Quy chuẩn xây dựng Việt Nam mới hiện hành

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam là gì? Những quy định nằm trong quy chuẩn cụ thể như thế nào? Mỗi mục gắn từng trách nhiệm, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật gì? Tôn Thép MTP hôm nay cập nhật toàn bộ thông tin về vấn đề trên, cùng đón xem bài viết dưới đây.

Quy chuẩn xây dựng là gì?

Theo wikipedia thì quy chuẩn xây dựng là các quy định bắt buộc áp dụng trong hoạt động xây dựng do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về xây dựng ban hành. Đó là các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu bắt buộc phải tuân thủ đối với mọi hoạt động xây dựng và các giải pháp, các tiêu chuẩn xây dựng (TCXD) được sử dụng để đạt được các yêu cầu đó.

Tuy nhiên do điều kiện môi trường của từng quốc giá là khác nhau cho nên các quy chuẩn xây dựng của mỗi quốc gia là không giống nhau. Tại mỗi quốc gia đều có quy chuẩn riêng nên khi thiết kế công trình xây dựng người thiết kế phải lưu ý tới quy chuẩn của quốc gia đó.

Tại Việt Nam cũng có những quy chuẩn xây dựng riêng được công bố để đảm bảo các yêu cầu về an toàn, vệ sinh, tiện nghi,…

Mục tiêu của quy chuẩn xây dựng

 • Đảm bảo các điều kiện an toàn, vệ sinh, tiện nghi cho những người làm việc và sinh sống trong khu vực hoặc trong công trình được xây dựng, cải tạo.
 • Bảo vệ môi trường sống, cảnh quan và các di tích lịch sử, văn hoá
 • Bảo đảm các yêu cầu về quốc phòng, an ninh, phòng chống cháy nổ…
 • Sử dụng hợp lý vốn đầu tư, đất đai và các tài nguyên khác.

Danh mục quy chuẩn xây dựng Việt Nam

Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam có một hệ thống quy chuẩn xây dựng Việt Nam, tiêu chuẩn hiệu lực. Một vài ký hiệu liên quan bao gồm:

 • QC: Quy chuẩn
 • QĐ: Quyết định
 • QCVN: Quy chuẩn Việt Nam
 • QCXDVN: Quy chuẩn xây dựng Việt Nam
 • TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam
 • TCXD: Tiêu chuẩn xây dựng
 • TCXDVN: Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam
 • TCN: Tiêu chuẩn ngành

TT Số hiệu văn bản Tên quy chuẩn Năm ban hành 1 Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam – Tập I 1996 2 Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam – Tập II 1997 3 Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam – Tập III 1997 4 QĐ 47/1999/QĐ-BXD Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình 1999 5 QCVN 02:2009/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng 6 QCXDVN 05:2008/BXD Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam nhà ở và công trình công cộng – An toàn sinh mạng và sức khỏe 2008 7 QCVN 03:2009/BXD Qui định loại và cấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị, bao gồm công trình xây mới và cải tạo sửa chữa. 2009 8 QCVN 03:2012/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị 2013 9 QCVN 09:2013/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả 2013 10 QCVN 17:2013/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả 2013 11 QCVN 10:2014/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng công trình để đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng 2014 12 QCVN 12:2014/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng 2014 13 QCVN 18:2014/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong xây dựng 2014 14 QCVN 07:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật 2016 15 QCVN 09:2017/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả 2017 16 QCVN 08:2018/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình tàu điện ngầm 2018 17 QCVN 13:2018/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Gara ôtô 2018 18 QCVN 17:2018/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời 2018 19 QCVN 01:2019/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng 2019 20 QCVN 04:2019/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư 2019 21 QCVN 16:2019/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng 2019 22 QCVN 06:2020/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình 2020

