Tóm tắt tiểu sử

TÓM TẮT TIỂU SỬ

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THANH NGHỊ

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng

– Ngày sinh: 12/8/1976 Nam/Nữ: Nam Dân tộc: Kinh

– Quê quán: Phường 9, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

– Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: Kỹ sư Xây dựng

– Ngày được tuyển dụng làm cán bộ, công chức, viên chức: 01/06/1999

– Ngày vào Đảng: 26/01/1999 Ngày chính thức: 26/01/2000

– Trình độ được đào tạo:

+ Giáo dục phổ thông: 12/12

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư Xây dựng

+ Học hàm, học vị: Tiến sĩ Khoa học kỹ thuật xây dựng

+ Lý luận chính trị: Cao cấp lý luận Chính trị – Hành chính

+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh

– Khen thưởng: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (2010); Chiến sỹ thi đua Ngành Xây dựng (2007-2009); Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang (2020); Bằng khen của UBND tỉnh Kiên Giang (2016, 2017, 2018, 2019); Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (2018, 2019)

– Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI

– Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII

– Đại biểu Quốc hội khóa XIV

– Bộ trưởng Bộ Xây dựng

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

6/1999 – 01/2007:

Giảng viên tại Bộ môn Kỹ thuật – Khoa học ứng dụng – Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh; Học Thạc sỹ tại Trường Đại học George Washington – Hoa Kỳ; Giảng viên tại Bộ môn Kỹ thuật – Khoa học ứng dụng – Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh; Học Tiến sỹ tại Trường Đại học George Washington – Hoa Kỳ; Giảng viên tại Khoa Xây dựng – Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh.

01/2007 – 12/2008:

Trưởng Ban Quản lý đào tạo Sau đại học và Quan hệ quốc tế – Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh.

12/2008 – 11/2011:

Phó Hiệu trưởng, Trưởng phòng Quản lý đào tạo Sau đại học và Quan hệ quốc tế – Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh; Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ sở Bộ xây dựng;

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng tháng 01/2011, được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

11/2011 – 02/2014:

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

02/2014 – 10/2015:

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.

10/2015 – 01/2016:

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang.

01/2016 – 10/2020:

Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang; Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Kiên Giang; Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Kiên Giang; Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu 9;

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tháng 01/2016, được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng.

10/2020 – 01/2021:

Ủy viên Trung ương Đảng; Ủy viên Ban cán sự Đảng; Thứ Trưởng Bộ Xây dựng.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tháng 01/2021, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

01/2021 – 04/2021

Ủy viên Trung ương Đảng; Ủy viên Ban cán sự Đảng; Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Ngày 08/4/2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

4/2021 đến nay:

Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Ban cán sự Đảng; Bộ trưởng Bộ Xây dựng.