Đề Tài Nặn Dụng Cụ Nghề Nông

<span class=’text_page_counter’>(1)</span><div class=’page_container’ data-page=1>

<b>Lĩnh Vực : Phát Triển Thẩm Mỹ</b>

<b>Đề Tài : Nặn Dụng Cụ Nghề Nơng”</b>

<b>I.Mục đích u cầu</b>

<b>1. Kiến thức:</b>

 Trẻ biết dùng kỹ năng xoay trò, lăn dọc, ấn bẹp để tạo thành sản phẩm

<b>2. Kỹ năng:</b>

 Trẻ biết dùng kỹ năng nặn để nặn thành sản phẩm đẹp.

 Biết sáng tạo dáng vẻ của dụng cụ nghề nông

 Phát triển trí sáng tạo cho trẻ qua các tên gọi của dụng cụ nghề khi cô nặn.

<b>3. Thái độ:</b>

 Biết kính trọng bác nơng dân, kính trọng cha mẹ ơng bà.

 Biết hoàn thành sản phẩm.

<b>II. Chuẩn bị :</b>

 Đất nặn, bảng, bàn trình bày sản phẩm

 Mẫu nặn của cô: cuốc, lưỡi hái, len

<b>III. Cách tiến hành</b>

Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ

<b>Hoạt động 1: ổn định ( 5 phút)</b>

Đọc thơ: “ bác nông dân”

Con vừa đoc thơ nói đến ai?

Mẹ làm cơng việc gì?

Mẹ dùng những dụng cụ gì để tạo ra nơng

sản ?

Cơ tóm ý giáo dục an tồn lao động cho trẻ.

Giới thiệu đề tài

Hát “ lớn lên cháu láy máy cày”

Vòng tròn

Mẹ.

Trẻ kể.

Rau,lúa…

Trẻ kể: cuốc ,len,thúng….

Đồng thanh.

chuyển hàng ngang.

<b>Hoạt động 2: quan sát và đàm thoại (10</b><b>phút)</b>

Cô đố :

“Cong cong như một vầng trăngCó mũi có lưỡi,có răng khơng mồm”

Đố là cái gì?cịn gọi là cái lưỡi liềm nữa đó

các con.

Con biết gì về lưỡi hái?

Cơ tóm ý

Đố gì đó cơ

Cái lưỡi hái

Lưỡi hái dùng để cắt lúa,có dạng

cong dài có phần tay cầm bằnggỗ ,phần lưỡi rất bén và nhọn

</div><span class=’text_page_counter’>(2)</span><div class=’page_container’ data-page=2>

Nhìn xem ,nhìn xem

Cơ có gì đây?

Con biết gì về cái cuốc?

Cuốc dùng để làm gì?

Cuốc có mấy phần? đó là phần nào?

Cơ tóm ý gd

Trời tối

Đây là cái gì vậy các con?

Cái len là dụng cụ nghề gì?

Con biết gì về cái len?

Cơ tóm ý gd trẻ

Cô vừa giới thiệu cùng các con những dụng

cụ của nghề nông vậy con thích dụng cụnào?

Cháu kể:……..

Cuốc đất tơi xốp

Hai phần: cán cuốc và lưỡi cuốc

Cái len

Nghề nông

Trẻ kể…….

Trẻ trả lời

<b>Hoạt động 3:nêu ý tưởng (5 phút)</b>

Con nặn thế nào?

Thế còn con con nặn ra sao?

Cơ gợi ý cho trẻ hồn thành sản phẩm

Trò chơi : thư giản về thực hiện

Trẻ nêu ý tưởng

Trẻ về thực hiện

<b>Hoạt động 4: trẻ thực hiện (10 phút)</b>

Cô mở đàn

Cô giúp đỡ trẻ khi cần thiết

Trình bày sản phẫm.

Chọn sản phẩm đẹp

Trẻ về thực hiện

Trẻ nêu ý tưởng sản phẩm đẹp

<b>Hoạt động 5: nhận xét (5 phút)</b>

Trị chơi : “đốn hình qua cách nặn”

Cơ nặn hình trẻ đốn ý định của cơ.

Nhận xét

Trẻ tham gia cùng cơ

<b>Hoạt động ngồi trời</b><b>Nội dung tổ chức</b>

– Cho trẻ dạo chơi sân trường

– Đàm thoại chủ điểm “Bác nơng dân”

<b>I.Mục đích u cầu:</b>

 Trẻ nhận biết phân biệt, gọi đúng tên khối vuông, khối chữ nhật.

<b>II.Chuẩn Bị:</b>

 Trang trí lớp theo chủ đề

 Tranh bác nông dân.

 khối vuông, khối chữ nhật

</div><span class=’text_page_counter’>(3)</span><div class=’page_container’ data-page=3>

Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ

<b>Hoạt động 1:(10phút )</b>

Quan sát: tranh bác nông dân

<b>Hoạt động 2: (5 phút )</b>

Củng cố: PTTM: “ nặn dụng cụ nghề nông”

<b>Hoạt động 3: (10 phút )</b>

Cung cấp kiến thức PTNT: “nhận biết phân

biệt khối vuông khối chữ nhật”

Cô đàm thoại cùng trẻ

<b>Hoạt động4: (30 phút)</b>

Trò chơi: “thả đỉa ba ba”

Cô hướng dẫn luật chơi và cách chơi.

Quan sát và đàm thoại

Trẻ nhắc lại

Lớp tham gia cùng cô

</div><!-links->