A. THÔNG TIN CHUNG

Phân hiệu Trường Đại học Xây dựng Miền Trung tại thành phố Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 2410/QĐ – BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 18 tháng 07 năm 2017. Đây là cơ sở giáo dục đại học thuộc hệ thống công lập của Bộ Xây dựng, hoạt động theo quy định của Luật giáo dục đại học ngày 18 tháng 06 năm 2012; Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 04 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Là cơ sở đào tạo đại học theo định hướng ứng dụng; cung cấp các điều kiện học tập, nghiên cứu chất lượng tốt cho người học; tổ chức triển khai nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đáp ứng các yêu cầu về trình độ, kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ của Ngành Xây dựng, góp phần vào sự nghiệp phát triển xã hội, đất nước và hội nhập quốc tế.

Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Liên thông Địa chỉ: 544 B Nguyễn Lương Bằng, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

B. THÔNG TIN TUYỂN SINH

1. Thời gian tuyển sinh:

  • Xét tuyển từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT:

   – Đợt 1: (Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo)     + Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 01/3/2023 đến hết ngày 30/7/2023;     Công bố kết quả trúng tuyển đợt 1: Ngày 31/7/2023 (Sau khi công bố kết quả tốt nghiệp THPT).

   – Các đợt xét tuyển bổ sung:     + Nhà trường tiếp tục tuyển sinh các đợt tiếp theo từ ngày 31/7/2023 cho đến khi đủ chỉ tiêu, các đợt tuyển sinh cụ thể như sau:     Công bố kết quả trúng tuyển các đợt còn lại: Vào ngày 15/8/2023; 05/9/2023; 30/9/2023; 01/11/2023; 15/11/2023 và 30/11/2023.

   Xét tuyển từ kết quả học tập trung học phổ thông (THPT):

  - Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  • Xét tuyển từ điểm xét tốt nghiệp THPT: Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt 1 dự kiến sau khi có kết quả điểm xét tốt nghiệp THPT 2023, các đợt tiếp theo nhà trường sẽ tiếp tục tuyển sinh đến tháng 12/2023 cho đến khi tuyển đủ chỉ tiêu.
  • Xét tuyển từ điểm thi đánh giá năng lực của các trường Đại học: Sau khi Đại học Quốc gia Tp.HCM, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo kết quả, Phân hiệu Trường Đại học Xây dựng Miền Trung sẽ thông báo thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển.

2. Đối tượng tuyển sinh:

  • Thí sinh đã tốt nghiệp THPT
  • Thí sinh đã tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng trở lên
  • Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa tốt nghiệp THPT phải đảm bảo đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT thoe quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

3. Phạm vi tuyển sinh

  • Tuyển sinh trong cả nước.

4. Phương thức tuyển sinh:

Thông tin chi tiết: TẠI ĐÂY

C. HỌC PHÍ

  • Học phí (dự kiến): 12.500.000 đồng/1 năm (2 học kỳ) đối với khối ngành kinh tế và 14.500.000 đồng/1 năm (2 học kỳ) đối với khối ngành kỹ thuật.

D. THÔNG TIN NGÀNH HỌC/CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH

Đại học chính quy 3 7580103 XDT Kiến trúc nội thất 20 4 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 20 5 7580301 XDT Kinh tế xây dựng 20 6 7340301 XDT Kế toán 20 7 7480201 XDT Công nghệ thông tin 20 8 7580106 XDT Quản lý đô thị và công trình 20 9 7340101 XDT Quản trị kinh doanh 20

E. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN QUA CÁC NĂM

  • Năm 2023 (văn bản gốc TẠI ĐÂY)

STT Ngành Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Xét theo điểm thi THPT QG Xét theo điểm thi THPT QG Xét theo điểm học bạ Thi TN THPT Học bạ ĐGNL Từ kết quả thi tốt nghiệp THPT Học bạ ĐGNL do ĐHQG TPHCM ĐGNL do ĐHQG HN Từ điểm xét tốt nghiệp THPT 1 Kế toán 13 15 18 – – – – – – – – 2 Kỹ thuật môi trường 13 15 – – – – – – – – – 3 Kiến trúc 13 15 18 15 18 600 15 18 600 75 6 4 Kỹ thuật xây dựng 13 15 18 15 18 600 15 18 600 75 6 5 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 13 15 18 15 18 600 15 18 600 75 6 6 Kỹ thuật cấp thoát nước 13 15 18 – – – – – – – – 7 Kinh tế xây dựng 13 15 18 – – – – – – – – 8 Quản lý xây dựng 13 15 18 15 18 600 15 18 600 75 6