Chuyển hồ sơ cho phòng ban Sở Xây Dựng tỉnh Vĩnh Long theo cơ chế một cửa

– Sau khi tiếp nhận hồ sơ theo quy định, công chức lập Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

– Công chức tiếp nhận hồ sơ Sở Xây Dựng tỉnh Vĩnh Long tại Trung tâm Hành chính công tỉnh chuyển hồ sơ, giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho phòng, ban chuyên môn liên quan Sở Xây Dựng tỉnh Vĩnh Long để giải quyết: đối với hồ sơ giải quyết và trả kết quả trong ngày thì được chuyển vào thời gian giữa buổi và cuối buổi làm việc, đối với hồ sơ quy định có thời hạn giải quyết thì chuyển vào cuối buổi làm việc.

– Phòng, ban chuyên môn trực thuộc Sở Xây Dựng tỉnh Vĩnh Long không nhận hồ sơ khi phát hiện hồ sơ không hợp lệ, không đầy đủ do công chức tiếp nhận chuyển và các phòng, ban không được trực tiếp yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ. Trong trường hợp này, nhân viên phụ trách thu hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh có trách nhiệm liên hệ với người nộp để xin lỗi và đề nghị hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

– Hồ sơ đảm bảo đầy đủ các điều kiện chuyển trên môi trường mạng theo quy định (hồ sơ đã được số hóa, hồ sơ nộp trực tuyến), được công chức tiếp nhận thực hiện trực tiếp trên phần mềm điện tử theo đúng quy định.

Liên hệ số điện thoại, địa chỉ Sở Xây Dựng tỉnh Vĩnh Long để được hướng dẫn thủ tục chi tiết nhé.

Hy vọng bài viết trên ít nhiều đóng góp cải thiện thủ tục hành chính hiện nay, giúp quý khách hiểu rõ quy trình thủ tục hồ sơ và dễ dàng giao dịch với Sở.