Công ty cổ phần đầu tư xây dựng NHS

1. Giới thiệu

1.1 Quá trình hình thành & phát triển

Bắt đầu thành lập từ năm 2005, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng NHS tiền thân là Công ty Cổ phần tư vấn, đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà Hà Nội.

Từ khi thành lập tới nay, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng NHS đã trải qua nhiều mốc giai đoạn phát triển, trong đó 3 cột mốc nổi bật:

 • Thời kỳ từ năm 2005 đến năm 2009 – Giai đoạn hình thành nền tảng của Công ty. NHS xuất phát điểm từ một nhóm kiến trúc sư, kỹ sư dày dặn kinh nghiệm và có chung chí hướng. Đây là thời điểm Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng NHS bắt đầu thực hiện thiết kế xây dựng công trình và tư vấn đầu tư xây dựng dự án. Qua thời gian, NHS đã xây dựng được một công ty tư vấn chuyên nghiệp, tạo nên thương hiệu tại Hà Nội.
 • Thời kỳ từ năm 2009 đến năm 2014 – Giai đoạn tích luỹ và củng cố Công ty. Thời kỳ này đánh dấu một giai đoạn tích lũy tài chính. Theo đó, NHS chuyển mình từ một đơn vị chuyên tư vấn thiết kế trở thành một đơn vị đầu tư xây dựng nhà ở kết hợp kinh doanh bất động sản chuyên nghiệp. Trong giai đoạn này, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng NHS sở hữu thế mạnh trong 5 lĩnh vực chính, bao gồm:
 1. Kinh doanh dịch vụ cho thuê khu thương mại, thuê mặt bằng kinh doanh và văn phòng.
 2. Kinh doanh khách sạn nhà hàng tại Hà Nội, và dịch vụ lưu trú.
 3. Góp vốn đầu tư kinh doanh với các Công ty liên doanh và tìm kiếm thêm các dự án đầu tư mới tại các khu vực trung tâm thành phố Hà Nội.
 4. Xây dựng, đầu tư kinh doanh các khu dịch vụ công cộng và dịch vụ trung tâm thương mại.
 5. Đầu tư các dự án kinh doanh bất động sản.
 • Thời kỳ từ năm 2014 đến nay – Giai đoạn phát triển hưng thịnh. Theo đó, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng NHS vạch ra những mục tiêu cụ thể cho kế hoạch phát triển công ty:
 1. Thực hiện hiệu quả mục tiêu chung của doanh nghiệp.
 2. Thực hiện các chiến lược phát triển đã được xác định: Phát triển đầu tư dự án, hoàn thiện hệ thống kinh doanh bất động sản; kinh doanh các dịch vụ nhà hàng khách sạn, các khu trung tâm thương mại cho thuê, văn phòng cho thuê.
 3. Phát triển vốn kinh doanh và thực hiện lợi nhuận vốn trên 30%.
 4. Duy trì phát huy những lợi thế về vốn, thương hiệu của Công ty.
 5. Xây dựng và phát triển ổn định hệ thống kinh doanh dịch vụ khu đô thị, dịch vụ cung cấp vật tư thiết bị chính.
 6. Nâng cao năng lực quản lý, năng lực cạnh tranh trên thị trường, chủ động hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế.
 7. Đảm bảo đủ việc làm cho người lao động của Công ty với mức thu nhập bình quân trên 10 triệu đồng.

1.2 Tầm nhìn, sứ mệnh

– Các dịch vụ và sản phẩm dù là lớn hay nhỏ luôn làm thỏa mãn khách hàng

– Hiệu quả, chất lượng, đúng hẹn để khắc ghi ấn tượng “Chuyên nghiệp” trong lòng khách hàng

2. Lĩnh vực đang hoạt động

Công ty mạnh về năm lĩnh vực kinh doanh chính sau:

 • Đầu tư các dự án kinh doanh bất động sản, tập trung chủ yếu ở địa bàn Thành phố Hà nội.
 • Kinh doanh dịch vụ lưu trú, khách sạn nhà hàng tập trung chủ yếu trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 • Kinh doanh dịch vụ cho thuê khu thương mại, cho thuê văn phòng, cho thuê mặt bằng để kinh doanh.
 • Đầu tư xây dựng, kinh doanh các khu dịch vụ công cộng và dịch vụ trung tâm thương mại.
 • Đầu tư tài chính: Góp vốn để đầu tư kinh doanh với các Công ty liên doanh hoặc hợp tác đầu tư kinh doanh với các đơn vị ngoài Công ty. Tìm kiếm thêm những dự án đầu tư mới có hiệu quả tại các khu vực trung tâm thành phố Hà Nội.

3. Dự án bất động sản đã và đang triển khai

– Dự án Helios Tower

– Dự án khu dịch vụ thương mại Cát Linh

Căn hộ Helios tower

Căn hộ Helios tower