Sở Xây dựng Lai Châu đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng

(Xây dựng) – Những năm qua, tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh Lai Châu đã bứt tốc phát triển mạnh mẽ. Theo đó, Sở Xây dựng đã phát huy tốt vai trò là cơ quan tham mưu, giúp UBND tỉnh làm tốt chức năng quản lý Nhà nước về xây dựng. Điều đó cho thấy, những nỗ lực mà ngành Xây dựng Lai Châu đạt được trong thời gian qua.

Sở Xây dựng Lai Châu đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng Một góc thành phố Lai Châu.

Nỗ lực thách thức

Với chức năng nhiệm vụ của ngành ngày càng nhiều, biên chế phải tinh giản và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động với tinh thần chủ động sáng tạo, Sở Xây dựng Lai Châu luôn đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đối diện với thách thức đó, là cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh trong quy hoạch và quản lý Nhà nước về xây dựng, ngay từ những ngày đầu năm, Sở Xây dựng Lai Châu đã lên kế hoạch, triển khai nhiệm vụ cho các Phòng, ban chuyên môn của Sở và các đơn vị, địa phương.

Trong đó, công tác lập, thẩm định đồ án quy hoạch, công bố quy hoạch, Sở đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thị trấn Tam Đường và vùng phụ cận huyện Tam Đường đến năm 2035; điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè; báo cáo thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu đến năm 2040; dự toán đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Mường So, huyện Phong Thổ.

Về lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản, Sở đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt đề cương dự toán điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021 – 2025 và xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Lai Châu năm 2023; điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021 – 2025 và Kế hoạch phát triển nhà ơ năm 2023 và văn bản triển khai Nghị quyết số 33/NQ-CP, ngày 11/3/2023 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Bên cạnh đó, hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản. Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo năm 2023 và Kế hoạch giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo tỉnh Lai Châu.

Nâng cao công tác quản lý xây dựng

Trong năm 2023, Sở đã thực hiện thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi 02 dự án, thẩm định điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi 02 dự án, thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật 17 dự án; thẩm định điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật 01 dự án; thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở 02 công trình; thẩm định điều chỉnh thiết xây dựng triển khai sau thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở 04 công trình.

Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng 08 công trình. Kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công 48 công trình; kiểm tra giám sát chất lượng các công trình phục vụ tổ chức Giải vô địch quốc gia marathon và cự ly dài Báo Tiền phong lần thứ 64 năm 2023; kiểm tra công tác quản lý chất lượng một số dự án sử dụng nguồn vốn khác trên địa bàn tỉnh. Cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng cho 31 cá nhân và cấp chứng chỉ năng lực cho 03 tổ chức…

Đối với công tác thanh tra, Sở đã ban hành Kết luận Thanh tra việc thực hiện các quy định về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; khảo sát thiết kế xây dựng, quản lý chi phí xây dựng, hợp đồng xây dựng và quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị tại UBND huyện Tam Đường; đôn đốc theo dõi thực hiện kết luận thanh tra, thực hiện thanh tra tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn theo kế hoạch đã phê duyệt.

Được sự quan tâm phối hợp của các cấp, các ngành, địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ trong công tác tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực quản lý Nhà nước về xây dựng; hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực xây dựng đã được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới để phù hợp với tình hình thực tế, công tác quản lý quy hoạch, quản lý hoạt động xây dựng được thực hiện đảm bảo đúng quy định, chỉ tiêu kinh tế ngành so với cùng kỳ năm trước.

Thời gian tới, Sở tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước về xây dựng trên địa bàn. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực của ngành, đặc biệt là trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, tập trung rà soát, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch.

Từ kết quả trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Sở Xây dựng Lai Châu, tình hình trật tự xây dựng được thiết lập, công tác quản lý chi phí đầu tư được giám sát, chất lượng công trình trên địa bàn ngày càng được nâng cao. Với những mục tiêu đề ra, tin tưởng trong thời gian tới, Sở Xây dựng Lai Châu tiếp tục gặt hái nhiều thành tựu, là một trong những Sở, ngành có đóng góp thiết thực trong công tác quản lý, phát triển kinh tế – xã hội địa phương.