Địa chỉ, số điện thoại Sở Xây dựng tỉnh Nam Định

Quý khách có nhu cầu, vui lòng tham khảo danh bạ số điện thoại Sở Xây dựng tỉnh Nam Định, địa chỉ Sở Xây dựng tỉnh Nam Định trong bài viết sau. Chúng tôi xin hỗ trợ quý khách một số thông tin cần thiết để cải thiện thủ tục hành chính.

Địa chỉ, số điện thoại Sở Xây dựng tỉnh Nam Định

VUI LÒNG XEM ĐỊA CHỈ, SỐ ĐIỆN THOẠI CUỐI BÀI VIẾT

Quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC của Sở Xây dựng tỉnh Nam Định

TTHC của Sở Xây dựng tỉnh Nam Định đã được cải thiện đáng kể trong những năm qua nhằm hỗ trợ người dân một cách tối ưu nhất. Sau đây, xin mời quý khách tham khảo quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả của Sở.

Trình tự tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả TTHC tại Sở Xây dựng tỉnh Nam Định

Quy trình, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ, giải quyết hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính được theo dõi, cập nhật thường xuyên tại phần mềm điện tử.

Nguyên tắc tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính Sở Xây dựng tỉnh Nam Định.

– Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại một đầu mối duy nhất là quầy giao dịch thủ tục hành chính của Sở Xây dựng tỉnh Nam Định tại Trung tâm Hành chính công Tỉnh.

– Công khai, minh bạch và đảm bảo giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận tiện cho tổ chức, cá nhân.

– Nhân viên thực hiện TTHC hướng dẫn, yêu cầu bổ sung, điều chỉnh nội dung, gia hạn thời gian giải quyết hồ sơ cho tổ chức, cá nhân được thực hiện theo nguyên tắc một lần, cụ thể, đầy đủ bằng văn bản.

– Công chức tiếp nhận thủ tục hồ sơ thuộc Sở Xây dựng tỉnh Nam Định không được yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp thêm bất kỳ một loại giấy tờ nào khác ngoài danh mục thành phần hồ sơ theo quy định tại Quyết định của UBND Tỉnh về công bố Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Tỉnh, Chủ tịch UBND Tỉnh, các sở, ban, ngành cấp Tỉnh áp dụng trên địa bàn Tỉnh.

Nguyên tắc phối hợp giải quyết thủ tục thuộc Sở Xây dựng tỉnh Nam Định

– Quy trình chuyển, giao hồ sơ, lấy ý kiến, tham gia ý kiến giữa nhân viên Trung tâm Hành chính công Tỉnh, các phòng chuyên môn thuộc Sở Xây dựng tỉnh Nam Định được thực hiện bằng cách chuyển trực tiếp (có Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ, Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả) và phần mềm điện tử.

– Ban giám đốc các phòng chuyên môn, Ban giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Nam Định không thụ lý hoặc giải quyết các hồ sơ khi không có Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ kèm theo hoặc chưa được cập nhật tại phần mềm điện tử.

– Quá trình giải quyết hồ sơ, cán bộ, công chức làm việc tại các phòng chuyên môn Sở Xây dựng tỉnh Nam Định và đơn vị liên quan không tiếp xúc với tổ chức, cá nhân đang có nhu cầu giải quyết TTHC dưới bất kỳ hình thức nào (trừ trường hợp pháp luật có quy định).

Địa chỉ, danh bạ số điện thoại Sở Xây dựng tỉnh Nam Định

Địa chỉ: Số 112 Đường Nguyễn Đức Thuận – TP. Nam Định – tỉnh Nam Định

Điện thoại: (0228) 3649.675 – Fax: (0228) 3649.675

Điện thoại đường dây nóng: (0228) 3648.047

Email: [email protected]

Muốn biết thêm thông tin, số điện thoại, địa chỉ Sở Xây dựng tỉnh Nam Định, hãy liên hệ chúng tôi:

Công ty TNHH TMDV Tư Vấn Đại Việt

Email: [email protected]