Yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Công Thương Hải Dương kiểm điểm cán bộ

Liên quan đến hàng loạt vi phạm, thiếu sót tại Dự án Khu dân cư mới phía Tây thị trấn Nam Sách (huyện Nam Sách, Hải Dương) mà Dân trí đã phản ánh, Chánh Thanh tra tỉnh Hải Dương Cao Ngọc Quang đã yêu cầu Liên danh Công ty TNHH Hoàng Thanh – Công ty TNHH Tập đoàn Hưng Thịnh khẩn trương khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót, những nội dung chưa hoàn thiện của dự án.

Nhà đầu tư phải kịp thời thực hiện nộp ngân sách nhà nước số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo thông báo của cơ quan quản lý và các nghĩa vụ phát sinh khác.

Yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Công Thương Hải Dương kiểm điểm cán bộ - 1

Dự án Khu dân cư mới phía Tây thị trấn Nam Sách (Ảnh: CĐT).

Sau khi hoàn thành việc chi trả tiền cho người bị thu hồi đất, nhà đầu tư có trách nhiệm gửi hồ sơ quyết toán kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng về Sở Tài chính Hải Dương để xác định giá trị bồi thường thực tế của dự án và số tiền phải nộp theo quy định pháp luật. Trường hợp giá trị bồi thường giải phóng mặt bằng thực tế thấp hơn 169 tỷ đồng thì nhà đầu tư có trách nhiệm nộp phần chênh lệch vào ngân sách; nếu cao hơn thì nhà đầu tư phải bù phần thiếu hụt.

Thanh tra tỉnh Hải Dương yêu cầu nhà đầu tư thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở và quản lý, sử dụng đất thương mại dịch vụ thuộc dự theo quy định pháp luật. Nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc về những hạn chế, thiếu sót.

Đáng chú ý, Thanh tra tỉnh Hải Dương đã kiến nghị UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tại thời điểm giao đất cho nhà đầu tư đối với diện tích 1.904 m2 đất ở đô thị; đôn đốc, rà soát nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư, báo cáo UBND tỉnh Hải Dương quyết định.

Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh Hải Dương chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho nhà đầu tư đối với phần diện tích đã giải phóng mặt bằng nhưng chưa giao theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Công Thương Hải Dương kiểm điểm cán bộ - 2

Theo kết luận thanh tra, Dự án Khu dân cư mới phía Tây thị trấn Nam Sách có diện tích đất ở biệt thự trên 19.931m2 (66 lô); đất ở liền kề 110.343 m2 (1.241 lô), đất thương mại, dịch vụ trên 4.887 m2 (4 lô).

“Chỉ đạo Sở Xây dựng và Sở Công Thương kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc đối với cán bộ, công chức do để xảy ra thiếu sót trong việc kiểm tra, xác định chi phí đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án”, Chánh Thanh tra tỉnh Hải Dương kiến nghị UBND tỉnh Hải Dương.

Thanh tra tỉnh Hải Dương phát hiện nhà đầu tư nghiệm thu tăng chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trên 11,5 tỷ đồng nên đã ban hành quyết định thu hồi số tiền sai phạm này.

Trước khi kết luận thanh tra được ban hành, Liên danh Hoàng Thanh – Hưng Thịnh đã nộp đủ số tiền trên vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh Hải Dương (!).

Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới phía Tây thị trấn Nam Sách có diện tích đất thực hiện trên 397.268 m2; quy mô dân số khoảng 5.280 người. Nhà đầu tư được lựa chọn là Liên danh Công ty TNHH Hoàng Thanh – Công ty TNHH Tập đoàn Hưng Thịnh. Trong đó, Công ty TNHH Hoàng Thanh có trụ sở ở TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương là đơn vị đứng đầu liên danh.

Tổng mức đầu tư dự án (do nhà đầu tư đề xuất và chưa bao gồm chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng) trên 663 tỷ đồng.

Do giới hạn về thời gian, điều kiện, Thanh tra tỉnh Hải Dương chỉ tiến hành kiểm tra về trình tự, thủ tục trong việc thực hiện dự án và việc thực hiện các nghĩa vụ với Nhà nước của nhà đầu tư trên cơ sở các hồ sơ, tài liệu nhà đầu tư cung cấp. Hàng loạt các nội dung quan trọng khác tại dự án này chưa được Thanh tra tỉnh Hải Dương kiểm tra, xác minh.

Theo kết luận thanh tra, Dự án Khu dân cư mới phía Tây thị trấn Nam Sách có diện tích đất ở biệt thự trên 19.931m2 (66 lô); đất ở liền kề 110.343 m2 (1.241 lô), đất thương mại, dịch vụ trên 4.887 m2 (4 lô). Nhà đầu tư báo cáo đến thời điểm 18/11/2022 chưa thực hiện việc cho thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân.