Hồ sơ thiết kế cơ sở gồm những gì? Thẩm định ra sao?

Thiết kế cơ sở là khâu quan trọng khi lập dự án đầu tư xây dựng công trình. Đây cũng là bước căn cứ để tiến hành triển khai các bước thiết kế tiếp theo. Vậy hồ sơ thiết kế cơ sở hiện nay quy định như thế nào?

Thiết kế cơ sở là gì?

Theo Luật Xây dựng 2014, thiết kế cơ sở (Basic Design) là thiết kế được lập trong Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng trên cơ sở phương án thiết kế được lựa chọn, thể hiện được các thông số kỹ thuật chủ yếu phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng, là căn cứ để triển khai các bước thiết kế tiếp theo.

Như vậy, thiết kế cơ sở là một trong những bước trong thiết kế thi công.

Tuy nhiên, không phải trong hồ sơ thiết kế của một công trình xây dựng nào cũng có thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và thiết kế thi công. Tuỳ thuộc vào quy mô, tính chất của từng công trình cụ thể mà công việc thiết kế được thực hiện theo 1 bước, 2 bước hoặc 3 bước. Nếu dự án được thiết kế 2 bước hoặc 3 bước thì sẽ có hồ sơ thiết kế cơ sở.Cũng theo Điều 54 Luật Xây dựng, thiết kế cơ sở được lập để đạt mục tiêu của dự án, phù hợp với công trình xây dựng thuộc dự án, bảo đảm sự đồng bộ giữa các công trình khi đưa vào khai thác, sử dụng. Thiết kế cơ sở thể hiện các nội dung sau:

– Vị trí xây dựng, hướng tuyến công trình, danh mục và quy mô, loại, cấp công trình thuộc tổng mặt bằng xây dựng;

– Phương án công nghệ, kỹ thuật và thiết bị được lựa chọn (nếu có);

– Giải pháp về xây dựng, vật liệu chủ yếu được sử dụng, ước tính chi phí xây dựng cho từng công trình;

– Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng và kết quả khảo sát xây dựng để lập thiết kế cơ sở.

Thiết kế cơ sở được xem là bước rất quan trọng của dự án xây dựng. Vì thế, thiết kế cơ sở phải đảm bảo được sự phù hợp với công trình xây dựng và đảm bảo sự đồng nhất giữa các công trình khi đưa công trình vào khai thác và sử dụng.

Theo Nghị định 15/2021, hồ sơ thiết kế cơ sở gồm: Phần thuyết minh và phần bản vẽ.

Nội dung của hồ sơ thiết kế cơ sở thế nào?

Theo quy định hiện hành, hồ sơ thiết kế cơ sở gồm 2 phần, cụ thể như sau:

1. Phần thuyết minh thiết kế cơ sở gồm các nội dung:

– Giới thiệu tóm tắt địa điểm xây dựng và phương án thiết kế

+ Tổng mặt bằng công trình hoặc phương án tuyến công trình đối với công trình xây dựng theo tuyến

+ Vị trí và quy mô xây dựng của các hạng mục công trình

+ Việc kết nối giữa các hạng mục công trình thuộc dự án và với hạ tầng kỹ thuật của khu vực

– Phương án công nghệ, dây chuyền công nghệ đối với các công trình có yêu cầu công nghệ

– Phương án kiến trúc đối với các công trình có yêu cầu kiến trúc

– Phương án kết cấu chính, hệ thống kỹ thuật cũng như hạ tầng kỹ thuật chủ yếu của công trình

– Phương án bảo vệ môi trường, phòng cháy – chữa cháy theo quy định của pháp luật

– Danh mục các quy chuẩn và tiêu chuẩn chủ yếu được áp dụng.

2. Phần bản vẽ thiết kế cơ sở bao gồm:

– Bản vẽ tổng mặt bằng công trình hoặc bản vẽ bình đồ phương án tuyến công trình đối với những công trình xây dựng theo tuyến

– Sơ đồ công nghệ, bản vẽ dây chuyền công nghệ đối với những công trình có yêu cầu công nghệ

– Bản vẽ phương án kiến trúc đối với các công trình có yêu cầu kiến trúc

– Bản vẽ phương án kết cấu chính, hệ thống kỹ thuật và hạ tầng kỹ thuật chủ yếu của công trình, kết nối với hạ tầng kỹ thuật của khu vực.

Thẩm định thiết kế cơ sở thực hiện ra sao?

Khi thiết kế cơ sở được hoàn thành sẽ được đưa ra hội đồng thẩm định để đánh giá chất lượng của công trình xây dựng.

Theo đó, đơn vị có thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở phụ thuộc vào đơn vị chủ trì và loại hình dự án xây dựng.

– Với dự án đầu tư xây dựng: phụ thuộc vào từng loại công trình xây dựng sẽ có các cơ quan chủ trì là đơn vị có quyền thẩm định, đánh giá thiết kế.

– Với công trình giao thông: do Bộ Giao thông vận tải thẩm định.

– Với công trình dân dụng, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng, công trình giao thông đô thị: do Bộ Xây dựng thẩm định.

– Với công trình nhà máy điện, hầm mỏ, dầu khí…đơn vị chủ trì thẩm định là là Bộ Công Thương.

– Với các công trình về an ninh, quốc phòng: Bộ quốc phòng và Bộ Công an sẽ thẩm định đánh giá thiết kế cơ sở.

– Với các công trình thuộc đơn vị cơ sở, nằm trên địa bàn tỉnh, các cơ quan thuộc sở thì Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng của tỉnh đó,… là đơn vị chịu trách nhiệm thẩm định, đánh giá thiết kế cơ sở.

Từ các thông tin trên có thể thấy:

Hồ sơ thiết kế cơ sở có thể dự đoán được tổng chi phí của một công trình chủ đầu tư cần phải bỏ ra gồm: dự toán thi công công trình, các hạng mục của dự án, chi phí quản lý, chi phí phát sinh…

Việc thiết kế phải đảm bảo cân đối chi phí để tổng dự toán không vượt quá tổng mức đầu tư đã được duyệt trước đó.

Trên đây là giải đáp liên quan đến quy định hồ sơ thiết kế cơ sở. Nếu còn băn khoăn, bạn vui lòng liên hệ 19006199 để được hỗ trợ.