Công bố giá VLXD tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2023

Công bố giá VLXD tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2023 áp dụng từ ngày 01/01/2023. Thông báo giá tháng 1 2 3 trong quý 1 năm 2023. Là thông báo giá liên Sở Xây dựng & Tài chính ban hành giá của những loại vật tư phổ biến trên địa bàn thành phố và huyện trên địa bàn . Làm cơ sở để xác định giá trị dự toán công trình xây dựng tại thời điểm thi công

Tải file Công bố Giá VLXD tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2023

Để tải giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2023 mới nhất.

Giá vật liệu xây dựng ban hành làm cơ sở xác định và lập dự toán xây dựng công trình trên địa bàn

Xác định giá vật liệu tại thời điểm lập dự toán . Giá tại điểm bán nơi cung cấp hoặc tại mỏ nơi sản xuất

Chưa bao gồm giá vận chuyển tới chân công trình thi công

Cập nhật trong công bố báo giá VLXD tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2023

Tải file Thông báo giá vlxd Bà Rịa Vũng Tàu tháng 1 năm 2023 Tải về TẠI ĐÂY

Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tháng 2 năm 2023 TẢI VỀ TẠI ĐÂY

Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tháng 3 năm 2023 TẢI VỀ TẠI ĐÂY

Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tháng 4 năm 2023 TẢI VỀ TẠI ĐÂY

Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tháng 5 năm 2023 TẢI VỀ TẠI ĐÂY

Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tháng 6 năm 2023 TẢI VỀ TẠI ĐÂY

Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tháng 7 năm 2023 TẢI VỀ TẠI ĐÂY

Tải file Thông báo giá vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tháng 8 năm 2023 TẢI VỀ TẠI ĐÂY

Tải file Thông báo giá vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tháng 9 năm 2023 TẢI VỀ TẠI ĐÂY

Tải file Thông báo giá vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tháng 10 năm 2023 TẢI VỀ TẠI ĐÂY

Tải file Thông báo giá vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tháng 11 năm 2023 TẢI VỀ TẠI ĐÂY

Tải file Thông báo giá vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tháng 12 năm 2023 TẢI VỀ TẠI ĐÂY

Mức giá vật tư trong thông báo giá vật liệu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng ( thuế VAT). Là mức giá tại nơi sản xuất hoặc nơi cung cấp chưa gồm giá cước vận chuyển tới chân công trình

Giá vật liệu trong công bố là mức giá phổ biến tại trung tậm các quận, huyện. Để các đơn vị tham khảo trong quá trình lập dự toán trên địa bàn

Học dự toán xây dưng tại Bà Rịa Vũng Tàu liên hệ Mr Duy 0965635638

Tải công bố giá VLXD mới nhất tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2023

Công bố Giá VLXD tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2023 làm cơ sở tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình :

1, Công bố giá vật tư của một số loại sản phẩm, vật liệu xây dựng phổ biến trên địa bàn các quận, huyện . Theo thông tin khảo sát từ trung tâm kiểm định chất lượng công trình và bảng giá tổng hợp vật liệu do các quận, huyện cung cấp gồm có:

2, Công bố giá một số vật liệu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu . Giá vật tư được tổng hợp từ các đơn vị đăng ký sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng

Quyết định 3005/QĐ-UBND Đơn giá xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ban hành đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; Trong đó có đơn giá phần khảo sát xây dựng tỉnh Bà Rịa Vùng Tàu. File quyết định ban hành các bạn xem tại đây

Đơn giá xây dựng Bà Rịa Vũng Tàu Quyết định 3005/QĐ-UBND
Đơn giá xây dựng Bà Rịa Vũng Tàu Quyết định 3005/QĐ-UBND

Quyết định 157/QĐ-SXD đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu theo Quyết định 157/QĐ-SXD ngày 28/09/2021 áp dụng chung mức lương nhân công. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Đơn giá nhân công chia thành 4 khu vực:

Khu vực I: Thành phố Vũng Tàu, thị xã Phú Mỹ

Khu vự II: Thành phố Bà Rịa

Khu vực III: Các huyện còn lại

Khu vực IV: Huyện Côn Đảo

Đơn giá nhân công xây dựng công bố sử dụng để quản lý chi phí đầu tư xây dựng gồm;

  • Tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng, dự toán gói thầu
  • Giá xây dựng, giá hợp đồng
  • Chỉ số giá xây dựng

Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2022

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2021 theo Quyết định 157/QĐ-SXD ngày 28/09/2021. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bao gồm

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng

b, Nhân công lái máy theo Quyết định 157/QĐ-SXD hướng dẫn theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng

Chi phí nhiên liệu Bảng giá ca máy Bà Rịa Vũng Tàu

Chi phí nhiên liệu, năng lượng để xây dựng bảng tính giá ca máy tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mới nhất:

Mức giá nhiên liệu là mức giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng gồm:

+ Giá Xăng E5 RON 92-II : đồng/lít; Hệ số nhiên liệu phụ K = 1,02

+ Giá Diesel 0,05S-II : đồng/lít; Hệ số nhiên liệu phụ K = 1,03

+ Giá Điện: 1.864,44 đồng/kWh; Hệ số nhiên liệu phụ K = 1,05

Bảng giá ca máy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2020 theo Quyết định số 130/QĐ-SXD XEM TẠI ĐÂY

Mua phần mềm dự toán Eta bản quyền mới nhất tại Bà Rịa Vũng Tàu Liên hệ Mr Duy 0965635638

Video hướng dẫn lập dự toán tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mới nhất năm 2022

Xem thêm Tổng hợp các nghị định thông tư về xây dựng mới nhất năm 2023

Điểm mới của Nghị định 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng ban hành ngày 09/02/2021 Xem tại đây

Xử lý chuyển tiếp Nghị định 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng của Chính phủ XEm tại đây

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2022 mới nhất của 63 tỉnh thành phố XEM TẠI ĐÂY

Đăng kí học dự toán Trực tuyến cùng Youtube Duy Dự Toán Mr Duy 0965635638

Đăng kí để ủng hộ kênh Youtube Duy Dự Toán. Tham gia các khóa học trực tuyến 1 -1 Liên hệ Mr Duy 0965635638

Tổng hợp bảng tính giá ca máy năm 2022 mới nhất của 63 tỉnh thành phố Xem Tại đây

Tổng hợp thông tư nghị định xây dựng năm 2022 Xem Tại đây

Tổng hợp đơn giá nhân công ca máy năm 2023 XEM TẠI ĐÂY