Sở Xây dựng Sơn La: Cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao

(Xây dựng) – Sở Xây dựng Sơn La vừa có văn bản báo cáo văn phòng UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2022. Theo đó trong 6 tháng đầu năm Sở xây dựng Sơn La đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao.

so xay dung son la co ban hoan thanh nhiem vu duoc giao Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Sơn La, trong 6 tháng đầu năm Sở đã tham mưu, ban hành văn bản chỉ đạo điều hành, hướng dẫn triển khai thực hiện, kịp thời cụ thể hóa các quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của ngành, Sở đã ban hành Quyết định và Kế hoạch triển khai thực hiện.

Công tác quản lý đầu tư xây dựng thẩm định dự án, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đều tuân thủ theo đúng quy chuẩn, đảm bảo chất lượng, thời gian, tiến độ thực hiện. Sở đã thẩm định 94 hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng. Trong đó, giá trị trình thẩm định 2.007,0 tỷ đồng, giá trị thẩm định 1.995,1 tỷ đồng, giá trị cắt giảm so với giá trị trình 11,9 tỷ đồng (giảm 0,59%), cấp 02 Giấy phép xây dựng.

Các công trình hoàn thành được tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng đều đảm bảo chất lượng, phù hợp với công năng, yêu cầu thiết kế được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng được 100 công trình, đang tổ chức nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng là 12 công trình.

Về lĩnh vực công tác quản lý quy hoạch kiến trúc xây dựng, trong 6 tháng đầu năm 2022, Sở đã đôn đốc các ngành và địa phương tổ chức thực hiện việc rà soát, lập quy hoạch xây dựng làm cơ sở để xây dựng kế hoạch và triển khai các dự án đầu tư, thu hút đầu tư. Kết quả (tính đến thời điểm báo cáo), tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết trên diện tích quy hoạch chung đô thị được duyệt đạt khoảng 34,93%, riêng thành phố Sơn La đạt khoảng 67,01%.

Toàn tỉnh hiện có 12 đơn vị hành chính, trong đó có 01 thành phố và 11 huyện. Tất cả các trung tâm huyện lỵ, tỉnh lỵ (12/12) đã có quy hoạch chung xây dựng đô thị được phê duyệt, đạt tỷ lệ 100%. Năm 2020, Sở Xây dựng đã phối hợp với UBND thành phố Sơn La, huyện Mai Sơn tổ chức lập Quy hoạch phân khu xây dựng trục đô thị Chiềng Sinh – Nà Sản, thành phố Sơn La, dự kiến hoàn thành và phê duyệt trong quý II/2022 sau khi đồ án quy hoạch chung thành phố được phê duyệt. Quy hoạch chi tiết tiếp tục được nghiên cứu, tổ chức cho những khu vực quan trọng như: Khu đô thị Phiêng Khá, thành phố Sơn La; Khu đô thị, du lịch sinh thái Suối Vân Hồ, huyện Vân Hồ…

Sở tiếp tục hướng dẫn các huyện, thành phố các nội dung liên quan tới lập Đề án phân loại, nâng loại đô thị. Tham mưu các nội dung là cơ quan thường trực, thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh về phát triển thành phố Sơn La theo định hướng thành đô thị loại I và phát triển xanh, nhanh, bền vững. Xây dựng huyện Mộc Châu trở thành thị xã năm 2025. Các dự án phát triển nhà ở được triển khai thực hiện đảm bảo phù hợp với Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2025 và năm 2022.

Công tác Thanh tra chuyên nghành được đẩy mạnh, tập trung vào các lĩnh vực còn nhiều bất cập như công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch… Trong 6 tháng đầu năm 2022 Sở Xây dựng đã thực hiện thanh tra 02 cuộc Thanh tra và hoàn thành 01 cuộc, đang thực hiện 01 cuộc.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, Sở Xây dựng tỉnh Sơn La tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Xây dựng đảm bảo tiến độ, chất lượng. Đồng thời, tiếp tục rà soát, kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật để tham mưu UBND tỉnh, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quản lý phù hợp với thực tiễn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng.