Xây Dựng Tham khảo

Xây Dựng Tham khảo Danh Từ hình thức

 • cấu trúc xây dựng, lâu đài, cương cứng.
 • giải thích ý nghĩa, exegesis, giải thích, explication, đọc, vẽ.
 • vóc dáng hình, cơ thể, hình dạng, khung, hình thức, mang tầm cỡ, xuất hiện.
 • xây dựng, cương cứng, chế tạo, tổ chức sản xuất, hình thành, sáng tạo, sáng chế, thành phần, cấu hình.

Xây Dựng Tham khảo Tính Từ hình thức

 • khẳng định tích cực, hữu ích, thuận lợi, có giá trị, hiệu quả, thực tế, mang lại lợi ích.
 • phức tạp, chi tiết trang trí công phu, siêng năng, cẩn thận, kỹ lưỡng, khéo léo, phút, phô trương, sặc sỡ, lộng lẫy, ưa thích.

Xây Dựng Tham khảo Động Từ hình thức

 • bắt đầu, bắt đầu thành lập, tìm thấy, viện, thiết lập, cơ sở, có nguồn gốc, mặt đất, tạo ra, phát triển.
 • làm việc ra, phát triển, đưa ra, xây dựng, thời trang, tôn tạo, cải thiện, tô điểm cho, ba lan, làm phong phú thêm, tăng cường, tinh chỉnh.
 • tạm dừng, dừng, kéo lên, dừng chân ngắn, trú, phanh, chờ đợi, còn lại.
 • tăng, tăng cường, nâng cao, làm sâu sắc thêm, khuếch đại, mở rộng, thêm vào, kim tự tháp, củng cố, thúc đẩy, kích thích, cải thiện.
 • thiết lập, xây dựng, tạo ra, tổ chức, tìm thấy, đưa ra, viện, khung.
 • thúc đẩy công bố công khai, cắm, thúc đẩy, quảng cáo, ballyhoo, spotlight.
 • viết ra, dự thảo, chuẩn bị, xây dựng, soạn, khung, truy tố.
 • xác định chỉ định, quy định, phác thảo, chỉ định, particularize, chi tiết, delimit, phân tích, liệt kê rõ từng, systematize, cho biết, danh sách, tổng hợp.
 • xây dựng, chế tạo, chiếm, đưa lên, làm cho, phát minh ra, khung, hình dạng, sắp xếp, thiết lập, tìm thấy, nâng cao, sản xuất, tạo ra, tạo thành, kỹ sư.
 • xây dựng, làm cho, thẳng đứng đưa lên, thiết lập, nâng cao, khung, chế tạo, tạo thành, thời trang, lắp ráp, giả mạo, sản xuất.
 • xây dựng, nâng cao, lắp ráp, thiết lập, gắn kết, phía sau, chế tạo, sản xuất.

Xây Dựng Liên kết từ đồng nghĩa: lâu đài, cương cứng, exegesis, giải thích, đọc, vẽ, cơ thể, hình dạng, khung, hình thức, xuất hiện, xây dựng, cương cứng, chế tạo, hình thành, sáng tạo, sáng chế, thành phần, cấu hình, hữu ích, thuận lợi, có giá trị, hiệu quả, thực tế, mang lại lợi ích, phức tạp, siêng năng, cẩn thận, khéo léo, phút, phô trương, sặc sỡ, lộng lẫy, ưa thích, bắt đầu, tìm thấy, viện, thiết lập, cơ sở, có nguồn gốc, mặt đất, tạo ra, phát triển, làm việc ra, phát triển, đưa ra, xây dựng, thời trang, tôn tạo, cải thiện, tô điểm cho, ba lan, làm phong phú thêm, tăng cường, tinh chỉnh, tạm dừng, dừng, trú, phanh, chờ đợi, còn lại, tăng, tăng cường, nâng cao, khuếch đại, mở rộng, kim tự tháp, củng cố, thúc đẩy, kích thích, cải thiện, thiết lập, xây dựng, tạo ra, tổ chức, tìm thấy, đưa ra, viện, khung, cắm, thúc đẩy, quảng cáo, dự thảo, chuẩn bị, xây dựng, soạn, khung, truy tố, quy định, phác thảo, chỉ định, particularize, chi tiết, delimit, phân tích, liệt kê rõ từng, systematize, cho biết, danh sách, tổng hợp, xây dựng, chế tạo, chiếm, đưa lên, khung, hình dạng, sắp xếp, thiết lập, tìm thấy, nâng cao, sản xuất, tạo ra, kỹ sư, xây dựng, thiết lập, nâng cao, khung, chế tạo, thời trang, lắp ráp, giả mạo, sản xuất, xây dựng, nâng cao, lắp ráp, thiết lập, gắn kết, phía sau, chế tạo, sản xuất,

Xây Dựng Trái nghĩa