Quy định của pháp luật về quyết toán công trình xây dựng?

Hãy cùng tìm hiểu về quy định của pháp luật về quyết toán công trình xây dựng để có cái nhìn tổng quan về chủ đề này. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về quy định này, từ đó giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức khi gặp phải các vấn đề pháp lý liên quan. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác, hãy liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900-6575. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về quy định của pháp luật về quyết toán công trình xây dựng.

Điều 147 Luật xây dựng 2014

Điều 147 Luật xây dựng 2014 quy định về quyết toán, thanh lý hợp đồng xây dựng như sau:

  1. Bên nhận thầu có trách nhiệm quyết toán hợp đồng xây dựng với bên giao thầu theo loại hợp đồng và hình thức giá hợp đồng áp dụng. Nội dung quyết toán hợp đồng xây dựng phải phù hợp với thoả thuận trong hợp đồng xây dựng.

  2. Thời hạn thực hiện quyết toán hợp đồng xây dựng do các bên thoả thuận. Đối với hợp đồng xây dựng sử dụng vốn nhà nước, thời hạn quyết toán hợp đồng không vượt quá 60 ngày, kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành toàn bộ công việc của hợp đồng, bao gồm cả phần công việc phát sinh (nếu có). Trường hợp hợp đồng xây dựng có quy mô lớn thì được phép kéo dài thời hạn thực hiện quyết toán hợp đồng nhưng không vượt quá 120 ngày.

  3. Hợp đồng xây dựng được thanh lý trong trường hợp sau:

  • Các bên đã hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng;
  • Hợp đồng xây dựng bị chấm dứt hoặc huỷ bỏ theo quy định của pháp luật.
  1. Thời hạn thanh lý hợp đồng xây dựng do các bên hợp đồng thỏa thuận. Đối với hợp đồng xây dựng sử dụng vốn nhà nước, thời hạn thanh lý hợp đồng là 45 ngày kể từ ngày các bên hợp đồng hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc hợp đồng bị chấm dứt theo quy định tại khoản 2 Điều 145 của Luật này. Đối với hợp đồng xây dựng có quy mô lớn, việc thanh lý hợp đồng có thể được kéo dài nhưng không quá 90 ngày.

Điều khoản Quyết toán và thanh lý hợp đồng

Bên cạnh quy định của Luật xây dựng, Điều 23 Thông tư 09/2016/TT-BXD cũng quy định về quyết toán và thanh lý hợp đồng trong mẫu Hợp đồng thi công xây dựng công trình. Theo đó:

  • Trong vòng … ngày sau khi nhận được biên bản nghiệm thu đã hoàn thành toàn bộ nội dung công việc theo quy định của Hợp đồng, Bên nhận thầu sẽ trình cho Bên giao thầu (Bộ) quyết toán Hợp đồng với các tài liệu trình bày chi tiết theo mẫu mà Bên giao thầu đã chấp thuận.
  • Thời hạn Bên nhận thầu giao nộp hồ sơ quyết toán Hợp đồng không được quá … ngày kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành toàn bộ nội dung công việc cần thực hiện theo Hợp đồng, bao gồm cả công việc phát sinh (nếu có).

Đây là một số quy định chính về quyết toán công trình xây dựng mà bạn cần biết. Để biết thêm chi tiết, hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay qua FirstHome Premium. Chúng tôi sẽ sẵn lòng giúp đỡ bạn với mọi vấn đề pháp lý liên quan đến công trình xây dựng của bạn.

Trân trọng!