Bình Thuận: “Tối hậu thư” cho những dự án bất động sản chưa đủ điều kiện đã rao bán, thu tiền

Chấn chỉnh việc thu tiền bằng hình thức giữ chỗ, đặt chỗ…

Văn bản này cũng gửi đến các cơ quan chức năng và các chủ đầu tư Kinh doanh Bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Một dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Bùi Phụ. Ảnh mang tính minh họa.

Theo ông Phan Dương Cường, hiện nay theo phản ánh của báo chí và đơn thư kiến nghị của người dân gửi đến Sở Xây dựng, trên mạng internet và các mạng xã hội khác thông tin các chủ đầu tư và đơn vị phân phối một số dự án kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận rao bán.

Việc rao bán này được thực hiện bằng cách chuyển nhượng bất động sản thông qua các hình thức giữ chỗ, đặt chỗ, đăng ký vị trí để thu tiền của người mua… Trong khi đó, các hình thức này không được quy định trong Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh Bất động sản và các quy định pháp luật có liên quan.

Thông tin một số chủ đầu tư và đơn vị môi giới đăng tải thông tin các dự án kinh doanh bất động sản không đúng với tính chất, mục tiêu, quy mô của dự án đã được chấp thuận đầu tư, làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Việc này có khả năng gây mất an ninh trật tự và có nguy cơ trở thành điểm nóng về tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Do đó, để hoạt động kinh doanh bất động sản thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Sở Xây dựng đề nghị chủ đầu tư các dự án kinh doanh bất động sản trên địa bàn thực hiện một số nội dung sau:

Không thực hiện hoặc ký kết hợp đồng với đơn vị môi giới bất động sản để thực hiện các hoạt động giao dịch mua bán, chuyển nhượng hoặc vận dụng các hình thức giữ chỗ, đặt chỗ, đăng ký vị trí; đăng tải trên mạng internet và các mạng xã hội khác về các nội dung liên quan đến hoạt động giao dịch bất động sản khi các bất động sản chưa đủ điều kiện giao dịch.

Chủ đầu tư các dự án kinh doanh bất động sản phải công khai thông tin bất động sản đưa vào kinh doanh theo quy định tại Điều 6 Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014 để các tổ chức, cá nhân biết khi thực hiện việc giao dịch, mua bán, chuyển nhượng.

Xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật

Đường Lê Duẩn TP. Phan Thiết. Ảnh: Bùi Phụ. Ảnh có tính minh họa.

Đề nghị Chủ đầu tư các dự án kinh doanh bất động sản sớm hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư, giấy phép xây dựng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng khi đủ điều kiện đưa bất động sản vào kinh doanh theo quy định thì kịp thời báo cáo gửi đến Sở Xây dựng để đăng tải thông tin trên Website của Sở Xây dựng (địa chỉ: http://sxd.binhthuan.gov.vn).

Trong quá trình triển khai thực hiện có gì vướng mắc đề nghị các chủ đầu tư tổng hợp báo cáo cụ thể về Sở Xây dựng để phối hợp giải quyết, trường hợp vượt thẩm quyền sẽ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết theo quy định.

Đối với các dự án bất động sản đủ điều kiện mua bán, chuyển nhượng, Sở Xây dựng đã đăng tải thông tin công khai trên Website của Sở Xây dựng (địa chỉ: http://sxd.binhthuan.gov.vn) để người dân biết khi thực hiện việc giao dịch mua bán, chuyển nhượng.

Sở Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành và địa phương rà soát thông tin các dự án bất động sản chưa đủ điều kiện mua bán, chuyển nhượng nhưng thực hiện việc rao bán, chuyển nhượng bất động sản thông qua các hình thức giữ chỗ, đặt chỗ, đăng ký vị trí để thu tiền của người mua để chấn chỉnh kịp thời, đồng thời tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Sở Xây dựng cho biết, các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. Sở Xây dựng có ý kiến như trên gửi đến Chủ đầu tư các dự án kinh doanh bất động sản biết để thực hiện…

Danh sách đính kèm theo của Sở Xây dựng về các dự án liên quan trên: