[TCVN] Danh mục tiêu chuẩn Việt Nam về thi công và nghiệm thu xây dựng

Danh mục tiêu chuẩn Việt Nam về thi công và nghiệm thu xây dựng

DANH MỤC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM VỀ THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU

Danh mục tiêu chuẩn Việt Nam về thi công và nghiệm thu dành cho kỹ sư xây dựng

1. CÔNG TÁC THI CÔNG & NGHIỆM THU

2. CÔNG TÁC TRẮC ĐỊA

TCVN 9360:2012 Quy trình kỹ thuật xác định độ lún công trình dân dụng và công nghiệp bằng phương pháp đo cao hình học

TCVN 9364:2012 Nhà cao tầng. Kỹ thuật đo đạc phục vụ công tác thi công.

TCVN 9398:2012 Công tác trắc địa trong xây dựng công trình . Yêu cầu chung

TCVN 9399:2012 Nhà và công trình xây dựng – Xác định chuyển dịch ngang bằng phương pháp trắc địa

TCVN 9400:2012 Nhà và công trình dạng tháp – Xác định độ nghiêng bằng phương pháp trắc địa

TCVN 9401:2012 Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình

3. CÔNG TÁC ĐẤT, NỀN, MÓNG, MÓNG CỌC

TCVN 4447:2012 Công tác đất. Thi công và nghiệm thu

TCVN 7201:2015 Khoan hạ cọc bê tông ly tâm – Thi công và nghiệm thu

TCVN 9355:2012 Gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm thoát nước

TCVN 9361:2012 Công tác nền móng – Thi công và nghiệm thu

TCVN 9394:2012 Đóng và ép cọc – Thi công và nghiệm thu

TCVN 9395:2012 Cọc khoan nhồi – Thi công và nghiệm thu

TCVN 9842:2013 Xử lý nền đất yếu bằng phương pháp cố kết hút chân không có màng kín khí trong xây dựng các công trình giao thông – Thi công và nghiệm thu

TCVN 9844:2013 Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu vải địa kỹ thuật trong xây dựng nền đắp trên đất yếu

TCVN 10379:2014 Gia cố đất bằng chất kết dính vô cơ, hóa chất hoặc gia cố tổng hợp, sử dụng trong xây dựng đường bộ – Thi công và nghiệm thu

TCVN 10667:2014 Cọc bê tông ly tâm – Khoan hạ cọc – Thi công và nghiệm thu

TCXD 190:1996 Móng cọc tiết diện nhỏ. Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu.

TCXDVN 385:2006 Phương pháp gia cố nền đất yếu bằng trụ đất xi măng

4. CÔNG TÁC BÊ TÔNG

TCVN 4453:1995 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu.

TCVN 5718:1993 Mái và sàn bê tông cốt thép trong công trình xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật chống thấm nước.

TCVN 5724:1993 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Điều kiện tối thiểu để thi công và nghiệm thu

TCVN 5641:2012 Bể chứa bằng bê tông cốt thép – Thi công và nghiệm thu

TCVN 8163:2009 Thép cốt bê tông – Mối nối bằng ống ren

TCVN 8828:2011 Bê tông – Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên

TCVN 9334:2012 Bê tông nặng – Phương pháp xác định cường độ nén bằng súng bật nẩy

TCVN 9335:2012 Bê tông nặng – Phương pháp thử không phá hủy – Xác định cường độ nén sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nẩy

TCVN 9338:2012 Hỗn hợp bê tông nặng – Phương pháp xác định thời gian đông kết

TCVN 9340:2012 Hỗn hợp bê tông trộn sẵn – Yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu

TCVN 9341:2012 Bê tông khối lớn – Thi công và nghiệm thu

TCVN 9342:2012 Công trình bê tông cốt thép toàn khối xây dựng bằng cốp pha trượt – Thi công và nghiệm thu

TCVN 9343:2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Hướng dẫn công tác bảo trì

TCVN 9344:2012 Kết cấu bê tông cốt thép – Đánh giá độ bền của các bộ phận kết cấu chịu uốn trên công trình bằng phương pháp thí nghiệm chất tải tĩnh

TCVN 9345:2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm

TCVN 9348:2012 Bê tông cốt thép – Phương pháp điện thế kiểm tra khả năng cốt thép bị ăn mòn

TCVN 9380:2012 Nhà cao tầng – Kỹ thuật sử dụng giáo treo

TCVN 9382:2012 Chọn thành phần bê tông sử dụng cát nghiền

TCVN 9384:2012 Băng chắn nước dùng trong mối nối công trình xây dựng – Yêu cầu sử dụng.

