Sở Xây dựng Yên Bái tăng cường công tác quản lý hoạt động xây dựng

(Xây dựng) – Thời gian qua, Sở Xây dựng Yên Bái đã phát huy vai trò là cơ quan chuyên môn, tham mưu cho UBND tỉnh tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Sở Xây dựng Yên Bái tăng cường công tác quản lý hoạt động xây dựng Tỉnh Yên Bái phấn đấu năm 2023 tỉ lệ đô thị hóa đạt 23,17% (Ảnh: T/L).

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, từ đầu năm đến nay, Sở đã thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Phú Thịnh 2, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt 02 đồ án quy hoạch: Đồ án quy hoạch chi tiết cải tạo chỉnh trang đô thị Khu dân cư tổ 8, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái và Đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Đồng Tâm – Tân Thịnh, thành phố Yên Bái.

Thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh cục bộ 04 đồ án quy hoạch: Điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch chung thị trấn Yên Bình và vùng phụ cận, huyện Yên Bình đến năm 2030; Điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Bách Lẫm A, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái; Điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch chi tiết khu đô thị mới xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái; Điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch chung thị tứ Trái Hút, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái giai đoạn 2014 đến 2030.

Thẩm định 02 dự án: Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án Trung tâm văn hóa – thể thao huyện Yên Bình và Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh, bổ sung dự án Xây dựng khu tái định cư phục vụ việc bố trí tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân đối với dự án xây dựng Khu đô thị Bách Lẫm A, Bách Lẫm B và các công trình khác.

Đối với công tác thẩm định Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán xây dựng các công trình, đã thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (thiết kế bản vẽ thi công) và dự toán xây dựng công trình 01 hồ sơ với tổng giá trị dự toán sau thẩm định 34,1 tỷ đồng.

Ngoài ra, Sở Xây dựng Yên Bái cũng đôn đốc thực hiện Kết luận kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng tại khu vực hồ Thác Bà, huyện Yên Bình và tham mưu, giải quyết kiến nghị của UBND huyện Yên Bình. Tham gia 10 ý kiến thẩm định vào hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh, bổ sung dự án trên địa bàn tỉnh.