Sở Xây dựng An Giang nâng cao tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 4

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

Cụ thể, đăng tải video và tệp tin có đuôi “.dpf” hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến cấp chứng chỉ hành nghề cá nhân và tổ chức trên trang web: soxaydung.angiang.gov.vn, zalo: Sở Xây dựng An Giang… Theo đó, hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến cấp chứng chỉ hành nghề cá nhân và chứng chỉ năng lực tổ chức bằng cách:

Bước 1: Gõ https://dichvucong.angiang.gov.vn; bước 2: click chọn “Dịch vụ công trực tuyến”; bước 3: click chọn Sở Xây dựng, click chọn “Hoạt động xây dựng (16)”; bước 4: click chọn nộp hồ sơ (cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung); bước 5: Nhập thông tin người nộp hồ sơ, click chọn đồng ý và tiếp tục; bước 6: Thành phần hồ sơ, chọn tệp tin, click chọn đồng ý và tiếp tục. Bước 7: Chọn hình thức nhận kết quả + phương thức thanh toán; bước 8: Hoàn thành nộp hồ sơ; bước 9: Hồ sơ thành công. Lưu ý: Nhớ lưu lại và chụp lại màn hình: Số hồ sơ, khóa cập nhật, số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân người nộp, tên người nộp hồ sơ.

Qua thời gian triển khai, đến nay các tổ chức, DN và cá nhân đã thành thạo những thao tác trong quá trình nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 4 trong lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng và chứng chỉ hành nghề kiến trúc. Từ đầu năm đến ngày 30/6, đã giải quyết 439 hồ sơ trực tuyến mức độ 4 trong lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng và chứng chỉ hành nghề kiến trúc. Sở Xây dựng đã trả hồ sơ trước hạn toàn bộ 439 hồ sơ (đạt 100%), không có TTHC nào trễ hạn, được các tổ chức, cá nhân, DN đánh giá cao.

Sở Xây dựng An Giang cho biết thêm, từ năm 2022 trở về trước, các tổ chức, cá nhân có thói quen sử dụng hồ sơ giấy, đến nộp trực tiếp Trung tâm Phục vụ hành chính công. Do người dân còn e ngại vấn đề bảo mật thông tin; nhiều TTHC chưa đơn giản, tinh gọn. Quan trọng hơn, vẫn còn nhiều người chưa từng tiếp xúc công nghệ thông tin; khả năng sử dụng, cập nhật internet còn thấp…

Khi, Sở Xây dựng An Giang thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh về việc thúc đẩy hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến thì có nhiều tổ chức, cá nhân còn lúng túng trong việc nộp hồ trực tuyến tại địa chỉ https://dichvucong.angiang.gov.vn. Trước tình hình đó, Sở Xây dựng An Giang đã hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 4 cho các tổ chức, DN và cá nhân…

Sở Xây dựng An Giang đã thực hiện cải cách hành chính, cải cách quy định TTHC liên quan đến người dân, DN, kể cả thủ tục nội bộ giữa cơ quan hành chính nhà nước; đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thành phần hồ sơ; tối ưu hóa quy trình giải quyết TTHC trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin. Đồng thời, đổi mới và nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết TTHC. Đẩy mạnh thực hiện TTHC trên môi trường điện tử để người dân, DN có thể thực hiện dịch vụ mọi lúc, mọi nơi, trên các phương tiện khác nhau.

Qua đó, cùng với tỉnh đổi mới thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết TTHC, gắn kết việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC với quá trình tiếp nhận, xử lý TTHC tại bộ phận “một cửa”. Từ đó, tạo cơ sở hình thành dữ liệu đầy đủ và chính xác; đổi mới tổ chức quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ việc đơn giản hóa trong chuẩn bị, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”.

Sở Xây dựng đã triển khai mạnh mẽ hoạt động kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” nhằm bảo đảm việc thực hiện đạt hiệu quả các nhiệm vụ của hoạt động kiểm soát TTHC, cải cách TTHC; thực hiện TTHC trên môi trường điện tử và truyền thông về kiểm soát TTHC; góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Cùng với đó, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị trong việc giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức đảm bảo minh bạch, khách quan, công bằng, liên thông, kịp thời, chính xác, không gây phiền hà. Đẩy mạnh công tác truyền thông, huy động sự tham gia tích cực của người dân, DN trong việc tìm hiểu, nắm vững các quy định về TTHC, thông qua đó thực hiện quyền giám sát của mình đối với việc giải quyết TTHC của các cơ quan nhà nước.

HẠNH CHÂU