Ngân hàng Xây dựng (CB) sẽ được Vietcombank nhận chuyển giao bắt buộc?

Nhiều khả năng Vietcombank sẽ nhận chuyển giao bắt buộc CB

Trong báo cáo Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2021; tình hình triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2022 ngày 10/5, Chính phủ cho biết thời gian qua đã chủ động, tích cực triển khai nhiều giải pháp để xử lý 3 ngân hàng mua bắt buộc và ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á.

Cụ thể, đã tìm kiếm đối tác, đàm phán với các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài có nguyện vọng tham gia cơ cấu lại ngân hàng; sắp xếp lại mạng lưới hoạt động, tiết giảm chi phí, triển khai các hoạt động kinh doanh an toàn… trên nguyên tắc quyết liệt, thận trọng, chặt chẽ; rà soát, hoàn thiện phương án cơ cấu lại theo định hướng mới.

Đáng lưu ý, báo cáo cho biết đã có phương án xử lý đối với Ngân hàng Xây dựng (CB) và Ngân hàng Đại dương (OceanBank).

Trước đó, tại ĐHĐCĐ năm nay, Ngân hàng Quân Đội (MB) và cả Vietcombank đều đã thông qua phương án nhận chuyển giao bắt buộc một tổ chức tín dụng yếu kém. Trong khi thông tin MB nhận chuyển giao bắt buộc OceanBank đã được hé lộ trước đó thì thông tin tổ chức tín dụng yếu mà Vietcombank nhận chuyển giao tại thời điểm đó vẫn là ẩn số.

Theo thông tin của Báo cáo Chính phủ vừa công bố, gần như chắc chắn khả năng Vietcombank sẽ nhận chuyển giao bắt buộc CB.

Trước đó, năm 2015, khi Ngân hàng Xây dựng bị mua lại bắt buộc 0 đồng do thua lỗ, âm vốn, Vietcombank đã được chỉ định tham gia hỗ trợ ngân hàng này tái cơ cấu.

Trả lời cổ đông tại ĐHĐCĐ vừa qua, Chủ tịch HĐQT Vietcombank – ông Phạm Quang Dũng cho hay – hiện nay Vietcombank đang triển khai các thủ tục cần thiết trình lên các cơ quan có thẩm quyền về việc nhận chuyển giao bắt buộc. Thời gian xử lý tổ chức tín dụng yếu kém sẽ phụ thuộc vào tình hình tài chính của đơn vị này.

Ngoài ra, quá trình này sẽ phụ thuộc vào quy mô và mức độ hỗ trợ của các cơ quan có thẩm quyền. Thứ ba là diễn biến của thị trường.

”Vietcombank đánh giá, với sự hỗ trợ theo quy định mà ngân hàng nhận được, thời gian xử lý sẽ không quá 8 – 10 năm, để biến những tổ chức này thành các tổ chức tín dụng lành mạnh và hoạt động bình thường”, ông Dũng cho biết.

Mục tiêu của Vietcombank khi nhận việc nhận chuyển giao bắt buộc một tổ chức tín dụng là: hỗ trợ tổ chức tín dụng từng bước khôi phục hoạt động bình thường, khắc phục các yếu kém, trở thành ngân hàng có tình hình tài chính lành mạnh, đảm bảo khả năng hoạt động liên tục.

Với Vietcombank, việc chuyển giao bắt buộc này sẽ giúp ngân hàng có điều kiện mở rộng quy mô kinh doanh, cơ sở khách hàng, mạng lưới… và có thể nhận sáp nhập, hoặc tiếp tục duy trì tổ chức tín dụng như một ngân hàng con hoặc bán/chuyển nhượng tổ chức tín dụng cho nhà đầu tư mới.

Lãnh đạo Vietcombank khẳng định, nguyên tắc của việc chuyển giao bắt buộc là sẽ hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh thông thường và danh tiếng của VCB; đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các cổ đông và cán bộ công nhân viên Vietcombank. Vietcombank có quyền bán/chuyển nhượng, nhận sáp nhập, tiếp tục duy trì tổ chức tín dụng là ngân hàng con của Vietcombank trong và sau khi hoàn thành việc thực hiện phương án chuyển giao bắt buộc.

Chính sách về cổ tức, phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ của Vietcombank không phụ thuộc hoặc ảnh hưởng bởi việc nhận chuyển giao bắt buộc và độc lập với kết quả kinh doanh của tổ chức tín dụng trong thời gian thực hiện phương án nhận chuyển giao bắt buộc.

Không chịu trách nhiệm về thanh khoản, không góp vốn khi tổ chức tín dụng còn lỗ lũy kế

Tương tự trường hợp MB nhận chuyển giao bắt buộc OeanBank, Vietcombank cũng khẳng định, sau khi nhận chuyển giao bắt buộc một tổ chức tín dụng sẽ duy trì tổ chức tín dụng này hoạt động dưới hình thức ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Vietcombank sở hữu 100% vốn điều lệ, là pháp nhân độc lập và không thực hiện hợp nhất báo cáo tái chính hợp nhất vào báo cáo tài chính hợp nhất của ngân hàng.

Vietcombank không góp vốn vào tổ chức tín dụng trong thời gian tổ chức tín dụng còn lỗ lũy kế. Vietcombank không chịu trách nhiệm về thanh khoản và các nghĩa vụ tài chính của tổ chức tín dụng trong thời gian thực hiện phương án.

Lãnh đạo Vietcombank cho hay, ngân hàng tham gia quản trị, điều hành và triển khai các biện pháp hỗ trợ tại Phương án chuyển giao bắt buộc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Sau khi nhận chuyển giao bắt buộc, Vietcombank sẽ được được ưu tiên chấp thuận cho vay vượt 15%/25% vốn tự có của Vietcombank đối với khách hàng và nhóm khách hàng liên quan của Vietcombank; cho vay trung dài hạn bằng ngoại tệ đối với các dự án trọng điểm; tăng thị phần phục vụ các dự án vốn tín dụng quốc tế cho Ngân hàng trong suốt thời gian tổ chức tín dụng chưa hết lỗ luỹ kế.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước sẽ không giới hạn tăng trưởng tín dụng hàng năm của Vietcombank nếu Ngân hàng đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn theo quy định.

Vietcombank được phát hành trái phiếu dài hạn cho Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam ngay sau khi nhận chuyển giao bắt buộc tổ chức tín dụng.

Bên cạnh đó, Vietcombank được trả cổ tức bằng cổ phiếu từ toàn bộ lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ để tăng vốn tự có (trong các năm xử lý lỗ lũy kế của tổ chức tín dụng).

Đồng thời, ngân hàng được mở thêm chi nhánh, phòng giao dịch trên các địa bàn tỉnh thành phố với số lượng tối thiểu bằng ngân hàng thương mại có vốn nhà nước có số chi nhánh, phòng giao dịch thấp nhất trên địa bàn.

Vietcombank cũng không phải áp dụng các điều kiện hạn chế trong giao dịch với tổ chức tín dụng nhận chuyển giao bắt buộc với tư cách là một ngân hàng con của Vietcombank, các giao dịch liên quan đến tài sản có với tổ chức tín dụng được áp dụng hệ số rủi ro 0% khi tính tỷ lệ an toàn và được phân loại vào nhóm nợ đủ tiêu chuẩn.

Các biện pháp hỗ trợ cụ thể và mức áp dụng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt tại phương án chuyển giao bắt buộc.