Danh mục tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam hiện hành

Tiêu chuẩn về các vấn đề chung

TT Số hiệu văn bản Tên tiêu chuẩn Năm ban hành 1. Về quy hoạch 1 TCVN 4092:1985 Hướng dẫn thiết kế quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông trường. 1885 2 TCVN 4417:1987 Quy trình lập hồ sơ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng. 1887 3 TCVN 4449:1987 Quy hoạch xây dựng đô thị – Tiêu chuẩn thiết kế. 1887 4 TCVN 4616:1987 Quy hoạch mặt bằng tổng thể cụm công nghiệp-Tiêu chuẩn thiết kế. 1887 5 TCVN 4418:1987 Hướng dẫn lập đồ án quy hoạch xây dựng huyện. 1887 6 TCVN 4448:1987 Hướng dẫn lập quy hoạch xây dựng thị trấn huyện lỵ 1887 7 TCVN 4454:1987 Quy hoạch xây dựng điểm dân cư ở xã, hợp tác xã-Tiêu chuẩn thiết kế. 1887 8 TCXDVN 362:2005 Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị – Tiêu chuẩn thiết kế 2005 2. Về khảo sát 1 TCN 20:1984 Quy trình khảo sát thiết kế sửa chữa nâng cấp đường ô tô 1884 2 TCVN 4119:1985 Địa chất thủy văn – Thuật ngữ và định nghĩa. 1885 3 TCN 13:1985 Quy trình khảo sát địa chất công trình để thiết kế và khảo sát các công trình ngầm. 1985 4 TCVN 4419:1987 Khảo sát cho xây dựng – nguyên tắc cơ bản. 1987 5 TCXD 161: 1987 Công tác thăm dò điện trong khảo sát xây dựng. 1987 6 TCXD 160: 1987 Khảo sát địa kỹ thuật, Phục vụ cho thiết kế và thi công móng cọc. 1987 7 TCVN 171:1987 Quy trình khảo sát địa chất công trình và thiết kế biện pháp ổn định nền đường vùng có hoạt động trượt sụt lở. 1987 8 TCN 83:1991 Quy trình xác định độ thấm nước của đá bằng phương pháp thí nghiệm ép nước vào hố khoan. 1991 9 TCVN 5747: 1993 Đất xây dựng – Phân loại. 1993 10 TCN 116:1999 Thành phần Khối lượng khảo sát địa hình trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế công trình thủy lợi. 1999 11 TCVN 263-2000 Quy trình khảo sát đường ô tô 2000 12 TCN 259:2000 Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình. 2000 13 TCN 262:2000 Quy trình khảo sát thiết kế nền đường Ô tô đắp trên đất yếu. 2000 14 TCN 115:2000 Thành phần, nội dung, và Khối lượng khảo sát địa chất trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế công trình thủy lợi. 2000 15 TCXDVN 270:2002 Khảo sát đánh giá tình trạng nhà và công trình xây gạch đá. 2002 16 TCN 118:2002 Thành phần, nội dung và Khối lượng lập dự án đầu tư thủy lợi. 2002 17 TCN 4:2003 Thành phần nội dung, Khối lượng điều tra khảo sát và tính toán khí tượng thủy văn các giai đoạn lập dự án và thiết kế công trình thủy lợi. 2003 18 TCN 145:2005 Hướng dẫn lập đề cương khảo sát thiết kế xây dựng. 2005 19 TCXDVN 194:2006 Nhà cao tầng – công tác khảo sát địa kỹ thuật. 2006 20 TCXDVN 366:2006 Chỉ dẫn kỹ thuật công tác khảo sát địa chất công trình cho xây dựng trong vùng Karst. 2006 3. Về trắc địa 1 TCXD 203:1997 Nhà cao tầng: Kỹ thuật đo đạc phục vụ công tác thi công. 1997 2 TCXDVN 309:2004 Công tác trắc địa trong công trình xây dựng – Yêu cầu chung. 2004 3 TCXDVN 364:2006 Tiêu chuẩn kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình. 2006 4 TCVN 9398:2012 Công tác trắc địa trong xây dựng công trình. Yêu cầu chung. 2012 5 TCVN 9401:2012 Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình 2012 6 TCVN 9364:2012 Nhà cao tầng. Kỹ thuật đo đạc phục vụ công tác thi công. 2012

Vừa rồi chúng tôi đã cập nhật toàn bộ bảng quy chuẩn xây dựng Việt Nam, vì vậy khi thực thi bất cứ công trình nào, hãy nhớ tìm hiểu kỹ các TCVN đã ghi chi tiết ở trên.

Tôn Thép MTP – Địa chỉ, hệ thống phân phối báo giá thép xây dựng toàn quốc. Với hệ thống 20 chi nhánh trải dài từ Bắc vào Nam, chúng tôi tự tin cung cấp sắt thép với mức giá tốt nhất đến khách hàng.

SĐT: 0933.665.222

Địa chỉ: 30 quốc lộ 22 ( ngã tư trung chánh – an sương ), xã Bà Điểm, Hóc Môn, Tphcm

Email: [email protected]