Hình hoạt động Hình hoạt động

PHÒNG GD & ĐT HUYỆN CHÂU THÀNH

TRƯỜNG MẪU GIÁO QUỚI SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : … / KH-MGQS

Quới Sơn, ngày tháng năm 2020

KẾ HOẠCH

Xây dựng trường học an toàn,

phòng chống tai nạn thương tích trong trường học

Năm học 2020-2021

Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BGD&ĐT ngày 15/4/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về xây dựng trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non;

Căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị;

Trường Mẫu giáo Quới Sơn xây dựng kế hoạch trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong đơn vị như sau:

I-Đặc điểm tình hình:

1- Đội ngũ:

Tổng số CB, GV, NV: 16

Trong đó

– BGH: 02

– Giáo viên: 08

– Nhân viên: 06

+ Kế toán: 01

+ Bảo vệ: 02

+ Cấp dưỡng: 03

2-Tình trạng ban đầu của trẻ:

Tổng số trẻ: 149

Trẻ sức khoẻ bình thường: 149; TL: 100%;

SDD: 15; TL: 10.07% ;

Béo phì: 14; TL: 9.40%

Trẻ mắc các loại bệnh:

+ Bệnh bẩm sinh: 0

+ Khuyết tật: 0

+ Khiếm thính: 0

+ Tim mạch: 0

+ Hô hấp: 0

+ Bệnh răng miệng: 22

+ Các bệnh xã hội: 0

+ Cong vẹo cột sống: 0

+ Bệnh về mắt: 02

3-Thuận lợi, khó khăn:

a. Thuận lợi:

Được sự quan tâm của chính quyền địa phương.

Được sự hỗ trợ của PHHS.

Đội ngũ CB-GV-NV nhiệt tình, có ý thức trách nhiệm cao.

b- Khó khăn:

Còn một số ít phụ huynh chưa quan tâm đến việc chăm sóc trẻ.

II- Mục tiêu:

– Trường đạt tiêu chuẩn trường học an toàn không có trẻ bị tử vong hay bị thương tích nặng phải nằm viện do tai nạn thương tích xảy ra trong nhà trường.

– Tuyên truyền phổ biến kế hoạch xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong trường một cách rộng rãi.

– Trường có tủ thuốc và đầy đủ các dụng cụ sơ cấp cứu ban đầu.

– Có biện pháp giải quyết tốt các trường hợp tai nạn xảy ra trong nhà trường.

– Tập thể CB-GV-NV được cung cấp những kiến thức về yếu tố, nguy cơ và cách phòng chống tai nạn thương tích của trẻ.

– Tổ chức tốt các hoạt động về giáo dục sức khỏe, không cho trẻ chơi tự do, hay chơi một mình, tránh các nơi nguy hiểm như lửa, ao, hồ và các vật có sắc nhọn…

– Phòng học, môi trường xung quanh, sân chơi, hệ thống điện, nước được tổ chức an toàn.

III-Nhiệm vụ cụ thể:

1. Xây dựng kế hoạch hoạt động phòng, chống tai nạn thương tích cụ thể trên cơ sở thực tế của trường.

2. Có các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích, như tuyên truyền, giáo dục can thiệp, khắc phục, giảm thiểu nguy cơ gây tai nạn thương tích:

a. Truyền thông giáo dục nâng cao nhận thức về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích bằng nhiều hình thức như tờ rơi, băng rôn, áp phích, khẩu hiệu;

b. Tổ chức thực hiện các hoạt động can thiệp, giảm nguy cơ gây tai nạn, thương tích;

c. Cải tạo môi trường chăm sóc, nuôi, dạy được an toàn, phòng chống tai nạn thương tích;

d. Kiểm tra, phát hiện và khắc phục các nguy cơ gây thương tích, tập trung ưu tiên các loại thương tích thường gặp do: ngã, vật sắc nhọn đâm, cắt, đuối nước, tai nạn giao thông, bỏng, điện giật, ngộ độc;

đ. Huy động sự tham gia của các thành viên trong cơ sở giáo dục mầm non, phụ huynh của trẻ và cộng đồng, phát hiện và báo cáo kịp thời các nguy cơ gây tai nạn, thương tích, để có các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích tại cơ sở;

e. Nâng cao năng lực cho các cấp lãnh đạo, cán bộ, giáo viên của ngành giáo dục về các nội dung phòng, chống tai nạn thương tích;

f. Có tủ thuốc và các dụng cụ sơ cấp cứu theo quy định;

g. Có quy định về phát hiện và xử lý tai nạn; có phương án khắc phục các yếu tố nguy cơ gây tai nạn và có phương án dự phòng xử lý tai nạn thương tích;

3. Thiết lập hệ thống ghi chép, theo dõi, giám sát và báo cáo xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích.

4. Tổ chức đánh giá quá trình triển khai và kết quả hoạt động xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích, đề nghị, công nhận trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích vào cuối năm học.

a- Công tác tổ chức:

– Trường thành lập ban chỉ đạo xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong trường.

