[Ebook] Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật PDF

[Ebook] Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật – Đại học Luật Hà Nội – Nhà xuất bản Tư pháp 2021. Chủ biên: TS. Đoàn Thị Tố Uyên.

Lời giới thiệu

Soạn thảo, ban hành văn bản pháp luật có vị trí quan trọng, diễn ra thường xuyên trong hoạt động quản lý của các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương. Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các chủ thể ban hành văn bản pháp luật nhằm thực hiện hoạt động quản lý một cách có hiệu quả nhất. Văn bản pháp luật là phương tiện chủ yếu để ghi lại và truyền đạt các quyết định quản lý lên ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động quản lý của cơ quan nhà nước. Do vậy, ban hành văn bản pháp luật có chất lượng luôn là mục tiêu hàng đầu của các cơ quan ban hành ra chúng.

Trong chương trình đào tạo cử nhân luật, xây dựng văn bản pháp luật là môn học bắt buộc nhằm trang bị cho người học kiến thức về văn bản pháp luật và kỹ năng xây dựng văn bản pháp luật Như thẩm quyền ban hành, thủ tục, trình tự ban hành; quy tắc sử dụng ngôn ngữ để soạn thảo văn bản pháp luật, cách thức soạn thảo hình thức, nội dung văn bản pháp luật và kiểm tra, ra soát, xử lý văn bản pháp luật. Vì thế, việc biên soạn Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật phù hợp với yêu cầu đào tạo của nhà trường và nhu cầu của người học là thực sự cần thiết.

Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật được các tác giả biên soạn dựa trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành, cơ sở khoa học, thực tiễn về xây dựng văn bản pháp luật, đồng thời kế thừa những nội dung vẫn còn phù hợp của các giáo trình trước với mong muốn giáo trình này thực sự hữu ích cho mục tiêu nâng cao chất lượng giảng dạy tại Trường Đại học Luật Hà Nội.

Trường Đại học Luật Hà Nội trân trọng giới thiệu và mong nhận được ý kiến đóng góp của độc giả để Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật ngày càng được hoàn thiện.

Xin trân trọng cảm ơn!

Trường Đại học Luật Hà Nội

Hình minh họa. [Ebook] Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật PDF

MỤC LỤC: Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật

MỤC LỤC TRANG Lời giới thiệu 5 Chương 1: Khái quát về văn bản pháp luật 7 I. Khái niệm văn bản pháp luật 7 II. Tiêu chí đánh giá chất lượng văn bản pháp luật 22 Chương 2: Quy trình xây dựng văn bản pháp luật 35 I. Quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 35 II. Quy trình xây dựng văn bản áp dụng pháp luật 67 Chương 3: Ngôn ngữ trong văn bản pháp luật 79 I. Khái niệm ngôn ngữ trong văn bản pháp luật 79 II. Yêu cầu đối với ngôn ngữ trong văn bản pháp luật 82 III. Sử dụng ngôn ngữ trong văn bản pháp luật 87 Chương 4: Hình thức văn bản pháp luật 117 I. Xác định tên loại văn bản pháp luật 117 II. Kỹ thuật trình bày hình thức văn bản pháp luật 130 Chương 5: Nội dung văn bản pháp luật 149 I. Soạn thảo nội dung văn bản quy phạm pháp luật 149 II. Soạn thảo nội dung văn bản áp dụng pháp luật 184 Chương 6: Kiểm tra, rà soát và xử lí văn bản pháp luật 205 I. Kiểm tra văn bản pháp luật 205 II. Rà soát văn bản pháp luật 227 III. Xử lý văn bản pháp luật 232 Chương 7: Soạn thảo một số văn bản pháp luật điển hình 263 I. Soạn thảo luật, pháp lệnh 263 II. Soạn thảo nghị quyết 273 III. Soạn thảo nghị định 284 IV. Soạn thảo thông tư 290 V. Soạn thảo quyết định 299 VI. Soạn thảo chỉ thị 306 Danh mục tài liệu tham khảo 314

Tải sách – Download

Tải Ebook Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật: Tải ngay