Cục Quản lý hoạt động xây dựng đẩy mạnh công tác số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Để đáp ứng nhanh chóng yêu cầu về công tác hành chính, Cục Quản lý hoạt động xây dựng (Bộ Xây dựng) đã tập trung vào việc số hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính. Đây là một bước tiến quan trọng trong quá trình phục vụ công chúng và nâng cao hiệu quả làm việc.

Các nỗ lực trong năm 2022 và kế hoạch cho năm 2023

Tại Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2022 và chương trình thực hiện năm 2023, Cục Quản lý hoạt động xây dựng tổ chức, thống nhất và đánh giá các công việc đã được thực hiện. Nhờ sự chỉ đạo của Bộ trưởng và sự phối hợp hợp tác từ các đơn vị trong và ngoài Bộ, Cục đã vượt qua những thách thức và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật và công tác cấp giấy phép xây dựng cũng đã được thực hiện một cách công khai minh bạch.

Quy trình số hóa trong việc giải quyết thủ tục hành chính

Cục Quản lý hoạt động xây dựng đã đẩy mạnh việc số hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính. Điều này đã giúp giảm thiểu tình trạng xây dựng không phép và đảm bảo việc cấp phép xây dựng diễn ra một cách trật tự. Công tác cấp chứng chỉ hành nghề và cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cũng đã được thực hiện một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Kế hoạch cho năm 2023

Trên cơ sở kết quả đạt được trong năm 2022, Cục Quản lý hoạt động xây dựng đã đề ra kế hoạch để hoàn thiện công việc trong năm 2023. Cụ thể, Cục sẽ tiếp tục hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật và tăng cường công tác số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, Cục cũng sẽ tập trung vào việc đơn giản hóa các thủ tục và điều kiện đầu tư kinh doanh trong hoạt động xây dựng.

Định hướng và kết luận

Cục Quản lý hoạt động xây dựng sẽ tiếp tục nỗ lực để đáp ứng nhu cầu của công chúng và nâng cao hiệu quả làm việc. Cán bộ, chuyên viên và các đơn vị liên quan sẽ được tăng cường phổ biến và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực xây dựng. Đồng thời, công nghệ thông tin cũng sẽ được ứng dụng để nâng cao chất lượng và hiệu suất của công tác quản lý và giải quyết thủ tục hành chính.

Đọc thêm về FirstHome Premium