Đường dây 500kv được xây dựng nhằm mục đích?

Câu hỏi:

Đường dây 500kv được xây dựng nhằm mục đích?

A. Khắc phục tình trạng mất cân đối về điện năng của các vùng lãnh thổ.

B.Tạo ra một mạng lưới điện phủ khắp cả nước.

C. Kết hợp giữa nhiệt điện và thủy điện thành mạng lưới điện quốc gia.

D. Đưa điện về phục vụ cho nông thôn, vùng núi, vùng sâu, vùng xa.

Đáp án đúng A.

Đường dây 500kv được xây dựng nhằm mục đích khắc phục tình trạng mất cân đối về điện năng của các vùng lãnh thổ, góp phần giải quyết tình trạng thừa điện miền Bắc, thiếu điện ở miền Trung và miền Nam, thúc đẩy phát triển kinh tế ở cả ba miền Bắc-Trung- Nam.

Giải thích lý do chọn đáp án đúng là A

Đường dây 500kV là công trình trọng điểm trong phát triển kinh tế đất nước trong cả giai đoạn đầu và các giai đoạn về sau.

Công trình được xay dựng và đi vào hoạt động lần đầu tiên vào năm 1994 với mục đích chính là khắc phục tình trạng mất cân đối về điện năng của các vùng lãnh thổ. Góp phần giải quyết tình trạng thừa điện miền Bắc, thiếu điện ở miền Trung và miền Nam, thúc đẩy phát triển kinh tế ở cả ba miền Bắc-Trung- Nam.

Đường dây 500kV Bắc- Nam mạch 1 dài 1,487 km được khởi công xây dựng tháng 4/1992 và hoàn thành đóng điện ngày 27/5/1994.

19 giờ 06 phút ngày 27/5/1994 tại trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia, Thủ tướng Võ Văn Kiệt ra lệnh hòa hệ thống điện miền Nam của 4 tổ máy nhà máy thủy điện Hòa Bình tại trạm Đà Nẵng qua đường dây 500 kV, kết nối hệ thông thống điện Bắc-Nam theo cả hai chiều.

Mục tiêu xây dựng công trình là nhằm truyền tải lượng điện năng dư thừa từ Miền Bắc (từ cụm các nhà máy thủy điện Hòa Bình, Thác Bà; nhiệt điện Phả Lại, Uông Bí, Ninh Bình) để cung cấp cho Miền Nam và Miền Trung lúc đó đang thiếu điện nghiêm trọng, đồng thời liên kết hệ thống điện cục bộ của ba Miền thành một khối thống nhất.

Việc xây dựng đường dây siêu cao áp thống nhất hệ thống điện đã được đề cập đến trong tổng sơ đồ phát triển lưới điện giai đoạn 1 (1981 – 1985) của Việt Nam được thiết lập với sự hợp tác của Liên Xô.

Công trình được Bộ Chính trị thông qua vào tháng 1/1992. Đến ngày 25/2/1992, Chính phủ phê duyệt Luận chứng kinh tế – kỹ thuật với quyết định thời gian hoàn thành là 2 năm và do thời gian khẩn cấp nên cho phép thực hiện theo phương thức khảo sát, thiết kế, nhập vật tư – thiết bị và thi công thực hiện song song.

Chủ trì thiết kế phần nhất thứ cho công trình là Công ty Khảo sát Thiết kế điện 1 (nay là Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 1) phối hợp với các Công ty Khảo sát Thiết kế điện 2 (nay là Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 2), Phân viện Thiết kế điện Nha Trang (nay là Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 4). Quy trình thiết kế gồm 3 giai đoạn:

– Năm 1990: Khảo sát lập Báo cáo nghiên cứu khả thi

– Từ cuối năm 1991 – 1992: Khảo sát kỹ thuật và lập thiết kế kỹ thuật

– Năm 1993: Khảo sát kỹ thuật từng vị trí và lập bản vẽ thi công.