Sở Xây dựng Hưng Yên: Nâng cao chất lượng quy hoạch, kiến trúc đô thị

>> Huyện Kim Động (Hưng Yên): Thu hút đầu tư, đòn bẩy thúc đẩy kinh tế – xã hội

Quy hoạch xây dựng đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng phát triển không gian, kết cấu hạ tầng, kiến trúc cảnh quan khu vực đô thị và nông thôn, do vậy công tác này được tỉnh Hưng Yên xác định phải đi trước một bước. Ngành Xây dựng tỉnh Hưng Yên, những năm qua, đã có những bước phát triển vượt bậc trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt là trong công tác quản lý quy hoạch; kiến trúc và đô thị; xây dựng; chất lượng công trình; quản lý nhà và thị trường bất động sản, quản lý trật tự xây dựng. Qua đó, ngành đã tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng, đóng góp tích cực trong tiến trình phát triển của tỉnh.

Làm tốt công tác quy hoạch, kiến trúc đô thị

Trao đổi với Diễn đàn Doanh nghiệp, Ông Cao Quang Hưng, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên, cho biết Hưng Yên xác định công tác quy hoạch là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động quản lý của ngành, trong những năm qua, bám sát chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Sở đã tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh triển khai lập các quy hoạch mang tính chiến lược của tỉnh; các quy hoạch xây dựng đô thị – hạ tầng kỹ thuật; phối hợp hướng dẫn cùng các sở, ngành, địa phương hoàn thành các quy hoạch chuyên ngành.

Kết quả, công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch trên địa bàn được quan tâm thực hiện và đạt kết quả quan trọng đáp ứng yêu cầu phát triển chung của toàn tỉnh; các huyện đã được lập, phê duyệt phủ kín quy hoạch xây dựng vùng huyện; 10 đô thị của huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đều đã được lập và phê duyệt quy hoạch chung xây dựng. Ngày 14/02/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 86/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 theo tiêu chí đô thị loại II.

Mục tiêu xây dựng Hưng Yên phát triển bền vững, với sự nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương, đến nay, tốc độ đô thị hóa của tỉnh đã cơ bản bảo đảm theo kế hoạch đề ra. Đã hình thành, phát triển các không gian đô thị lớn, phát triển các KCN tập trung. Huyện Mỹ Hào đạt tiêu chí đô thị loại IV, được công nhận là thị xã; TP Hưng Yên cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại II; các khu vực huyện: (Văn Giang, Văn Lâm, Yên Mỹ), khu vực Bô Thời – Dân Tiến Khoái Châu…. đang được tập trung đầu tư xây dựng, đáp ứng tiêu chí đô thị loại IV. Hiện các đô thị, các khu, CCN, đã được lập quy hoạch, thường xuyên rà soát, điều chỉnh quy hoạch. Hiện nay 100% các xã đã hoàn thành việc lập, phê duyệt quy hoạch chung xây dựng NTM, quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã và các điểm dân cư nông thôn.Toàn tỉnh hiện có trên 50 dự án khu đô thị và dự án phát triển nhà ở đang tổ chức triển khai thực hiện.

Trong đó, nhiều dự án trọng điểm như: KĐT Ecopark; Đại An; sinh thái Dream City; KĐT phía Bắc QL 5; Khu nhà ở Phố Mới Văn Giang… Các khu đô thị, khu nhà ở thương mại đã và đang được hình thành với không gian kiến trúc cảnh quan hiện đại; hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, góp phần thay đổi diện mạo đô thị của tỉnh theo hướng văn minh, hiện đại, nâng tỷ lệ đô thị hoá toàn tỉnh đến hết năm 2023 đạt 45%. Đồng thời, hoàn thiện Chương trình phát triển đô thị giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển KT – XH, xu thế phát triển đô thị của tỉnh và của khu vực.

Công khai, minh bạch đơn giản hóa TTHCTheo Ông Bùi Anh Tuấn Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hưng Yên, thời gian qua, ngành Xây dựng tỉnh Hưng Yên đã từng bước công khai, minh bạch quy hoạch; đơn giản hóa TTHC thuộc lĩnh vực xây dựng để DN, nhà đầu tư tiết kiệm chi phí và thời gian; Tăng cường công tác đối thoại để nắm bắt, hướng dẫn, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư; nhanh chóng trong thẩm định cấp phép, nhận được sự đánh giá cao của người dân, DN và các nhà đầu tư.

“Đề án cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025”, ngành Xây dựng đã tạo các giải pháp cải thiện thứ hạng về điểm của chỉ số “Chi phí thời gian” là chỉ số thành phần quan trọng trong Bộ chỉ số PCI. Năm 2022, chỉ số “Chi phí thời gian” của Hưng Yên đạt (7,89 điểm – sếp tốp 11 cả nước). Đến nay, 15/50 TTHC mức độ 3, 35/50 TTHC mức độ 4 thực hiện tại Sở Xây dựng đạt 100%. Xác định tầm quan trọng của chuyển đổi số, hiện tại Sở Xây dựng đang sử dụng 04 phần mềm để hỗ trợ việc giải quyết công việc; 100% dịch vụ công trực tuyến, tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành, số hóa dữ liệu đầu vào…

Với các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, cùng với việc Hưng Yên đang tập trung lập Quy hoạch tỉnh, trong quá trình đó có đánh giá, xác định những định hướng mới, khả thi cho phát triển đô thị, sẽ là tiền đề cho hệ thống đô thị tỉnh Hưng Yên giai đoạn tới đạt cả về số lượng, cũng như chất lượng đô thị, đóng góp lớn vào phát triển KT-XH chung của tỉnh.