Địa chỉ, số điện thoại Sở Xây dựng Tỉnh Cao Bằng

Quý khách có nhu cầu, vui lòng tham khảo danh bạ số điện thoại Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng, địa chỉ Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng trong bài viết sau. Chúng tôi xin hỗ trợ quý khách một số thông tin cần thiết để cải thiện thủ tục hành chính

Địa chỉ, số điện thoại Sở Xây dựng Tỉnh Cao Bằng

VUI LÒNG XEM ĐỊA CHỈ, SỐ ĐIỆN THOẠI CUỐI BÀI VIẾT

Quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC của Sở Xây dựng Tỉnh Cao Bằng

TTHC của Sở Xây dựng Tỉnh Cao Bằng đã được cải thiện đáng kể trong những năm qua nhằm hỗ trợ người dân một cách tối ưu nhất. Sau đây, xin mời quý khách tham khảo quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả của Sở.

Trình tự tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả TTHC tại Sở Xây dựng Tỉnh Cao Bằng

Quy trình, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ, giải quyết hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính được theo dõi, cập nhật thường xuyên tại phần mềm điện tử.

Nguyên tắc tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính Sở Xây dựng Tỉnh Cao Bằng.

– Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại một đầu mối duy nhất là quầy giao dịch thủ tục hành chính của Sở Xây dựng Tỉnh Cao Bằng tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

– Công khai, minh bạch và đảm bảo giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận tiện cho tổ chức, cá nhân.

– Nhân viên thực hiện TTHC hướng dẫn, yêu cầu bổ sung, điều chỉnh nội dung, gia hạn thời gian giải quyết hồ sơ cho tổ chức, cá nhân được thực hiện theo nguyên tắc một lần, cụ thể, đầy đủ bằng văn bản.

– Công chức tiếp nhận thủ tục hồ sơ thuộc Sở Xây dựng Tỉnh Cao Bằng không được yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp thêm bất kỳ một loại giấy tờ nào khác ngoài danh mục thành phần hồ sơ theo quy định tại Quyết định của UBND tỉnh về công bố Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh áp dụng trên địa bàn tỉnh.

Nguyên tắc phối hợp giải quyết thủ tục thuộc Sở Xây dựng Tỉnh Cao Bằng

– Quy trình chuyển, giao hồ sơ, lấy ý kiến, tham gia ý kiến giữa nhân viên Trung tâm Hành chính công tỉnh, các phòng chuyên môn thuộc Sở Xây dựng Tỉnh Cao Bằng được thực hiện bằng cách chuyển trực tiếp (có Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ, Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả) và phần mềm điện tử.

– Lãnh đạo các phòng chuyên môn, lãnh đạo Sở Xây dựng Tỉnh Cao Bằng không thụ lý hoặc giải quyết các hồ sơ khi không có Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ kèm theo hoặc chưa được cập nhật tại phần mềm điện tử.

– Quá trình giải quyết hồ sơ, cán bộ, công chức làm việc tại các phòng chuyên môn Sở Xây dựng Tỉnh Cao Bằng và đơn vị liên quan không tiếp xúc với tổ chức, cá nhân đang có nhu cầu giải quyết TTHC dưới bất kỳ hình thức nào (trừ trường hợp pháp luật có quy định).

Địa chỉ, danh bạ số điện thoại Sở Xây dựng Tỉnh Cao Bằng

Địa chỉ: Số 23 Bế Văn Đàn, Phường Hợp Giang, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Điện thoại: (02063) 3.852.192 – Fax: (0206) 3.856.492

Email: [email protected] hoặc [email protected]

Website: http://soxaydung.caobang.gov.vn

I. Ban Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng

Đoàn Quốc Chính – Giám đốc – [email protected] – 0206.395.9239

Nông Văn Trung – Phó Giám đốc – [email protected] – 0206.385.3816

Bùi Xuân Kỳ – Phó Giám đốc – [email protected]

II. Văn Phòng Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng

Lưu Kiến Duy – Chánh Văn phòng – [email protected] – 0206.385.2124

Hà Thị Nga – Phó Chánh Văn phòng – [email protected] – 0206.385.8331

Lý Thị Thanh Thảo – Kế toán – [email protected] – 0206.385.8331

Văn thư – [email protected] – 0206.385.2192

III. Phòng Quy Hoạch Kiến Trúc

Tạ Ninh Giang – Phó Trưởng phòng – [email protected] – 0206.385.3529

Nguyễn Thị Phương Hồng – Phó Trưởng phòng – 0206.385.3529

IV. Phòng Quản Lý Xây Dựng

Nông Văn Bảo – Trưởng phòng – [email protected] – 0206.385.3528

V. Phòng Phát Triển Đô Thị – Quản Lý Nhà

Đàm Thế Bằng – Trưởng phòng – [email protected] – 0206.385.3530

Hoàng Xuân Thao – Phó TP – [email protected] – 0206.385.3530

VI. Thanh Tra Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng

Nguyễn Lâm Vinh – Chánh Thanh tra – [email protected] – 0206.385.3524

Trương Thị Nhiệt – Phó Chánh Thanh tra – [email protected] – 0206.385.3524

VII. Kinh Tế Vật Liệu Xây Dựng

Du Văn Hào – Phó Trưởng phòng – [email protected] – 0206.385.3527

Bế Kim Huy – Phó Trưởng phòng – [email protected] – 0206.385.3527

Muốn biết thêm thông tin, số điện thoại, địa chỉ Sở Xây dựng Cao Bằng, hãy liên hệ chúng tôi:

Công ty TNHH TMDV Tư Vấn Đại Việt

Email: [email protected]