TCVN 9390:2012 Thép cốt bê tông – Mối nối bằng dập ép ống – Yêu cầu thiết kế thi công và nghiệm thu

TCVN 9391:2012 Lưới thép hàn dùng trong kết cấu bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế, thi công lắp đặt và nghiệm thu

TCVN 9392:2012 Thép cốt bê tông – Hàn hồ quang

TCVN 9489: 2012 (ASTM C 1383-04) Bê tông – Xác định chiều dày của kết cấu dạng bản bằng phương pháp phản xạ xung va đập

TCXD 199:1997 Nhà cao tầng. Kỹ thuật chế tạo bê tông mác 400 – 600.

TCXDVN 239:2006 Bê tông nặng – Chỉ dẫn đánh giá cường độ trên kết cấu công trình

5. CÔNG TÁC BÊ TÔNG CỐT THÉP LẮP GHÉP VÀ ỨNG LỰC TRƯỚC

TCVN 4452:1987 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép. Quy phạm thi công và nghiệm thu

TCVN 9347:2012 Cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép đúc sẵn – Phương pháp thí nghiệm gia tải để đánh giá độ bền, độ cứng và khả năng chống nứt

TCVN 9376:2012 Nhà ở lắp ghép tấm lớn – Thi công và nghiệm thu công tác lắp ghép

TCVN 9114:2012 Sản phẩm bê tông ứng lực trước – Yêu cầu kỹ thuật và kiểm tra chấp nhận

TCVN 9115:2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép – Thi công và nghiệm thu

TCVN 9116:2012 Cống hộp bê tông cốt thép

6. CÔNG TÁC KẾT CẤU THÉP

TCVN 5017-1:2010 (ISO 857-1:1998) Hàn và các quá trình liên quan – Từ vựng – Phần 1: Các quá trình hàn kim loại

TCVN 5017-2:2010 (ISO 857-2:1998) Hàn và các quá trình liên quan – Từ vựng – Phần 2: Các quá trình hàn vẩy mềm, hàn vảy cứng và các thuật ngữ liên quan

TCVN 8789:2011 Sơn bảo vệ kết cấu thép – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN 8790:2011 Sơn bảo vệ kết cấu thép – Quy trình thi công và nghiệm thu

TCVN 9276:2012 Sơn phủ bảo vệ kết cấu thép – Hướng dẫn kiểm tra, giám sát chất lượng quá trình thi công

7. CÔNG TÁC GẠCH ĐÁ VÀ VỮA XÂY DỰNG

TCVN 4085:1985 Kết cấu gạch đá. Quy phạm thi công và nghiệm thu

TCVN 4459:1987 Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa trong xây dựng

TCXDVN 336:2005 Vữa dán gạch ốp lát – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

8. CÔNG TÁC HOÀN THIỆN

TCVN 4516:1988 Hoàn thiện mặt bằng xây dựng. Quy phạm thi công và nghiệm thu.

TCVN 5674:1992 Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công và nghiệm thu.

TCVN 7505:2005 Quy phạm sử dụng kính trong xây dựng – Lựa chọn và lắp đặt

TCVN 7955:2008 Lắp đặt ván sàn. Quy phạm thi công và nghiệm thu

TCVN 8264:2009 Gạch ốp lát. Quy phạm thi công và nghiệm thu

TCVN 9377-1:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thu. Phần 1 : Công tác lát và láng trong xây dựng

TCVN 9377-2:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thu – Phần 2: Công tác trát trong xây dựng

TCVN 9377-3:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thu – Phần 3: Công tác ốp trong xây dựng

Bài viết mới nhất:

  • Những Lưu Ý Quan Trọng Mà Kỹ Sư Cần Biết Về Nhật Ký Thi Công?
  • Ứng Dụng Phương Pháp 5S Giúp Kỹ Sư Xây Dựng Trở Nên Chuyên Nghiệp – Kinh Nghiệm Xây Dựng.
  • Nghị định số 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng – Kinh nghiệm xây dựng
  • Quản Lý Dự Án – Kinh Nghiệm Xây Dựng
  • [BPTC] Biện Pháp Thi Công Giàn Giáo Bao Che