Đơn giá nhân công Bình Định năm 2023 Công bố 3654/UBND-KT

Ngày 7 tháng 6 năm 2023 UBND ban hành Đơn giá nhân công Bình Định năm 2023 theo Công bố 3654/UBND-KT. Bảng giá ca máy theo Công bố 3655/UBND-KT ngày 7/6/2023. Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công theo Thông tư 13/2021/tt-bxd. Làm cơ sở lập dự toán theo Thông tư 12/0221/tt-bxd của Bộ Xây dựng

Đơn giá nhân công Bình Định năm 2023 Công bố 3654/UBND-KT

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bình Định (điều chỉnh) để các cơ quan; tổ chức; cá nhân có liên quan tham khảo trong việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng kể từ ngày 7/6/2023.

Đơn giá nhân công tỉnh Bình Định được ban hành theo hướng dẫn Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 15/10/2021 của Bộ Xây dựng

Đơn giá nhân công xây dựng Bình Định Công bố 3654/UBND-KT thay thế công bố 973/UBND-KT.

Theo đơn giá nhân công xây dựng được chia thành 2 khu vực:

Khu vực 1: Thành phố Quy Nhơn

Khu vực 2. Thị xã An Nhơn, Các huyện Hoài Nhơn, An Lão, Phù Cát, Phù Mỹ, Tuy Phước, Tây Sơn, Vân Canh, Vĩnh Thạnh, Hoài Ân

Là 2 mức lương lập dự toán trên khu vực đồng bằng và thành phố Quy Nhơn các bạn lựa chọn. Còn đối với các khu vực khác sẽ được điều chỉnh với hệ số

Công bố 3654/UBND-KT nhân công xây dựng tỉnh Bình Định năm 2023

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bình Định ban hành theo Công văn 3654/UBND-KT ngày 7/6/2023; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công tạm thời trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Căn cứ ban hành đơn giá nhân công xây dựng Bình Định năm 2023

1. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng trong quản lý đầu tư xây dựng

4. Thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Công văn 3564/UBND-KT nhân công xây dựng tỉnh Bình Định năm 2023 Xem tại đây

Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Bình Định năm 2023 Công bố 3655/UBND-KT

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Bình Định năm 2023 theo Công bố 3655/UBND-KT ngày 7/6/2023. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Bình Định bao gồm

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng

b, Nhân công lái máy theo Công bố 3654/UBND-KT ngày 7/6/2023

Trên đây là hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định mới nhất. Người lập dự toán cần xác định khu vực thi công để áp mức lương cơ sở phù hợp

Công bố 3655/UBND-KT bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Bình Định năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Hiệu lực áp dụng từ 15/6/2023

công bố 3655/ubnd-kt bảng giá ca máy bình định 2023

Mua phần mềm dự toán Eta bản quyền tại Bình Định liên hệ Mr Duy 0965635638

Video hướng dẫn lập dự toán xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2023

Mua phần mềm dự toán Eta bản quyền tại Bình Phước liên hệ Mr Duy 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2020 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Hướng dẫn lập dự toán trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2020 Xem tại đây

Xem thêm Đơn giá nhân công Hải Phòng năm 2021 Tại đây

Đơn giá nhân công tỉnh Đồng Nai năm 2021 Xem tại đây

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2021 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Đăng kí học dự toán Trực tuyến cùng Youtube Duy Dự Toán Mr Duy 0965635638

Tải file Excel Bảng giá ca máy theo Thông tư 13/2021/TT-BXD TẠI ĐÂY

Tải File Excel Định mức Thí nghiệm Điện 05/2023/TT-BCT TẠI ĐÂY

Tải file Excel Định mức điện 36/2022/TT-BCT Bộ Công Thương TẠI ĐÂY

Tải file Excel Định mức thông tư 12/2021/TT-BXD TẠI ĐÂY

Tổng hợp đơn giá xây dựng 63 tỉnh thành năm 2023 XEM TẠI ĐÂY