Các bước lập dự toán xây dựng công trình năm 2022

Khái niệm về dự toán và dự toán xây dựng

Dự toán được định nghĩa là việc dự tính các số liệu liên quan đến công việc trong thời gian sắp tới. Bản chất của dự toán là cần phải đưa ra các con số dự báo trước thông qua việc tính toán tổng thể các hạng mục nhằm chuẩn bị một kế hoạch thật chu đáo trước khi bắt tay vào thực hiện công việc.Cơ sở tính toán sẽ căn cứ vào các tiêu chuẩn, số liệu thực tế đã làm từ trước. Người thực hiện dự toán cần phải có một bảng số liệu cụ thể trong đó phải thể hiện được số lượng, giá trị, thời gian cần thiết để hoàn thành các hạng mục,..

Khái niệm dự toán được dùng đặc biệt nhiều trong ngành xây dựng. Do đó khi nhắc đến dự toán người ta thường nghĩ ngay đến dự toán xây dựng. Dự toán Xây dựng là tài liệu xác định tổng mức chi phí cần thiết cho việc đầu tư xây dựng công trình được tính toán cụ thể ở giai đoạn thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kỹ thuật – thi công, bao gồm: giá trị dự toán xây lắp, giá trị dự toán mua sắm trang thiết bị, chi phí khác và các chi phí dự phòng.

Các bước lập dự toán xây dựng công trình năm 2022

Về cơ bản,dự toán xây dựng công trình ta đơn giản là ta phải có 3 thành phần chính :

1. Danh mục khối lượng

2. Đơn giá

3.Thành tiền

Chúng ta sẽ đi cụ thể từng phần :

1.Danh mục khối lượng :

Để có danh mục khối lượng ta căn cứ vào Bản vẽ thiết kế kỹ thuật để tính toán đo bóc khối lượng và Định mức của công việc để lập Bảng danh mục liệt kê khối lượng các công tác cần phải thực hiện và đơn vị tính tương ứng ví dụ như khi đo bóc khối lượng một cái móng bê tông thì có bảng phải liệt kê công tác sau: Đào đất (m³, 100m³), Lắp đặt và tháo dỡ ván khuôn (m², 100m²); Lắp đặt cốt thép (kg, tấn); đổ bê tông (m³) và cuối cùng là Lấp đất, đầm chặt (m³, 100m³).

Để dễ thực hiện bạn cần hình dung về trình tự các bước thi công xây dựng công trình. Trình tự thông thường là: Bắt đầu tư việc chuẩn bị, dọn dẹp mặt bằng thi công rồi từ từ đến các công việc tiếp theo. Người mới bắt đầu cũng luôn có tình trạng là sợ kể thiếu, kể sót các đầu việc. Bạn nên sử dụng giấy (nháp, giấy in một mặt) liệt kê dàn bài: Ví dụ như: – Phần móng – Phần thân – Phần mái – Phần điện – Phần nước – Phần hoàn thiện – … * Sau đó bắt đầu chẻ nhỏ các đầu việc trong các phần đó. Ví dụ như: – Phần móng thì có thể là: Đào đất, bê tông lót, ván khuôn móng, cốt thép móng, bê tông móng… – Phần thân: Cốt thép + Ván khuôn + bê tông cột tầng 1, Cốt thép + Ván khuôn + bê tông dầm, sàn tầng 1, xây tường tầng 1… * Bạn cũng thể tham khảo toàn bộ định mức xây dựng; về cơ bản thì các định mức công tác xây dựng công trình cũng đã được sắp xếp theo trình tự hình thành công trình từ lúc chuẩn bị mặt bằng đến lúc hoàn thiện. Đối với các công tác không có trong định mức, có thể tham khảo các công trình tương tự. Không cần cầu toàn quá bạn nhé, có thể thiếu một vài đầu việc, hoặc có những chỗ bạn không hiểu hoặc thấy khó khăn, cứ bỏ qua, làm tiếp phần sau – kiểu như bạn thi môn Toán, hãy chọn bài dễ làm trước, tạm bỏ qua bài khó, dư thời gian sẽ quay lại nghiên cứu giải quyết bài khó sau.

Ở phần này bạn chú ý nguyên tắc : Tính đúng, tính đủ, tránh trùng lắp hay bỏ sót.

2. Đơn giá

Về giá vật liệu: