Luật phá dỡ công trình xây dựng quy định thế nào?

Xin chào Luật sư X, tôi có nhận được một một dự án phá bỏ công trình nhà khách sạn chưa hoàn tất thi công nhưng có nhiều dấu hiện sắp sập đổ. Để không bị sai sót trong quá trình phá dỡ công trình thì tôi phải chú ý các quy định gì về phá dỡ công trình xây dựng hiện nay? Xin được tư vấn.

Chào bạn, muốn phá dỡ công trình bạn phải hiểu và nắm rõ các quy định liên quan đến phá dỡ công trình xây dựng. Trong đó cần chú ý các quy định tại Nghị định 06/2021/NĐ-CP và Luật phá dỡ công trình xây dựng sửa đổi, bổ sung năm 2020. Vậy cụ thể có các nội dung nào đáng chý ý? Hãy cùng Luật sư X tìm hiểu nhé.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Xây dựng sửa đổi, bổ sung năm 2020
 • Nghị định 06/2021/NĐ-CP

Phải phá dỡ công trình xây dựng ở trong trường hợp nào?

Theo Luật Xây dựng sửa đổi, bổ sung năm 2020 quy định “Công trình xây dựng là sản phẩm được xây dựng theo thiết kế, tạo thành bởi sức lao động của con người, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình, được liên kết định vị với đất, có thể bao gồm phần dưới mặt đất, phần trên mặt đất, phần dưới mặt nước và phần trên mặt nước”. Vậy, theo quy định hiện nay bạn sẽ phải phá dỡ công trình xây dựng trong các trường hợp sau đây:

Tại khoản 44, Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi, bổ sung năm 2020 sửa đổi, bổ sung Điều 118 Luật Xây dựng năm 2014 quy định việc phá dỡ công trình xây dựng được thực hiện trong các trường hợp sau:

1. Để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình mới hoặc công trình xây dựng tạm;

2. Công trình có nguy cơ sụp đổ ảnh hưởng đến cộng đồng và công trình lân cận; công trình phải phá dỡ khẩn cấp nhằm kịp thời phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm hoạ, dịch bệnh, các nhiệm vụ cấp bách để bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

3. Công trình xây dựng trong khu vực cấm xây dựng theo quy định tại khoản 3 Điều 12 của Luật Xây dựng sửa đổi, bổ sung năm 2020;

4. Công trình xây dựng sai quy hoạch xây dựng, công trình xây dựng không có giấy phép xây dựng đối với công trình theo quy định phải có giấy phép hoặc xây dựng sai với nội dung quy định trong giấy phép xây dựng;

5. Công trình xây dựng lấn chiếm đất công, đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ Chức, cá nhân; công trình xây dựng sai với thiết kế xây dựng được phê duyệt đối với trường hợp được miễn giấy phép xây dựng;

6. Nhà ở riêng lẻ có nhu cầu phá dỡ để xây dựng mới.

Đồng thời, Luật Xây dựng sửa đổi, bổ sung năm 2020 cũng quy định, việc phá dỡ công trình xây dựng phải bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường và thực hiện theo trình tự như sau: Lập phương án, giải pháp phá dỡ công trình xây dựng. Trường hợp công trình thuộc diện phải có quyết định phá dỡ, cưỡng chế phá dỡ thì phải có quyết định phá dỡ hoặc quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình xây dựng; Thẩm tra, phê duyệt thiết kể phương án, giải pháp phá dỡ công trình xây dựng đối với công trình xây dựng ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng; Tổ chức thi công phá dỡ công trình xây dựng; Tổ chức giám sát, nghiệm thu công tác phá dỡ công trình xây dựng.

Theo đó: Việc phá dỡ công trình xây dựng phải bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường và thực hiện theo trình tự như sau

 • Lập phương án, giải pháp phá dỡ công trình xây dựng. Trường hợp công trình thuộc diện phải có quyết định phá dỡ, cưỡng chế phá dỡ thì phải có quyết định phá dỡ hoặc quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình xây dựng;
 • Thẩm tra, phê duyệt thiết kế phương án, giải pháp phá dỡ công trình xây dựng đối với công trình xây dựng ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng;
 • Tổ chức thi công phá dỡ công trình xây dựng;
 • Tổ chức giám sát, nghiệm thu công tác phá dỡ công trình xây dựng.

