Chuyển đơn tố cáo Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội

Chưa có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư

Được biết, ông Mạc Đình Minh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hà Nội ký Văn bản số 2837/SXD-TTr ngày 28/4/2023, trả lời nội dung đơn thư của công dân tố cáo đối với Công ty TNHH Xây dựng công trình Hoàng Hà.

Trước đó, như Báo Thanh tra thông tin, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đã có ý kiến chỉ đạo về việc giải quyết tố cáo Công ty TNHH Xây dựng công trình Hoàng Hà tại Văn bản số 3861/VP-BTCD của UBND thành phố gửi Sở Xây dựng.

Trong đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Cục Thuế thành phố Hà Nội, UBND quận Hoàng Mai kiểm tra, làm rõ các nội dung tố cáo, kiến nghị của công dân, có văn bản trả lời đối với từng nội dung cụ thể theo thẩm quyền và quy định pháp luật, tham mưu đề xuất đối với các nội dung vượt thẩm quyền (nếu có).

Theo Văn bản số 2847/SXD-TTr của Sở Xây dựng, về nội dung chưa nộp thuế và thu tiền thực tế cao hơn so với giá bán quy định tại hợp đồng, nội dung tố cáo của công dân đã được Cục Thuế thành phố Hà Nội thụ lý giải quyết theo quy định của Luật Tố cáo năm 2018.

Về phản ánh dự án chậm tiến độ, Sở Xây dựng xác định, Dự án Khu đô thị mới mở rộng phía Bắc và Tây Bắc Đại Kim – Định Công, quận Hoàng Mai chưa có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan có thẩm quyền. Vì vậy, không có căn cứ để xem xét việc dự án chậm tiến độ theo phản ánh của công dân.

Về nội dung bán nhà ở hình thành trong tương lai, Sở Xây dựng không nhận được văn bản, hồ sơ đề nghị nào của chủ đầu tư đề nghị xác nhận nhà ở hình thành trong tương lai tại Dự án Khu đô thị mới mở rộng phía Bắc và Tây Bắc Đại Kim – Định Công, quận Hoàng Mai.

Sở Xây dựng không có văn bản nào xác nhận nhà ở hình thành trong tương lai đối với dự án. Dự án chưa đủ điều kiện để bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Về nội dung công dân phản ánh việc chủ đầu tư huy động vốn khi chưa thực hiện xong giải phóng mặt bằng, Sở Xây dựng trích dẫn: “Theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 19 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ: Điều 19. Ký hợp đồng huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại… 3. Việc huy động vốn để đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định tại Điểm a, Khoản 2 Điều này phải thông qua hợp đồng góp vốn hoặc hợp đồng hợp tác đầu tư hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh; chủ đầu tư chỉ được ký kết các hợp đồng này sau khi có đủ điều kiện sau đây: a) Đã có hồ sơ dự án đầu tư xây dựng nhà ở được phê duyệt theo quy định của pháp luật”.

Ngày 29/12/2021, Công ty TNHH Xây dựng công trình Hoàng Hà ký các Hợp đồng hợp tác đầu tư số 93/HĐHTĐT-2021 và số 95/HĐHTĐT-2021 với công dân. Nội dung hợp đồng thể hiện việc công dân đồng ý hợp tác với Công ty TNHH Xây dựng công trình Hoàng Hà để đầu tư xây dựng nhà ở thấp tầng tại 2 ô đất, ký hiệu NO-3.8-Ô số 05 và NO-2.8-Ô số 06, thuộc Dự án Khu đô thi mới mở rộng phía Bắc và Tây Bắc Đại Kim – Định Công, quận Hoàng Mai.

Sở Xây dựng trích dẫn: “Theo quy định tại các Khoản 1 và 2, Điều 177 Luật Nhà ở 2014: 1. Nhà nước khuyến khích các bên giải quyết tranh chấp về nhà ở thông qua hoà giải. 2. Tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà ở của tổ chức, cá nhân, tranh chấp liên quan đến hợp đồng về nhà ở, hợp đồng quản lý vận hành nhà chung cư do toà án nhân dân giải quyết theo quy định pháp luật”.

Chuyển đơn tới Chủ tịch UBND thành phố giải quyết

Không đồng ý trả lời tại Văn bản số 2837/SXD-TTr của Sở Xây dựng, công dân tiếp tục gửi đơn thư tố cáo tới các cấp, ngành tại Trung ương và thành phố Hà Nội.

Ngày 14/7/2023, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội có Văn bản số 2017/SNV-VP gửi Ban Tiếp công dân thành phố Hà Nội. Theo đó, Sở Nội vụ nhận được đơn thư có nội dung công dân tố cáo: “Ông Mạc Đình Minh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng ký văn bản cố tình trích dẫn thiếu, sai điều luật, trả lời văn bản không đúng quy định của pháp luật nhằm bao che cho ông Hoàng Văn Lâm, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng công trình Hoàng Hà có hành vi lừa đảo, huy động vốn trái phép”.

Sở Nội vụ chuyển đơn đến Ban Tiếp công dân thành phố để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND thành phố xem xét, giải quyết theo quy định.

Ngày 17/7/2023, Thanh tra Bộ Xây dựng có Văn bản số 465/TTr-TTrXD1 về việc chuyển đơn tố cáo tới Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. Theo đó, Bộ Xây dựng nhận được đơn tố cáo có nội dung công dân tố cáo: “Ông Mạc Đình Minh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hà Nội trả lời văn bản không đúng quy định pháp luật; Sở Xây dựng thành phố Hà Nội: Vi phạm thời hạn giải quyết tố cáo; không chuyển hồ sơ Công ty TNHH Xây dựng công trình Hoàng Hà có hành vi huy động vốn trái phép đến Công an thành phố Hà Nội. Công dân không đồng ý với Văn bản trả lời số 2837/SXD-TTr ngày 28/4/2023 của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội”.

Theo sự chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, sau khi xem xét nội dung đơn, căn cứ theo quy định, Thanh tra Bộ Xây dựng chuyển đơn của công dân đến Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật và thông báo kết quả đến Bộ Xây dựng.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.