– Xây dựng kế hoạch xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong trường.

– Mua sắm dụng cụ, trang thiết bị y tế, sẵn sàng xử lý kịp thời những thương tích không may xảy ra trong nhà trường.

– Ban chỉ đạo trực tiếp kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng chống tai nạn thương tích trong trường.

– Huy động các thành viên trong nhà trường tham gia các hoạt động can thiệp giảm thiểu nguy cơ tai nạn thương tích trong trường học.

– Cải tạo môi trường học tập và sinh hoạt an toàn phòng, chống tai nạn thương tích.

– Khắc phục các nguy cơ thương tích trong trường học, tập trung ưu tiên các loại thương tích thường gặp: do ngã hóc sặc,tai nạn giao thông, bỏng, điện giật, cháy nổ, ngộ độc thức ăn, vật sắt nhọn đâm cắt, xô đẩy nhau, đánh nhau.

– Tích hợp phòng chống tai nạn thương tích vào trong các môn học.

b- Xây dựng các điều kiện:

– Làm tranh ảnh về phòng chống tai nạn thương tích.

– Kiểm tra lại các cây cao ở sân trường, chặt tỉa cành trước mùa mưa bão và có rào chắn, hạn chế học sinh vấp ngã gây thương tích trong trường.

– Kiểm tra tường rào bao bọc xung quanh trường, cổng trường bằng sắt nếu không an toàn phải sửa chữa lại.

– Kiểm tra lại các thiết bị sử dụng điện, vị trí đặt công tắc đủ cao khỏi tầm tay với học sinh, đảm bảo quy định về an toàn điện.

– Có trang thiết bị phòng cháy chữa cháy đặt ở nơi thuận tiện khi sử dụng

– Học sinh được học, phổ biến luật giao thông, khi tham gia giao thông bằng xe máy phải đội mũ bão hiểm.

– Trước cổng trường quy định nơi phụ huynh đưa đón học sinh.

– Hàng tháng kiểm tra và vệ sinh hệ thống nước, nguồn nước sinh hoạt, nước uống.

– Sân chơi bãi tập nơi học sinh tham gia học thể dục an toàn, tránh để xảy ra thương tích và tai nạn cho học sinh.

IV- Biện pháp thực hiện

1. Ý thức, trách nhiệm

– Tuyên truyền đến cán bộ công chức và học sinh về ý thức và trách nhiệm thực hiện trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho giáo viên và học sinh.

– Phối hợp cùng chính quyền địa phương, hội phụ huynh học sinh cùng có trách nhiệm tham gia xây dựng trường học an toàn

2. Xây dựng quy chế trường học an toàn

– Thiết lập hồ sơ ghi chép, theo dõi và báo cáo kết quả thực hiện trường học an toàn, hồ sơ đề nghị công nhận trường học an toàn.

– Có quy định về phát hiện và xử lí tai nạn, thương tích trong trường học như tai nạn giao thông, đánh nhau trong trường, điện giật, cháy nổ, ngộ độc thực phẩm…

– Lồng ghép các nội dung giáo dục phòng chống tai nạn thương tích vào trong các môn học.

3. Phân công theo dõi, kiểm tra

– Nhân viên y tế học đường phụ trách sơ cứu học sinh khi gặp rủi ro do vui chơi cũng như không may trong khi học tập.

– Bảo vệ nhà trường không để học sinh ra khỏi cổng trường trong giờ học để phòng tai nạn giao thông.

– Hàng tháng kiểm tra việc thực hiện của nhà trường và sinh hoạt hội đồng sư phạm hàng tháng, nghe ý kiến trao đổi của bảo vệ và giáo viên chủ nhiệm lớp về CSVC, lớp học không đảm bảo an toàn.

– Thường xuyên kiểm tra tủ thuốc sơ cứu đầy đủ thuốc cần thiết để cấp cứu khi xảy ra tai nạn hoặc bị chấn thương.

V- Tổ chức thực hiện

– Ban Giám hiệu trường căn cứ vào kế hoạch của địa phương, tham mưu với các uỷ, chính quyền địa phương lập và triển khai kế hoạch xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích của nhà trường.

– Tổ chức tập huấn, tuyên truyền giáo dục cho học sinh, giáo viên, nhân viên của trường những kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy cơ về cách phòng chống tai nạn thương tích.

– Giáo viên ở các nhóm lớp quản lý trẻ chặt chẽ không cho trẻ chơi ở những nơi nguy hiểm hay ra ngoài cổng trường.

– Tích hợp phòng chống tai nạn thương tích vào trong các môn học, giáo viên báo cáo thương tật đúng theo định kỳ.

Trên đây là kế hoạch xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn

thương tích trong năm học 2020-2021 của trường mẫu giáo Quới Sơn trong quá

trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh sẽ điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp.

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

– CB, GV, NV;

– Lưu: VT.

NguyỄn Thị Thúy Lam