Báo cáo Không phù hợp: Cách Báo cáo Vấn đề Chất lượng

Báo cáo không tuân thủ, hoặc báo cáo không phù hợp hoặc NCR, là một tài liệu liên quan đến xây dựng đề cập đến sự sai lệch về đặc điểm kỹ thuật hoặc công việc không đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng. Báo cáo được sử dụng như một phần của quy trình kiểm soát chất lượng bằng cách nêu chi tiết vấn đề, cách nó xảy ra và cách ngăn nó xảy ra lần nữa. NCR cũng được sử dụng để xác định giải pháp với khách hàng và ghi lại bất kỳ thay đổi sửa chữa nào được thực hiện.

Các mục Báo cáo Không tuân thủ

Một báo cáo không tuân thủ tối thiểu phải bao gồm các thông tin sau:

  • Lý do chính của NCR là gì hoặc điều gì đã xảy ra

Tại sao công việc không đáp ứng các thông số kỹ thuật Có thể làm gì để ngăn sự cố tái diễn Giải thích về hành động khắc phục được thực hiện hoặc sẽ được thực hiện Những người chơi chính tham gia vào NCR và các thông số kỹ thuật bị ảnh hưởng bởi NCR

Khi nào phát hành báo cáo không phù hợp

Có nhiều tình huống phổ biến trong ngành xây dựng yêu cầu phát hành NCR:

  • Công việc không được xây dựng như được chỉ ra trong bản vẽ Được cấp cho xây dựng đã được phê duyệt

Công việc không đáp ứng các dung sai được chỉ định như đã thiết lập trong các thông số kỹ thuật của dự án Công việc đang được thực hiện bằng các phương pháp hoặc tiêu chuẩn không được phê duyệt Không tuân theo kế hoạch kiểm tra và kiểm tra đã được phê duyệt Kết quả thử nghiệm chứng minh rằng sản phẩm không đáp ứng các tiêu chuẩn đã được thiết lập và phê duyệt Vật liệu được sử dụng chưa được phê duyệt để thay thế (tương đương hoặc tương tự) Thiết kế không chính xác và không đại diện cho các điều kiện hiện trường thực tế Thủ tục được phê duyệt đã không được tuân thủ và các khiếm khuyết về chất lượng đã được xác định bởi nhóm dự án

Ai có thể ban hành NCR?

Tư vấn dự án thường đưa ra một báo cáo về sự không tuân thủ. Báo cáo phải trình bày một thực tế không thể tranh cãi và bao gồm thông tin sao lưu đầy đủ và rõ ràng hỗ trợ cho tuyên bố. NCR tuân theo các điều kiện đã thỏa thuận để theo dõi và kết thúc báo cáo sau khi thực hiện các chỉnh sửa thích hợp. Các báo cáo không tuân thủ thường được sử dụng làm công cụ đào tạo cho các trưởng nhóm để đào tạo các nhân viên khác nhằm giúp ngăn ngừa các tình huống tương tự xảy ra lần nữa.

Hậu quả của Báo cáo Không tuân thủ

Mặc dù NCR rất quan trọng đối với việc kiểm soát chất lượng, nhưng chúng có thể đưa ra các vấn đề bổ sung trong hợp đồng. Đôi khi các NCR có thể bị các tổ chức tài chính coi là cờ đỏ hoặc có thể được nhà thầu xác định là các tình huống hoạt động kém hiệu quả, có khả năng ảnh hưởng đến tài chính đối với các dự án trong tương lai. Trong một số tình huống, NCR có thể mở ra cánh cửa cho các yêu cầu bồi thường và thậm chí là các quy trình trọng tài tiếp theo. NCR cũng có thể dẫn đến sự chậm trễ trong quá trình xây dựng khi cần các nguồn lực bổ sung để khắc phục các tình huống hoặc khu vực bị ảnh hưởng bởi báo cáo. Có rất nhiều thủ tục giấy tờ và nghiên cứu liên quan đến một NCR, vì bên phát hành phải thu thập thông tin, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn và liệt kê các thủ tục bị ảnh hưởng bởi tình huống này.

Phải làm gì khi bạn nhận được NCR

Nếu bạn là người nhận NCR, bạn phải hành động nhanh chóng và ít nhất là làm theo các bước sau để giải quyết nhanh chóng:

  • Gặp người phát hành NCR.

Thực hiện hành động khắc phục và đảm bảo thông qua quá trình kiểm tra rằng vấn đề đã được giải quyết thỏa đáng. Trả lời bằng một lá thư chính thức hoặc một tài liệu khác, phác thảo quy trình dẫn đến hành động đã kích hoạt NCR, ghi lại hành động để giải quyết vấn đề và giải thích các bước thực hiện để ngăn vấn đề tái diễn. Đảm bảo rằng đối tác của bạn đồng ý và ký tên vào kế hoạch hành động của bạn.