Trách nhiệm của các bên trong việc phá dỡ công trình xây dựng

Quy định về phá dỡ công trình xây dựng

Khi phá dỡ công trình xây dựng, trách nhiệm cụ thể của các bên được quy định như sau:

+ Chủ đầu tư, chủ sở hữu, người quản lý, sử dụng công trình hoặc người được giao nhiệm vụ chủ trì phá dỡ công trình có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo trình tự; tự thực hiện nếu có đủ điều kiện năng lực hoặc thuê tổ chức tư vấn có năng lực, kinh nghiệm để thực hiện lập, thẩm tra thiết kế phương án, giải pháp phá dỡ công trình xây dựng và thực hiện thi công phá dỡ công trình xây dựng; chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra;

+ Nhà thầu được giao thực hiện việc phá dỡ công trình có trách nhiệm lập biện pháp thi công phá dỡ công trình phù hợp với phương án, giải pháp phá dỡ được phê duyệt; thực hiện thi công phá dỡ công trình theo đúng biện pháp thi công và quyết định phá dỡ hoặc quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình xây dựng (nếu có); thực hiện theo dõi, quan trắc công trình; bảo đảm an toàn cho con người, tài sản, công trình và các công trình lân cận; chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra;

+ Người có thẩm quyền quyết định phá dỡ công trình chịu trách nhiệm trước pháp luật về hậu quả do không ban hành quyết định, ban hành quyết định không kịp thời hoặc ban hành quyết định trái với quy định của pháp luật;

+ Tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc đang sử dụng công trình thuộc trường hợp phải phá dỡ phải chấp hành quyết định phá dỡ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; trường hợp không chấp hành thì bị cưỡng chế và chịu mọi chi phí cho việc phá dỡ.

Nội dung của phương án, giải pháp phá dỡ công trình xây dựng

Nội dụng của phương án và giải pháp phá dỡ công trình xây dựng hiện nay gồm những gì? Mời bạn xem nội dung dưới đây Luật sư X sẽ giải đáp cho bạn.

+ Căn cứ lập phương án, giải pháp phá dỡ công trình xây dựng;

+ Thông tin chung về công trình, hạng mục công trình phải phá dỡ;

+ Danh mục các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng;

+ Thiết kế phương án phá dỡ;

+ Tiến độ, kinh phí thực hiện phá dỡ;

+ Các nội dung khác để thực hiện phá dỡ (nếu có).

Yêu cầu khi phá dỡ công trình xây dựng

Khi phá dỡ nhà cửa hay công trình xây dưng thì bạn phải phải tuân thủ các yêu cầu sau:

 • Phải di chuyển người và tài sản ra khỏi khu vực phá dỡ.
 • Phải có biển báo và giải pháp cách ly với khu vực xung quanh.
 • Bảo đảm an toàn cho người, tài sản, công trình xung quanh, công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc diện không bị phá dỡ và bảo đảm vệ sinh, môi trường theo quy định của pháp luật.
 • Không được thực hiện việc phá dỡ nhà ở nằm trong khu dân cư trong khoảng thời gian từ 12 giờ đến 13 giờ và từ 22 giờ đến 05 giờ, trừ trường hợp khẩn cấp.

Có thể bạn quan tâm

 • Hồ sơ xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp gồm những gì?
 • Thủ tục khởi tố đảng viên như thế nào?
 • Cách hủy biên lai thu phí lệ phí nhanh, đơn giản
 • Trợ cấp ốm đau có chịu thuế TNCN không?
 • Công ty sử dụng tài khoản cá nhân có được không?

Thông tin liên hệ

Trên đây là tư vấn của Luật Sư X về vấn đề “Quy định về phá dỡ công trình xây dựng“. Chúng tôi hy vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống. Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn, giúp đỡ khi có nhu cầu về các vấn đề liên quan đến quy định Đổi tên căn cước công dân; lấy giấy chứng nhận độc thân; xác nhận tình trạng hôn nhân online tpHCM;….của Luật Sư X, hãy liên hệ: 0833.102.102.

 • FaceBook: www.facebook.com/luatsux
 • Tiktok: https://www.tiktok.com/@luatsux
 • Youtube: https://www.youtube.com/Luatsu

Câu hỏi thường gặp