Mẫu đơn đề nghị thanh toán công trình – [Cập nhật 2023]

Quyết toán công trình có thể được hiểu đó là “quyết toán hợp đồng”. Chính vì vậy Quyết toán công trình là việc xác định tổng giá trị cuối cùng của hợp đồng xây dựng mà bên giao thầu có trách nhiệm thanh toán cho bên nhận thầu khi bên nhận thầu hoàn thành tất cả các công việc theo thỏa thuận trong hợp đồng. Hôm nay ACC sẽ giới thiệu đến các bạn nội dung về Mẫu đơn đề nghị thanh toán công trình – [Cập nhật 2023]. Cùng ACC tìm hiểu ngay sau đây bạn nhé !

Phan Loai Quy Uy Thac Dau Tu

Mẫu đơn đề nghị thanh toán công trình – [Cập nhật 2023]

1. Giấy đề nghị thanh toán là như thế nào ?

Hiểu đơn giản là mẫu Giấy đề nghị thanh toán là một loại giấy tờ được cá nhân sử dụng trong trường hợp muốn cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thanh toán lại những khoản tiền đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc là những khoản tạm ứng. Ngoài ra, Giấy đề nghị thanh toán được coi là hợp lệ và được duyệt khi cá nhân tự bỏ tiền của mình chi cho những công việc, hoạt động chung của tập thể mà có được sự đồng ý, chỉ đạo của cấp trên. Ngược lại, đối với trường hợp cá nhân tự ý chi mà không có sự cho phép của cấp trên thì coi như đề nghị thanh toán đó không hợp lệ và cá nhân đó sẽ không được thanh toán khoản tiền đã bỏ ra.

2. Mẫu đơn đề nghị thanh toán công trình – [Cập nhật 2023]

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

….Ngày…..tháng…..năm…..

Kính gửi:…………………………………

Họ và tên người đề nghị thanh toán:……………..

Bộ phận (Hoặc địa chỉ):…………………..

Nội dung thanh toán:…………………………

Số tiền: …………… (Viết bằng chữ):………………….

(Kèm theo ………………… chứng từ gốc)

Giấy đề nghị thanh toán được lập theo các văn bản mẫu của Bộ Tài chính, người lập chỉ cần điền thông tin theo mẫu định sẵn, trong đó lưu ý:

– Phía bên trái của Giấy đề nghị thanh toán ghi rõ họ tên, đơn vị và bộ phận

– Ghi rõ tên, chức vụ của người có thẩm quyền xét duyệt giấy đề nghị thanh toán như Giám đốc, Tổng giám đốc.

– Điền đầy đủ thông tin họ tên, chức vụ người đề nghị thanh toán.

– Ghi rõ nội dung thanh toán.

– Số tiền (bằng số và chữ) cần thanh toán.

– Phương thức thành toán: Ghi rõ chuyển khoản hoặc tiền mặt.

Nếu lựa chọn phương thức chuyển khoản phải ghi rõ thông tin tài khoản ngân hàng.

– Nguồn kinh phí: Có thể là chi phí quản lý công ty, chi phí quản lý dự án…

– Số lượng chứng từ và ghi rõ từng loại hóa đơn, chứng từ.

4. Quy định về dùng giấy đề nghị thanh toán

Mẫu giấy đề nghị thanh toán thường được dùng trong các trường hợp như:

– Người lao động đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc tạm ứng;

– Tổng hợp các khoản đã chi kèm theo chứng từ (nếu có);

– Làm thủ tục thanh toán, căn cứ thanh toán và ghi sổ kế toán.

5. Thẩm quyền về lập giấy đề nghị thanh toán

Sau khi mua hàng hoặc sau khi chi tiêu cho những nhiệm vụ được giao, người mua hàng hoặc người chi tiêu lập giấy đề nghị thanh toán.

Giấy đề nghị thanh toán được chuyển cho kế toán trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xem xét và ghi ý kiến đề nghị Giám đốc/Tổng Giám đốc (hoặc người được uỷ quyền) duyệt chi.

Căn cứ quyết định của người có thẩm quyền duyệt chi, kế toán lập phiếu chi kèm theo giấy đề nghị thanh toán và chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục xuất quỹ.

7. Nội dung trong giấy đề nghị thanh toán bao gồm những gì ?

Hiện nay, Giấy đề nghị thanh toán có khá nhiều mẫu được quy định tại từng văn bản quy phạm pháp luật khác nhau. Tuy nhiên, thường thì Giấy đề nghị thanh toán sẽ có những nội dung cụ thể như sau:

– Tên đơn vị, doanh nghiệp và bộ phận đề nghị thanh toán.

– Họ tên, bộ phận đang làm việc của cá nhân đề nghị thanh toán.

– Ghi rõ tổng số tiền đề nghị thanh toán bằng cả số và chữ.

– Số lượng chứng từ gốc nộp kèm và nộp hóa đơn chứng từ hoặc bản sao hóa đơn.

8. Quy định về thanh toán theo nguyên tắc kế toán

Cụ thể theo quy định về thanh toán theo nguyên tắc kế toán thì tại Điều 11 Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định cụ thể như sau:

Điều 11. Nguyên tắc kế toán tiền

1. Kế toán phải mở sổ kế toán ghi chép hàng ngày liên tục theo trình tự phát sinh các khoản thu, chi, xuất, nhập tiền, ngoại tệ và tính ra số tồn tại quỹ và từng tài khoản ở Ngân hàng tại mọi thời điểm để tiện cho việc kiểm tra, đối chiếu.

2. Các khoản tiền do doanh nghiệp khác và cá nhân ký cược, ký quỹ tại doanh nghiệp được quản lý và hạch toán như tiền của doanh nghiệp.

3. Khi thu, chi phải có phiếu thu, phiếu chi và có đủ chữ ký theo quy định của chế độ chứng từ kế toán.

4. Kế toán phải theo dõi chi tiết tiền theo nguyên tệ. Khi phát sinh các giao dịch bằng ngoại tệ, kế toán phải quy đổi ngoại tệ ra Đồng Việt Nam theo nguyên tắc:

– Bên Nợ các tài khoản tiền áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế;

– Bên Có các tài khoản tiền áp dụng tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền.

5. Tại thời điểm lập Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp phải đánh giá lại số dư ngoại tệ và vàng tiền tệ theo tỷ giá giao dịch thực tế.

Trên đây là những nội dung về Mẫu đơn đề nghị thanh toán công trình – [Cập nhật 2023] do Công ty Luật ACC cung cấp kiến thức đến khách hàng. ACC hy vọng bài viết này sẽ là nguồn thông tin hữu ích gửi đến quý bạn đọc !