Theo đó, ông Phùng Phú Phong, Phó Giám đốc phụ trách Sở Xây dựng được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng. Ông Phùng Phú Phong sinh năm 1976, quê quán xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang. Trình độ chuyên môn Tiến sĩ chuyên ngành Quy hoạch. Ông Phong từng là Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng, được bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách Sở Xây dựng từ ngày 15/6/2020.

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Lê Trung Chinh trao quyết định bổ nhiệm giám đốc, phó giám đốc Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng

Điều động ông Trần Văn Hoàng, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đến nhận công tác tại Sở Xây dựng và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng. Ông Trần Văn Hoàng sinh năm 1969, trình độ chuyên môn Thạc sĩ Kiến trúc.

Ông Đinh Thế Vinh, Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng Đà Nẵng (trực thuộc Sở Xây dựng) được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng. Ông Đinh Thế Vinh sinh năm 1977, trình độ chuyên môn Thạc sĩ Kỹ thuật.

Ngoài lãnh đạo chủ chốt ở Sở Xây dựng, UBND TP. Đà Nẵng cũng đã bổ nhiệm ông Trần Quốc Hùng, Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Ông Trần Quốc Hùng sinh năm 1983, quê quán xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Trình độ chuyên môn Thạc sĩ quản lý đất đai.

Ông Nguyễn Thanh Lâm, Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo 2 thuộc Thanh tra thành phố được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra thành phố. Ông Nguyễn Thanh Lâm sinh năm 1976, quê quán xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Trình độ chuyên môn Thạc sĩ Kinh tế.

Ông Hồ Ngọc Phương, Trưởng phòng Tài chính đầu tư thuộc Sở Tài chính được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài Chính. Ông Hồ Ngọc Phương sinh năm 1974, quê quán xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Trình độ chuyên môn Thạc sĩ Kế toán.

Ông Nguyễn Văn Trừ, Chánh Thanh tra Sở Công thương được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công thương. Ông Nguyễn Văn Trừ sinh năm 1970, quê quán phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Trình độ chuyên môn Thạc sĩ Công nghệ thông tin.

Chủ tịch UBND thành phố tiếp nhận ông Hoàng Văn Bản, Giám đốc Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ để bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Ông Hoàng Văn Bản sinh năm 1977, quê quán xã Hải Thành, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Trình độ chuyên môn Thạc sĩ Nhiệt điện lạnh.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đánh giá công tác quản lý nhà nước của ngành Xây dựng có vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển của TP. Đà Nẵng. Đồng thời, tin tưởng và hy vọng trên cương vị công tác mới, những cá nhân được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo các đơn vị sẽ tiếp tục nâng cao năng lực, nỗ lực phấn đấu rèn luyện hơn nữa, phát huy hết khả năng của mình cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đơn vị ngày càng phát triển, cũng là đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung của thành phố./.