Công dân > Trang Chủ

Làm tốt công tác tuyên truyền sẽ giúp đông đảo người dân hiểu rõ ý nghĩa, mục tiêu, nội dung, cách làm trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM tại địa phương; từ đó tạo sự đồng thuận, đoàn kết. Vì vậy, tuyên truyền được xem là giải pháp có vai trò quan trọng, cần đi trước trong xây dựng NTM.

Pano tuyên truyền trực quan về xây dựng NTM tại xã Bình Dân, huyện Vân Đồn.

Để nhanh chóng đưa các chủ trương, chính sách về xây dựng NTM đi vào cuộc sống, tạo được sự đồng thuận rộng rãi trong nhân dân, các địa phương của Quảng Ninh đều rất chú trọng thực hiện thường xuyên, liên tục công tác tuyên truyền; đảm bảo đa dạng, phong phú, sáng tạo cả về hình thức, số lượng và chất lượng thông tin về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Thông qua hệ thống MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội, các phong trào thi đua cũng không ngừng được nhân rộng qua từng năm, cụ thể hóa từng tiêu chí, chỉ tiêu NTM thành nội dung hoạt động của từng chi hội, đoàn thể ở khu dân cư.

Tìm hiểu tại Đầm Hà được biết, ngay từ khi đề án xây dựng huyện NTM được UBND tỉnh phê duyệt, các ngành, đoàn thể tập trung tuyên truyền sâu rộng tới người dân địa phương. Nhiều hình thức đa dạng, linh hoạt như: Tuyên truyền miệng, tuyên truyền trực quan, thông qua trang thông tin sinh hoạt nội bộ hằng tháng, các hội thi, tọa đàm chi hội, chi bộ, qua hệ thống truyền thanh, truyền hình, cổng thông tin điện tử, hệ thống băng rôn, biển hiệu… đều được khai thác nhằm đạt mục đích lan tỏa nhanh chóng, đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chỉ đạo chung.

Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở chủ động làm tốt nhiệm vụ, đưa các nội dung về xây dựng NTM vào nhiệm vụ thường xuyên. Cách làm này rất hiệu quả bởi đội ngũ này sinh sống và làm việc ngay tại địa bàn dân cư, hiểu rõ các phong tục, tập quán, trình độ nhận thức của người dân.

Ông Lưu Văn Nam, Bí thư Đảng ủy xã Đầm Hà (huyện Đầm Hà), cho biết: Đảng ủy đã phân công từng đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành phụ trách địa bàn dân cư duy trì việc dự họp với chi bộ thôn, xóm hằng tháng để nắm tình hình, chỉ đạo và giám sát việc triển khai nghị quyết của các cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM.

Như vậy nhằm giúp cho công tác tuyên truyền có thể tạo được sức lan toả đến tận cơ sở, được người dân đồng tình hưởng ứng. Kết quả tích cực mang lại là đã thay đổi căn bản nhận thức của người dân, xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, trở thành những mô hình tiêu biểu trong các lĩnh vực vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, giảm nghèo, an sinh xã hội…

Kinh nghiệm của nhiều địa phương, nhất là ở vùng cao cho thấy, với đặc thù đời sống người dân còn khó khăn, thì càng phải chú trọng phương thức tuyên truyền miệng, “mưa dầm thấm lâu” để thay đổi nhận thức của người dân.

Chính quyền cấp xã cũng cần quan tâm đến phân bổ kinh phí thực hiện, kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên đối với hệ thống phương tiện hỗ trợ (trạm, loa truyền thanh thôn, bản, các bảng tin công cộng…) đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Cùng với đó, tuyên truyền cũng phải đi liền với kiểm tra, giám sát, đôn đốc; qua đó ghi nhận, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu, những cách làm hay, sáng tạo tại mỗi đơn vị, mỗi khu dân cư. Kịp thời, phản ánh những khó khăn, vướng mắc, tâm tư, kiến nghị, đề xuất hợp pháp, chính đáng của người dân trong quá trình thực hiện.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM”, các hoạt động tuyên truyền càng được đẩy mạnh, duy trì thường xuyên, liên tục, tạo khí thế sôi nổi từ cơ sở. Mỗi địa phương, vùng miền tùy thuộc vào tình hình thực tiễn, linh hoạt lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp.

Đồng thời quan tâm bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, vận động; củng cố lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên có chuyên môn tốt, có tinh thần trách nhiệm, nắm chắc về nội dung, phương pháp tuyên truyền phong phú, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ để người dân hiểu rõ được mục đích cụ thể, thiết thực của việc xây dựng NTM.