Thành phố Hồ Chí Minh phát động xây dựng đô thị văn minh

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Trần Thế Thuận nhấn mạnh, việc triển khai xây dựng các tiêu chí đô thị văn minh sẽ mang lại những lợi ích thiết thực về phát huy tinh thần sáng tạo, tinh thần đoàn kết của nhân dân TP trong góp phần phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, y tế, giữ gìn vệ sinh môi trường, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ vững an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội, phát huy dân chủ, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nhất là Hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh…

Để đạt được các mục tiêu trên, đồng chí Trần Thế Thuận đề nghị các cơ quan ban ngành địa phương quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng đô thị văn minh là mục tiêu xuyên suốt, đáp ứng tích cực yêu cầu phát triển bền vững đất nước gắn với thực hiện mục tiêu xây dựng TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Theo đồng chí Trần Thế Thuận, nơi nào Nhân dân đồng tâm, đồng thuận, đồng lòng, cuộc vận động nhất định thắng lợi. Muốn đạt được vậy, đồng chí yêu cầu cần lấy chất lượng cuộc sống của nhân dân làm thước đo giá trị và là tiêu chí hàng đầu, không được làm hình thức, chạy theo thành tích mà xem nhẹ chất lượng, xem nhẹ ý kiến đóng góp của nhân dân.

Bên cạnh đó, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng đô thị văn minh tại địa phương và bố trí nguồn lực để thực hiện. Thường xuyên phối hợp rà soát, cập nhật các hướng dẫn đánh giá tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh trên địa bàn TP; nhân rộng các mô hình hiệu quả trong triển khai thực hiện xây dựng đô thị văn minh hiệu quả…

Hưởng ứng tại lễ phát động, đồng chí Ngô Thanh Sơn cho biết, thời gian qua, MTTQ Việt Nam TP các cấp và tổ chức thành viên đã phát huy vai trò, tập trung xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc bằng nhiều hình thức vận động nhân dân tham gia đóng góp với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” trong việc chỉnh trang đô thị, cải tạo mảng xanh đã thay đổi diện mạo đô thị khang trang hơn, chính sách an sinh xã hội được quan tâm và đạt kết quả tốt việc tập hợp nhân dân, phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận xã hội, vì mục tiêu xây dựng “TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

Để đạt được mục tiêu đến năm 2030 TPHCM trở thành TP văn minh, hiện đại, nghĩa tình, năng động sáng tạo, có nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng chí Ngô Thanh Sơn kêu gọi nhân dân TP, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các cơ sở tôn giáo cùng chung tay hành động bằng những việc làm cụ thể, thiết thực tích cực tham gia hưởng ứng chương trình xây dựng đô thị văn minh. Đồng thời, đề nghị hệ thống Mặt trận các cấp phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền thường xuyên và sâu rộng trong các ngành, các cấp, các địa phương nhằm nâng cao nhận thức và vận động sự tham gia của cộng đồng dân cư, các tổ chức, đơn vị trên địa bàn TP về xây dựng đô thị văn minh. Phối hợp các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đẩy mạnh tuyên truyền trên trang thông tin điện tử; mạng xã hội của đơn vị về quá trình thực hiện, kết quả triển khai và những gương điển hình, mô hình giải pháp hiệu quả trong xây dựng đô thị văn minh; đồng thời, phát huy vai trò người có uy tín, chức sắc, chức việc các tôn giáo, người tiêu biểu, báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở và khu dân cư trong tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng đô thị văn minh; vận động các hộ gia đình xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh làm cơ sở xây dựng phường, thị trấn văn minh; vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và các quỹ an sinh xã hội; tham gia hỗ trợ, đỡ đầu các hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên thoát nghèo…; tăng cường giám sát việc lập quy hoạch đô thị và thực hiện xây dựng theo quy hoạch đô thị; thực hiện các tiêu chí xây dựng phường, thị trấn, quận, TP Thủ Đức đạt chuẩn đô thị văn minh; giám sát công nhận và công nhận lại phường, thị trấn, quận, TP Thủ Đức đạt chuẩn đô thị văn minh; giám sát việc thực hiện các quy định của Nhà nước về xây dựng, chỉnh trang đô thị; thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở đối với người có công, hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội theo quy định; duy trì, phát triển và nhân rộng các mô hình “chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phong trào xây dựng khu dân cư, phường, thị trấn đạt tiêu chí sạch – đẹp… làm cơ sở để nhân rộng các mô hình trong toàn TP.

Sau lễ phát động, UBND TP phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tổ chức trồng cây tại Công viên Hòa Bình; đồng thời, trao tặng cây xanh cho người dân khu chung cư ở Phường 8, Quận 5, nhằm thực hiện nếp sống văn minh xanh – sạch – đẹp.